3   Sınıf Deneme Sınavı

SAĞLIK TANILAMASI
SAĞLIK TANILAMASI 6. ÜNİTE (a)

Soru 1- Aşağıdakilerden hangisi derinin tabakalarından biri değildir
A)-Epidermis
B)-Subkutan
C)-Dermis
D)-Papül
E)-
Soru 2- Aşağıdakilerden hangisi derinin fonksiyonlarından biri değildir
A)-Dokuları mikroorganizmalardan ,zararlı maddelerden korur
B)-Sıvı kaybını ve aşırı sıvı birikimini önler
C)-E vitamini sentezler
D)-Vücüt ısısını ayarlar,ter,üre,laktik asit salgılar
E)-
Soru 3- Arterlerde ve kapillerde yer alan açık kırmızı rengi veren pigment hangisidir
A)-Melanin
B)-Deoksihemoglobin
C)-Oksihemoglobin
D)-Karoten
E)-
Soru 4- Deri yüzeyinde ayrı duran kabarıklık yapmayan küçük nokta şeklinde olan lezyon hangisidir
A)-Papül
B)-Makül
C)-Nodül
D)-Vezikül
E)-
Soru 5- Aşağıdakilerden hangisi sekonder deri lezyonlarından değildir
A)-Fissür
B)-Püstül
C)-Ülser
D)-Erozyon
E)-
Soru 6- Arteriyel yetmezlikte görülen normalden daha parlak şeffaf olan deri kırışıklıklarının kaybolması ile derinin incelmesi olayına ne denir
A)-Skar
B)-Likeinifikasyon
C)-Atrofi
D)-Ekskoryasyon
E)-
Soru 7- Karaciğer hastalıklarında ve gebelerde görülen gövdesine basmakla solan ateş kırmızısı renginde olan lezyona ne denir
A)-Ekimoz
B)-Spider anjioma
C)-Telenjektazi
D)-Peteşi
E)-
Soru 8- Aşağıdakilerden hangisi vasküler deri lezyonlarındandır
A)-Spider ven
B)-Uyuz tünelleri
C)-Fissür
D)-Püstül
E)-
Soru 9- Demir eksikliği anemisi,kroner hastalıklar, hormonal hastalıklar ,sürekli klavye kullanımı gibi durumlarda görülen tırnağın yukarı doğru konkav kıvrım göstermesine ne denir
A)-Koilanişya
B)-Paronikya
C)-Çomaklaşma
D)-Nail fragility
E)-
Soru 10- Aşağıdakilerden hangisi tırnaklara ait doğru bir bilgi değildir
A)-Tırnaklar el ve ayak parmaklarının uç kısımlarını korur
B)-Tırnağın dörtte birlik kısmı proksimal tırnak kıvrımı ile kaplıdır
C)-Kanlanması çok iyi olan tırnak ,yatağından dolayı pembe renkli görülür
D)-Tırnak yüzeyi ile tırnak kökü arasında yaklaşık 140 derecelik bir açı vardır
E)-
Soru 11- Aşağıdakilerden hangisi hastanın muayeneye hazırlanmasında doğru bilgi değildir
A)-Hastaya yapılacak işlem açıklanmalı sorular cevaplandırılmalı
B)-Oda ısısı uygun sıcaklıkta olmalı
C)-Muayene odasının aydınlığı dikkate alınmamalı
D)-Yapılan tüm değerlendirmeler hemşire tarafından not edilmeli
E)-
Soru 12- Deride tugor bozukluğu neyin göstergesi değildir
A)-Beslenme bozukluğu
B)-Dehidratasyon
C)-Kas hastalıkları ,kronik hastalıklar
D)-Hipotansiyon
E)-
Soru 13- Aşağıdakilerden hangisi apokrin ter bezlerine ait doğru bilgi değildir
A)-Sadece aksiller ve genital bölgede yer alır
B)-Kıl folükülleri aracılığı ile deriye açılan ve stres durumunda salgılanan bezlerdir
C)-Apokrin bezlerin ürettiği salgının deri florasında yer alan bakteriler tarafından parçalanması ile vücut kokusu oluşur
D)-Vücutta yaygın olarak bulunan geniş kanallarla direkt deri yüzeyine açılan bezlerdir
E)-
Soru 14- Genellikle genetik ,diyabet ve menapoz gibi endokrin hastalıklara bağlı olan saçın zayıflamasına ne ad verilir
A)-Alopesi
B)-Lanugo
C)-Hirşutizm
D)-Velluslar
E)-
Soru 15- Metebolik hastalıklarda beslenme bozukluklarında bazı ilaç kullanımlarında görülen tırnakta transvers çökmelerine ne denir
A)-Çomaklaşma
B)-Paronikya
C)-Beaus çizgisi
D)-Koilonişya
E)-
Soru 16- Aşağıdakilerden hangisi vasküler deri lezyonlarından değildir
A)-Peteşi /purpura
B)-Ekimoz
C)-Spider anjioma
D)-Telenjektazi
E)-Erozyon
Soru 17- Aşağıdakilerden hangisi deride "turgora" ait hatalı bir bilgidir
A)-Turgor bozukluğu, dehidratasyonun en iyi göstergelerindendir
B)-Baş parmak ve işaret parmağı ile deri tutulup kaldırılır
C)-Yaş ilerledikçe deri elastikiyeti artar
D)-Deri turgoru zayıfsa, deri önceki konumuna yavaşça döner
E)-Turgor, derinin elastikiyetini gösterir
Soru 18- Kronik oksijen yetersizliği, kalp ve akciğer hastalıklarında görülen, tırnak yüzeyi ile kökü arasındaki açının 180 derece olduğu tırnak sorunu aşağıdakilerden hangisidir
A)-Çomak parmak
B)-Koilonişya
C)-Beaus çizgisi
D)-Paronikya (dolama)
E)-Tırnak plağında abrazyon
Soru 19- Aşağıdakilerden hangisi Ekrin ter bezlerine ait doğru bilgidir
A)-Sadece aksiller ve genital bölgede yer alırlar
B)-Vücut ısısının kontrolüne yardımcı olurlar
C)-Genellikle kıl folikülleri aracılığıyla deriye açılırlar
D)-Stres durumunda salgı yapan bezlerdir
E)-Ürettikleri salgı ile bireyin vücut kokusunu oluştururlar
Soru 20- Aşağıdakilerden hangisi kıllara ait verilen doğru bir bilgidir
A)-Yenidoğanlarda lanugo denilen ince, olgunlaşmamış tüyler vardır
B)-Velluslar daha kalın, çıplak gözle görülebilen, pigmente kıllardır
C)-Terminal kıllar kısa, ince ve depigmente olan kıllardır
D)-Hirşutizmde saç rengi açık ve incelmiştir
E)-Saçlar hipertiroidizmde mat ve kurudur

Toplam Soru Miktarı: 20