3   Sınıf Deneme Sınavı

SAĞLIK TANILAMASI
SAĞLIK TANILAMASI 4. ÜNİTE (b)

Soru 1- Aşağıdakilerden hangisi ağrısı olan bireyin bakımında hemşirenin öncelikli sorumluluğudur
A)-Tanılama
B)-İlaç istemi
C)-Kullanılan ilaçların yan etkileri
D)-Radyolojik değerlendirme
E)-Laboratuvar sonuçlarının değerlendirilmesi
Soru 2- Vücut sıcaklığı ölçümünde aşağıda belirtilen araçlardan hangisinin kullanımı önerilmez
A)-Timpanik termometre
B)-Tek kullanımlık termometre
C)-Digital termometre
D)-Temporal arter termometresi
E)-Civalı termometre
Soru 3- Normal kan basıncı yetişkinlerde kaç olmalıdır
A)-80 -100 mm Hg (sistolik) 60 - 90 mm Hg (Diastolik)
B)-100-120 mm Hg (sistolik 60-80 mm Hg (Diastolik)
C)-60-80 mm Hg (sistolik 80-100 mm Hg (Diastolik)
D)-60–80 mm Hg (sistolik 100-120 mm Hg (Diastolik)
E)-80–100 mm Hg (sistolik 60-80 mm Hg (Diastolik)
Soru 4- Aşağıdakilerden hangisi kaynaklandığı bölgeye göre ağrı sınıflamasında yer almaz
A)-Somatik ağrı
B)-Psikosomatik ağrı
C)-Sempatik ağrı
D)-Yanma tarzındaki ağrı
E)-Visseral ağrı
Soru 5- Aşağıdakilerden hangisinde Akut ağrının süresi doğru olarak verilmiştir
A)-6 aydan fazla süreli
B)-8 aydan fazla süreli
C)-6 aydan az süreli
D)-8 aydan az süreli
E)-Hiçbiri
Soru 6- Yeni doğanın solunumu dakikada kaçtır
A)-Hızlı ve dakikada 50
B)-Yavaş ve dakikada 15-20
C)-Hızlı ve dakikada 40
D)-Yavaş ve dakikada 40
E)-Yavaş ve dakikada 50
Soru 7- Yeni doğanın nabzı dakikada kaç olmalıdır
A)-60
B)-85
C)-100
D)-125
E)-150
Soru 8- Yetişkinde solunum dakikada kaçtır
A)-10-15
B)-16-20
C)-21-25
D)-26-30
E)-31-35
Soru 9- Aşağıdakilerden hangisi yeni doğanın ağrı tanılamasında fiziksel göstergelerden değildir
A)-Deri ile ilgili göstergeler
B)-kardiyovasküler sistemle ilgili göstergeler
C)-Beden hareketleri ile ilgili göstergeler
D)-Solunum sistemi ile ilgili göstergeler
E)-Kas-iskelet sistemi ile ilgili göstergeler
Soru 10- Aşağıdakilerden hangisi yeni doğanın ağrı tanılamasında davranışsal göstergelerden değildir
A)-Ses
B)-Yüz ifadesi
C)-Hareket
D)-Solunum
E)-Beslenme
Soru 11- Aşağıdakilerden hangisi mekanizmalarına göre ağrı sınıflamasında yer almaz
A)-Somatik ağrı
B)-Nosiseptif ağrı
C)-Nöropatik ağrı
D)-Psikosomatik ağrı
E)-Reaktif ağrı
Soru 12- Solunum hızının normalden fazla olmasına ne denir
A)-Eupnea
B)-Taşipne
C)-Bradipne
D)-Tidal
E)-Dispne
Soru 13- Tidal Volüm solunum derinliğini yansıtır. Yetişkinler için normal Tidal Volüm değeri kaçtır
A)-100-200 ml
B)-200-400 ml
C)-300-500 ml
D)-500-750 ml
E)-750-1000 ml

Toplam Soru Miktarı: 13