3   Sınıf Deneme Sınavı

SAĞLIK TANILAMASI
SAĞLIK TANILAMASI 5. ÜNİTE (b)

Soru 1- .......kişinin entellektüel duygusal psikolojik ve kişiliğin işlevselliğinde gösterdiği yeterlilik derecesidir. Boşluğu doldurunuz
A)-Biyolojik durum
B)-Psikolojik durum
C)-Fiziksel durum
D)-Mental durum
E)-Hiçbiri
Soru 2- Aşağıdakilerden hangisi bireyin öyküsü alınırken kimlik bilgilerinde yer almaz
A)-Yaşı
B)-Cinsiyeti
C)-Boyu
D)-Medeni durumu
E)-Etnik kökeni
Soru 3- Yetişkinlerde solunum hızı dakikada ne kadar olmalıdır
A)-11-18
B)-10-20
C)-12-20
D)-13-22
E)-14-21
Soru 4- Psikososyal tanılama yaparken aşağıdakilerden hangisini ele almak gerekir
A)-Kişinin gelişim öyküsünü, benlik kavramını
B)-Kişilerarası ilişkilerini, rol gelişimini
C)-Stresle beş etme becerisini
D)-Alışkınlıklarını, maneviyatını ve inancını
E)-Hepsi
Soru 5- Aşağıdakilerden hangisi mental durum tanılamasının bileşenlerindendir
A)-Genel görünüm, davranış, tutum
B)-Konuşma, düşünce
C)-Duygu durum ve duygulanım
D)-Bilişsel ve duyusal(sensorium) alan
E)-Hepsi
Soru 6- Hemşire tanılama yaparken aşağıdakilerden hangisini göz önünde bulundurmaz
A)-Kavgacılık eğilimini
B)-Yapmacılığını
C)-Cinsiyetini
D)-Huzursuzluğunu
E)-Psikomotor retordasyon olup olmadığını
Soru 7- Serebellum(beyincik) fonksiyon bozukluğu ya da primer motor disfonksiyona bağlı konuşma bozukluğudur. Aşağıdakilerden hangisi bu tanıma uyar
A)-Mutizm
B)-Afazi
C)-Dizartri
D)-Öferik
E)-Anksiyöz
Soru 8- Aşağıdakilerden hangisi hastalarda görülebilecek farklı bilinç düzeylerinden biri değildir
A)-Bilinç kapalı
B)-Letarji
C)-Konfüzyon
D)-Deliryum
E)-Koma
Soru 9- Aşağıdakilerden hangisi bellek işlevlerinden değildir
A)-Anlık bellek
B)-Çok yakın bellek
C)-Yakın bellek
D)-Çok uzak bellek
E)-Uzak bellek
Soru 10- Koma da Ağrılı uyaranlara deserebre duruş hastalığın hangi evresinde görülür
A)-Evre I
B)-Evre II
C)-Evre III
D)-Evre IV
E)-Evre V
Soru 11- Aşağıdakilerden hangisi psikososyal tanılamanın bileşenlerinden değildir
A)-Benlik kavramı
B)-Algılama
C)-Baş etme becerisi
D)-Rol gelişimi
E)-Kişilerarası ilişkiler
Soru 12- Aşağıdakilerden hangisi yönelimde en son bozulan kısımdır
A)-Hangi ülkede olduğu
B)-Hangi şehirde oturduğu
C)-Hangi ayda olduğu
D)-Hangi mevsimde olduğu
E)-Kişilerin kim olduğu
Soru 13- Bilinç düzeyini değerlendirmede hastaya öncelikle hangi uyaran verilmelidir
A)-Sözel uyaran
B)-Dokunsal uyaran
C)-Görsel uyaran
D)-Ağrılı uyaran
E)-Sanal uyaran
Soru 14- Aşağıdakilerden bölgelerden hangisinden ağrılı uyaran verilir
A)-Meme uçları
B)-Tırnak yatağı
C)-Gluteus kası
D)-Omurga üstü
E)-Göz kapakları
Soru 15- Aşağıdakilerden hangisi mental durum tanılaması yaparken bireyin genel görünümünü ve tutumunu tanılamada değerlendirilmez
A)-Mimikleri
B)-Hijyeni
C)-Göz teması
D)-Konuşması
E)-Soyut düşünce
Soru 16- Aşağıdakilerden hangisi (Bilinç durumunda bulanıklık ve uyku durumunda artmayla birlikte uyandırılabilir olma ancak hemen uykuya dönme) durumunu tanımlayan kavramdır
A)-Letarji
B)-Senkop
C)-Koma
D)-Konfüzyon
E)-Stupor
Soru 17- Bireyin dikkat ve konsantrasyonunu tanılarken aşağıdakilerden hangisini yaparsınız
A)-Nerede ve kimlerle yaşadığını sorarım
B)-Bir atasözü vererek, anlamını sorarım
C)-Kendini nasıl hissettiğini sorarım
D)-Kalem sözcüğünün harflerini tersten sıralar mısın diye sorarım
E)-Kendine zarar vermeyi düşündüğün oldu mu diye sorarım
Soru 18- Aşağıdakilerden hangisi mental durum tanılamasındaki bilişsel ve entelektüel alanın bir bileşeni değildir
A)-Konsantrasyon
B)-Hafıza
C)-Duygudurum
D)-Oryantasyon
E)-Soyut düşünce

Toplam Soru Miktarı: 18