3   Sınıf Deneme Sınavı

SAĞLIK TANILAMASI
SAĞLIK TANILAMASI 9. ÜNİTE TROKS VE AKCİĞERLERİN TANILAMASI (b)

Soru 1- ......boyun tabanından başlayıp diyafragma seviyesine kadar uzanan, kemiklerden oluşmuş koni biçiminde,kafes şeklinde bir yapıdır. Boşluğu doldurunuz
A)-Toraks
B)-Akciğerler
C)-Karaciğer
D)-Diyafragma
E)-Hiçbiri
Soru 2- Toraks boşluğunu oluşturan anatomik yapılar aşağıdakilerden hangisidir
A)-Sternum
B)-Kostalar
C)-Diyafragma
D)-Kolumna vertebralis
E)-Hepsi
Soru 3- "Alt solunum yolu" organları aşağıdakilerden hangisidir
A)-Akciğerler
B)-Trakeanın distal parçası
C)-Bronşlar
D)-Hepsi
E)-Hiçbiri
Soru 4- "Hava iletim yolları"organları aşağıdakilerden hangisidir
A)-Burun-Farenks
B)-Larenks-Trakea
C)-Sağ ve sol ana bronş
D)-Akciğerler-Plevra zarı
E)-Hepsi
Soru 5- Aşağıdakilerden hangisi akciğerlerin özellikleri arasında yer almaz
A)-Akciğerler çift, asimetrik yerleşimli organlardır
B)-Sağ akciğerde iki,sol akciğerde üç lob vardır
C)-Sağ ve sol akciğerde bulunan loblar" lober fissürler" ile birbirinden ayrılır
D)-Sağ akciğerde üç,sol akciğerde iki lob vardır
E)-Hava akciğerlere ağız ve burun yoluyla iletilir
Soru 6- Aşağıdakilerden hangisi bebeklerin solunum özelliklerinden biri değildir
A)-Abdominal solunum vardır
B)-Solunum ritimleri sıklıkla düzensizdir
C)-Kısa süreli apne görülür
D)-Solunum sesleri bronşiyaldir
E)-Solunum sesleri alçak ve yumuşaktır
Soru 7- Yaşlılarda toraks bölgesi akciğerlerin tanılamasında neler gözlenir
A)-Alveoller yaşla birlikte fibtotik olmaya başlar ve gaz değişim yüzeyi azalır
B)-Kaslarda zayıflık ve elastikiyetin azalmasına bağlı olarak solunum ve akciğer kapasitesi azalır
C)-Ölü boşluklar artar,viral kapasite azalır
D)-Kostaların kartilajında (kıkırdağı)yumuşama ve interkostal kaslardaki zayıflık nedeniyle arterior- posterior çapta artış olur
E)-Hepsi
Soru 8- Toraks bölgesi ve akciğerlerin tanılanmasında subjektif verilerden değildir
A)-Şimdiki sağlık öyküsü
B)-Geçmiş sağlık öyküsü
C)-Aile sağlık öyküsü
D)-Yaşam biçimi ve sağlık davranışlarına ilişkin veriler
E)-Gelecek sağlık öyküsü
Soru 9- Toraks bölgesi ve akciğerlerin tanılanmasında subjektif veriler kapsamında "şimdiki sağlık öyküsü"verilerinden değildir
A)-Öksürük-balgam
B)-Nefes darlığı- göğüs ağrısı
C)-Uyku apnesi-hırıltı
D)-Hemoptizi-siyanoz
E)-Hematüri-dizüri
Soru 10- Toraks bölgesi ve akciğerlerin tanılanmasında objektif veriler kapsamında yapılan inspeksiyon muayene sırasında aşağıdakilerden hangisine dikkat edilmez
A)-Genel görünüm,yüz ifadesi,postür ve solunum çabası
B)-Solunum hızı, derinliği, ritmi ve göğüs ekspansiyonu
C)-Cilt,tırnak ve dudakların rengi
D)-Göğüsün şekli, simetrisi ve kas gelişimi
E)-Trakeanın pozisyonu
Soru 11- Aşağıdakilerden hangisi palpasyonla yapılan trakea muayenesinde karşılaşılan normal bulgulardandır
A)-Trakea orta hatta ve hafif hareketli olmalı
B)-Trakeanın orta hatta olmaması
C)-Göğüste kitle
D)-Akciğerlerin kollabe olması
E)-Trakeada kayma(mediastinal şifre)
Soru 12- Göğüs kaslarının palpasyonla yapılan muayenesinde neler değerlendirilir
A)-Göğüs üzerindeki cildin sıcaklığı
B)-Turgoru
C)-Vertebranın sıralanışı
D)-Hastanın hassasiyet ve ağrı ifade ettiği bölgeler kayıt edilir
E)-Hepsi
Soru 13- Göğsün arka yüz muayenesinde aşağıdakilerden hangisi anormal bulgulardandır
A)-Omurga düzdür ve ağrı yoktur
B)-Skapulalar simetriktir ve etraf kaslar iyi gelişmiştir
C)-Arka kaburgalar ağrısız ve stabildir
D)-Göğüs kafesi simetriktir
E)-İnspirasyon sırasında plevral alanda inflamasyona bağlı plevral sürtünme sesi hissedilebilir
Soru 14- Göğsün ön yüz muayenesinde aşağıdakilerden hangisi normal bulgulardandır
A)-Parmakların altında herhangi bir krepitasyon varlığı
B)-İnspirasyon sırasında plevral alanda inflamasyona bağlı olarak plevral sürtünme sesi
C)-Kaburga kırıkları gibi göğüs yapısında bozulmanın olduğu durumlarda,kas gelişiminde ya da göğüs duvarında asimetri görülmesi
D)-Sternum ve ksifoid nispeten esnek yapıdadır
E)-Hiçbiri
Soru 15- ...... konuşma sırasında oluşan titreşimlerin, göğüs duvarından palpasyonla hissedilmesine. Boşluğu doldurunuz
A)-Plevral efüzyon
B)-Bronşial obstrüksiyon
C)-Taktil fremitus
D)-Amfizem
E)-Pnömotoraks
Soru 16- ........ akciğerlerdeki varsa sıvı,gaz ve kitle boyutu ile ilgili verileri alırız. Boşluğu doldurunuz
A)-Palpasyonla
B)-Perküsyon
C)-Oskültasyon
D)-Olfaksiyon
E)-İnspeksiyon
Soru 17- Yenidoğanın solunum hızı aşağıdakilerden hangisidir
A)-30-60
B)-20-40
C)-60-100
D)-45-65
E)-Hiçbiri
Soru 18- Aşağıda verilen bilgilerden hangisi çocukların toraks tanılamasında gözlenen bulgulardan değildir
A)-Çocuk 10 yaşına gelene kadar muayenesinde perküsyon yöntemi uygulanır
B)-6-7 yaş öncesi çocukların solunum şekli nazal yada abdominaldir
C)-Çocuklar büyüdükçe solunum hızında derece derece azalma olur
D)-Çocuklarda oskültasyon bulguları ,çocuğun büyük yada küçük olmasına göre farklılık gösterir
E)-Yenidoğanlarda periferal akciğer alanlarında bronkoveziküler sesler duyulur

Toplam Soru Miktarı: 18