3   Sınıf Deneme Sınavı

SAĞLIK TANILAMASI
SAĞLIK TANILAMASI 5. ÜNİTE (a)

Soru 1- Ruhsal Sağlık nedir
A)-Duygusal ve psikolojik iyilik halidir
B)-Bireyin duyussal ve ruhsal kapasitesini kullanabilmesi
C)-Toplumda işlevsel olabilmesi
D)-Günlük yaşamın gereklerini yerine getirebilmesi
E)-Hepsi
Soru 2- Mental durum nedir
A)-Kişinin konuşmasını, görünüşünü, düşünce ve davranış paternini yansıtır
B)-Kisininisinin entellektüel, duyussal psikolojik yeterlilik derecesidir
C)-Kişinin işlevselliğini gösterdiği yeterlilik derecesidir
D)-Mental durum=ruhsal durum
E)-Hepsi
Soru 3- Bireyin psikososyal ve mental durum tanımlanmasında yapılacak ilk işlem nedir
A)-Bireyin toplumdaki işlevselliği
B)-Bireysel iyi ve kapsamlı bir öykü alınmalıdır
C)-Bireyin görünüşü
D)-Laboratuvar tetkiklerinin yapılması
E)-Hiçbiri
Soru 4- Erikson İnsanın sekiz evresini nasıl tanımlamıştır
A)-Psikososyal gelişim
B)-Genetik yatkınlık
C)-Fiziksel gelişim
D)-Benlik gelişimi
E)-Hepsi
Soru 5- Psikososyal durum tanılamasının bileşenleri nelerdir
A)-Maneviyat -inanç sistemi
B)-Kişiler arası ilişkiler -rol gelişimi
C)-Gelişim öyküsü -benlik kavramı
D)-Stresle basetme becerisi -alışkanlıkları
E)-Hepsi
Soru 6- Mental durum tanılamasının bileşenleri nelerdir
A)-Genel görünüm davranış ve tutum
B)-Konuşma -düşünce
C)-Duygudurum -duygulanim
D)-Bilişsel ve duyussal alan
E)-Hepsi
Soru 7- Konuşma yetisini ileri derecede bozan konuşma bozukluğu nedir
A)-Motor
B)-Afazi
C)-Dizartri
D)-Kaçamak
E)-Hepsi
Soru 8- Serabrel (beyincik)fonksiyon bozukluğu nedir
A)-Avşar
B)-Dizartri
C)-Manyerizm
D)-Reterdasyon
E)-Hiçbiri
Soru 9- Belli duyguların uzunca bir süre (saatler günler aylar)baskın olarak yaşanması durumu aşağıdakilerden hangisidir
A)-Normal duygu durum (Ötimi )
B)-Çökkün duygu durum (deprese-law mood)
C)-Taşkın duygu durum (elasyon -high mod)
D)-Duygudurum (mod-mizac )
E)-Duygusal
Soru 10- İçten ve dıştan gelen uyarılara duygularla tepki verebilme yetisi nedir
A)-Kısıtlı
B)-Künt
C)-Afekt
D)-Amvilans
E)-Aleksitemi
Soru 11- Şizofrenlerdede görülebilen aynı anda hem sevgi hem nefret gibi birbine karşıt duyguların bir arada bulunması durumuna nedendir
A)-Aleksitimi
B)-Ambivalans
C)-Anksiyoz
D)-Anksiyete
E)-Anılar
Soru 12- Uyaranların verilme sırası aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir
A)-Sözel-Agrılı uyaran-Görsel
B)-Görsel -sözel -ağrılı uyaran
C)-Görsel -ağrılı uyaran -sözel
D)-Ağrılı uyaran-sozel – Görsel
E)-
Soru 13- yönelim yetisi kaç bölümde incelenir? Aşama sıraları hangisinde doğru verilmiştir
A)-2-uzay-yer
B)-3-zaman-yer-kimlik
C)-1 – her zaman
D)-2-yer-kimlik
E)-4-sure-saat-dakika-saniye
Soru 14- hemşire hastanın dikkatini nasıl test eder
A)-sözcükleri düzen okuyarak
B)-hikâye anlatması isteyerek
C)-7’ser 7’ser 100’ e kadar saymasini isteyerek
D)-Nerede yaşadığını sorarak
E)-kendini nasıl hissettiğini sorarak
Soru 15- psikozda en yaygın görülen algılama bozuklukları nelerdir
A)-Derealizasyon-illuzyonlar
B)-illuzyonlar-halusinasyonlar
C)-Derealizasyon -halussinasyonlar
D)-B Hepsi
E)-Hiçbiri
Soru 16- Hastaya 3 obje söylendikten sonra tekrar etmesi istenir. 5 dakika sonra tekrar ettirilerek yakın hafıza değerlendirilir. Bu belleğin hangi alanıdır
A)-Ana bellek
B)-Anlık bellek
C)-Baba bellek
D)-Uzak bellek
E)-Yakın bellek
Soru 17- Bireyin davranışlarının ve tutumlarının mekanizmalarını, doğasını ve başlangıcını anlamasını içeren nedir
A)-Yargılama
B)-İç görü
C)-Hoşgörü
D)-Sorgulama
E)-Algı
Soru 18- Yönelimi, belleği, dikkati, görsel ve motor becerileri ve dil kullanımını sınav. Bu test aşağıdakilerden hangisidir
A)-BDYR
B)-GYAA
C)-BBDB
D)-MMDM
E)-DDMD
Soru 19- Bilinç düzeyindeki anormal durumlar nelerdir
A)-Laterji
B)-Delinyum
C)-Stupor
D)-Koma
E)-Hepsi
Soru 20- Gün boyu dalgalanmalar gösteren bilinç sislenmesine ne denir
A)-Koma
B)-Delinyum
C)-Laterji
D)-Konfuzyon
E)-Açık bilinç

Toplam Soru Miktarı: 20