3   Sınıf Deneme Sınavı

SAĞLIK TANILAMASI
SAĞLIK TANILAMASI 7. ÜNİTE (a)

Soru 1- Yüzün inspeksiyonunda aşağıdaki değerlendirmelerden hangisi yapılır
A)-birey konuşurken simetriye bakılır
B)-birey gülerken simetriye bakılır
C)-bireyin normal duruşta yüzü incelenir
D)-yüz ifadeleri simetri açısından değerlendirirlir
E)-hepsi
Soru 2- Stomatit ve parazit varlığı tükrük salgısında artışa neden olabilmektedir. Tükrük salgısında artışa ne denir
A)-Oligüri
B)-Poliüri
C)-Hipersalivasyon
D)-Hipertrofi
E)-Hiçbiri
Soru 3- Parotit bezinin ağız içindeki çıkış noktaları nasıl kontrol edilir
A)-Yanak içi ve dişetlerinin birleşim yeri kurulanıp tükrük gelişi izlenir
B)-Hastaya yutkunup ağzını açması gerktiği söylenir
C)-ağızın suyla çalkalanıp ağız içine ışık kaynağı tutulur
D)-hastaya hiç yutkunmadan 5 dk durması söylenir
E)-Hiç biri
Soru 4- Yüzünde siyanoz gözlemlediğiniz bir hastada ilk olarak aklınıza gelecek sağlık sorunu hangi sistemlerle ilişkili olabilir
A)-Sindirim sistemi
B)-Boşaltım sistemi
C)-Endokrin sistem
D)-Solunum sistemi
E)-Nörolojik system
Soru 5- Karaciğer fonksiyonlarında azalma ve bilirubin seviyesinde artış ile karakterize sağlık sorununun ilk belirtisi nedir
A)-Sarılık
B)-Taşipne
C)-Taşikardi
D)-Bradipne
E)-Solgunluk
Soru 6- aşağıdakilerden hangisi farenks ve tonsillerin değerlendirilmesi değildir
A)-boğazda yara , lezyon kitle varlığı incelenir
B)-yutma güçlüğü olup olmadığı sorulur
C)-tonsillerin büyüklüğü değerlendirilir
D)-dişlerin yaşa göre uygun olup olmadığı değerlendirilir
E)-ses kısıklığı değerlendirilir
Soru 7- Aşağıdakilerden hangisi baş ve boyunun fiziksel değerlendirilmesinde belirti ve bulguları ilişkin öyküdür
A)-baş ya da boyun bölgesinde ağrı
B)-baş yada boyun bölgesinde sertlik
C)-baş yada boyun bölgesinde şişlik
D)-baş ya da boyun bölgesinde kızarıklık
E)-Hepsi
Soru 8- yumuşak dil nedir
A)-idiyopatik tir
B)-niasin, riboflavin ,B vitamini, folik asit ve Demir eksikliğine bağlı gelişen pürüzsüz ağrılı ve papillaların gözlemlendiği düz yapıya sahip dil
C)-dil üzerinde papillaların soyulması ile karakterize kırmızı alanların görülmesidir
D)-Hiçbiri
E)-normal dokularla bir arada haritaya benzer bir görüntü oluşur
Soru 9- aşağıdaki hangi hastalıklarda ağız kuruluğu görülmez
A)-diyabetes mellitüs
B)-Siroz
C)-Üremi
D)-Hipertansiyon
E)-Dehidratasyon
Soru 10- yüzde renk değişikliğine ilişkin görülebilecek bulgulardan lupus eritematozus da aşağıdakilerden hangi belirti dikkat çeker
A)-Siyanoz
B)-Solgunluk
C)-yanaklarda ve burun üzerinde kelebek şeklinde dağılım gösteren kızarıklık
D)-Sarılık
E)-Kızarıklık
Soru 11- hipersalivasyon nedir
A)-burun akıntısında artış
B)-tükrük salgısında artış
C)-tükrük salgısında azalma
D)-Hiçbiri
E)-göz yaşında artış
Soru 12- dişlerin değerlendirilmesinde hangisine bakılmaz
A)-yara, lezyon ,kitle varlığı incelenir
B)-yaşa uygun sayıda olup olmadığına bakılır
C)-çürük kaplama ya da diş kaybı var mı bakılır
D)-alt ve üst dizilerin birbirine teması değerlendirilir
E)-her iki yanak içinde dişlerin kapanmasının simetrik olup olmadığı değerlendirilir
Soru 13- baş ve boyun değerlendirilmesinde Öykü alınırken neler sorulur
A)-konvülziyon veya nöbet hikayesi
B)-baş dönmesi ,baş ağrısı
C)-ense sertliği
D)-kafa travması öyküsü
E)-Hepsi
Soru 14- Karaciğer fonksiyonlarında azalma ve bilirubin seviyesinde artış ile karakterize sağlık sorununun ilk belirtisi nedir
A)-Sarılık
B)-Solgunluk
C)-Bradipne
D)-Tasipne
E)-Taşikardi
Soru 15- Yüzün inpeksiyonunda aşağıdaki değerlendirmeden hangisi yapılır
A)-Birey konuşurken simetriye bakılır
B)-Birey gülerken simetriye bakılır
C)-Bireyin normal duruşta yüzü incelenir
D)-Yüz ifadeleri simetri açısından değerlendirir
E)-Hepsi
Soru 16- stomatit ve parazit varlığı tükürük salgısında artışa neden olabilmektedir. Tükürük salgısında artışan ne denir
A)-Hipertrofik
B)-Oliguri
C)-Hipersalivasyon
D)-Poliuri
E)-Hiçbiri
Soru 17- Parotit bezinin ağız içinde çıkış noktaları nasıl kontrol edilir
A)-Yanak içi ve diş etlerinin birleşim yeri kurulanıp tükürük gelişi izlenir
B)-Hastaya hiç yutkunmadan 5 dk durması söylenir
C)-Hastaya yutkunup ağzını açması gerektiği söylenir
D)-Ağzın suyla çalkalanıp ağız içine ışık kaynağı tutulur
E)-Hiçbiri
Soru 18- Yüzünde siyonoz gözlemlediğiniz bir hastada ilk olarak aklınıza gelecek sağlık sorunu hangi sistemlerle ilişkili olabilir
A)-Nörolojik Sistem
B)-Boşaltım sistemi
C)-Solunum sistemi
D)-Sindirim sistemi
E)-Endokrin sistem
Soru 19- Büyümüş servikal lenf modları bulgusu aşağıdaki hangi durumda gözlemlenir
A)-Faranjit
B)-Troid
C)-Tonsilit
D)-Menenjit
E)-Lenfoma

Toplam Soru Miktarı: 19