3   Sınıf Deneme Sınavı

SAĞLIK TANILAMASI
SAĞLIK TANILAMASI 8. ÜNİTE (a)

Soru 1- Aşağıdakilerden hangisi gözün dış yapılarından değildir
A)-Konjuktiva
B)-Lakrinal sistem
C)-Kirpikler
D)-Sklera
E)-
Soru 2- Gözü yabancı cisimlerden korur
A)-Kornea-iris
B)-Sklera
C)-Lens-retina
D)-Ön ve arka kamera
E)-Hepsi
Soru 3- göz küresinin hareketlerinden sorumlu ekstaoküler kaslar toplam kaç tanedir
A)-6
B)-5
C)-7
D)-4
E)-
Soru 4- görme alanı bireyin tek gözü ile sabit bir noktaya baktığında görebildiği alanı ifade etmektedir.aşğıdakilerden hangisi doğrudur
A)-Üst temporal
B)-Alt temporal
C)-Üst nazal
D)-Alt nazal
E)-Hepsi
Soru 5- göze ilişkin verilen bilgilerden aşağıdakilerden hangisi yanlıştır
A)-Pupillaların daralmasından parasempatik sinir sorumludur
B)-Pupilların genişlemesinden sempatik sinir sorumludur
C)-Işık retinaya geldiği zaman her iki gözde pupillaların daralması ışık reaksiyonudur
D)-Birey uzaktaki bir cisimden yakındaki cisime odaklanması sonucu pupillaların daralması yakın reaksiyondur
E)-Hiçbiri
Soru 6- yakın refleksi değerlendirmede hangi sinir kası değerlendirilir
A)-3.sinir kası
B)-4.sinir kası
C)-2.sinir kası
D)-Hepsi
E)-
Soru 7- altı bakış pozisyonu değerlendirilmesinde objeye uzaklığı nekadar olmalıdır
A)-20-30 cm uzaklıta
B)-30-40 cm uzaklıkta
C)-40-50 cm uzaklıkta
D)-50-60 cm uzaklıkta
E)-
Soru 8- Görme keskinliği testinde hasta Snellen kartlarından kaç metre uzakta oturmalıdır
A)-. 6 metre
B)-7 metre
C)-5 metre
D)-3 adım
E)-
Soru 9- Viral enfeksiyonlarda otoskopla gerçekleştirilen kulak değerlendirmesinde kulak zarı ne renk gözlemlenir
A)-Kırmızı
B)-Pembe
C)-Sarı
D)-Gri
E)-
Soru 10- Kornea değerlendirmesinde ışık kaynağı ne kadar mesafede ve nereye tutulur? Hastanın yüzünden yaklaşık 30 cm uzakta alın merkezine tutulur
A)-DOĞRU
B)-YANLIŞ
C)-
D)-
E)-
Soru 11- 10. Örtme testi ile gözde Deviasyon olup olmadığı değerlendirilmektedir
A)-DOĞRU
B)-YANLIŞ
C)-
D)-
E)-
Soru 12- Binoküler görme nedir
A)-Yakını görme
B)-Uzağı görme
C)-Çift görme
D)-Normal görme
E)-
Soru 13- çocuklarda görme keskinliği testi kaç yaşlarında başlar
A)-1-2 yaş
B)-2-3 yaş
C)-3-4 yaş
D)-4-5 yaş
E)-
Soru 14- görme keskinliğinin değerlendirilmesinde hangi tablo kullanılır
A)-Snellen ve E tablosu
B)-Allen kartları
C)-Opak kartları
D)-oftalmaskop
E)-
Soru 15- Aşağıdakilerden hangisi göze renk veren tabakadır
A)-Kornea
B)-Lens
C)-Retina
D)-İris
E)-
Soru 16- Bireyde kaşların seyreklik olmasında hangi tanıyı düşünmeliyiz
A)-Hipotiroidizm
B)-Kuruluk
C)-Miyopi
D)-Hipermetrop
E)-Nodül
Soru 17- otoskopla baktığımızda kulakta bakteriyel enfeksiyon varlığını gösteren bulgu hangi renktedir
A)-Pembe
B)-Kırmızı
C)-Sarı-kahverengi
D)-Sarı-gri
E)-
Soru 18- aşağıdakilerden hangisi görme keskinliği testinde yanlış olan uygulamadır
A)-Hasta snellen kartlarına 6metre uazakta oturmalıdır
B)-Aynı işlem her iki göz için yapılır
C)-Gözlük kullanan hasta gözlüğünü takmalıdır
D)-Gözlük kullanan hasta gözlüğünü çıkartmalıdır
E)-Snellen kartının üzerine ışık, gölge düşmemelidir

Toplam Soru Miktarı: 18