3   Sınıf Deneme Sınavı

SAĞLIK TANILAMASI
SAĞLIK TANILAMASI 7. ÜNİTE (b)

Soru 1- Baş ve boynun fiziksel incelenmesinde aşağıdaki yapılardan hangisi incelenmez
A)-yüz, burun
B)-ağız farenks tonsiller
C)-hyoid kemik
D)-gözler
E)-kulaklar
Soru 2- Batan güneş manzarası izlenen bir bebekte düşünülmesi gereken hastalık hangisidir
A)-vertigo
B)-down sendromu
C)-otizm
D)-hidrosefali
E)-hipertroidi
Soru 3- Kuru cansız kırılan saçlar başın inspeksiyonunda bize neyi işaret eder
A)-protein eksikliği
B)-hipotroidi
C)-hipertroidi
D)-basit guatr
E)-keratin stenoz
Soru 4- Alopesi nedir
A)-saçlarda incelme ve dökülme
B)-mide bulantısı
C)-psikolojik rahatsızlıklarda saç yolma
D)-kromozom anomalisi
E)-yüzde soluk beniz
Soru 5- Okul çocuklarında görülen başın hijyen eksikliğinden kaynaklanan rahatsızlık nedir
A)-kepek
B)-kene
C)-saç kıran
D)-bit ve sirke
E)-mantar
Soru 6- Yetişkin boyun inspeksiyonunda aşağıdakilerden hangisi gözlenen bulgulardan değildir
A)-skar ve renk değişikliği
B)-şişlik ödem
C)-sivilce akne
D)-kitle lezyon
E)-kısalık asimetri
Soru 7- Aşağıdakilerden hangisi yetişkin ve çocuk boyun indpeksiyonunda gözlemlenen ortak bulgudur
A)-boyun hareketleri ve troid
B)-Adem elması
C)-boyun vertebralarının kontrolü
D)-hepsi
E)-sterno mastoid kaslar
Soru 8- Alağıdakilerden hangisi 10-18 aylık çocuklarda fontenellerin geç kapanmasının nedenlerinden değildir
A)-malnutrisyon
B)-raşitizm
C)-kromozom anomalisi
D)-konjenital kalp hastalıkları
E)-kraniostenoz
Soru 9- Aşağıdskilerden hangisi boyun palpasyonunda değerlendirilen bölgelerden değildir
A)-hioid kemik
B)-troid
C)-krikoid kartilaj
D)-tükrük bezleri
E)-nodül ve kitle muayenesi
Soru 10- Aşağıdakilerden hangisi ağzın fiziksel incelenmesinde izlenmesi gerekli değildir
A)-dil damak
B)-frenilum
C)-ses telleri
D)-dişler ve diş etleri
E)-farinks ve tonsiller
Soru 11- Soluk renkli, hafif siyanotik dudaklar hangi rahatsızlığı işaret eder
A)-kardiyak rahatsızlıklar
B)-anemi ya da solunum sıkıntısı
C)-viral enfeksiyonlar
D)-sfiliz
E)-karsinom
Soru 12- Islık çalma hareketini yapmada karşılaşılan güçlük bize beyi işaret eder
A)-7.kranial sinir olan fasiyal sinir hasarı
B)-sfiliz
C)-hemorajik telenjektazi
D)-karsinoma
E)-hiçbiri
Soru 13- Gingivitis nedir
A)-diş eti infeksiyonu
B)-lenf modüllerinde şişme
C)-kandida infeksiyonu
D)-parazit varlığı
E)-diş etlerinde ülser
Soru 14- Hipersalivasyon nedir
A)-ağız mukozasının kuruluğu
B)-dil etlerinde şişlik
C)-ağız içi ödem
D)-somatit ve parazit varlığında tükrük salınımının artması
E)-hepsi
Soru 15- Dilin fiziksel incelenmesinde hangi bulgular aranmaz
A)-dilin rengi
B)-ülserasyon
C)-orta çizğisi ve büyüklüğü
D)-dilin üstündeki peteşeler
E)-mukozası ve turgoru
Soru 16- Dil üzerindeki papillaların soyulması ile karakterize kırmızı alanların görülmesi aşağıdakilerden hangisidir
A)-yumuşak dil
B)-kaposik dil
C)-devrik dil
D)-bitişik dil
E)-harita dil
Soru 17- Tonsillerde ve farinksin üzerinde gri beyaz renkte kaldırmakla kanayan lezyonların işaret ettiği hastalık hangisidir
A)-karsinom
B)-difteri
C)-tonsillit
D)-farenjit
E)-larinks ödemi
Soru 18- Burnun fiziksel değerlendirmesinde hangisi değerlendirilen alanlardan değildir
A)-burun inspeksiyonu
B)-burun kanatlarının değerlendirilmesi
C)-sinüslerin değerlendirilmesi ve traslüminasyon testi yapılması
D)-koku almanın değerlendirilmesi
E)-burun üzerindeki sivilce ve akneler
Soru 19- Halitozis nedir
A)-ağız ve dudakların büzük şekli
B)-ağız simetrisinin bozuk olması
C)-ağız çevresindeki abse ve yaralar
D)-ağız kokusu
E)-dudaklar üzerindeki renkli lipomlar
Soru 20- Başın sağa sola eğik duruyor olması durumu aşağıdakilerden hangisidir
A)-turner sendromu
B)-hidrosefali
C)-hidromegali
D)-tortikolis
E)-boyun fıtığı

Toplam Soru Miktarı: 20