3   Sınıf Deneme Sınavı

SAĞLIK TANILAMASI
SAĞLIK TANILAMASI 4. ÜNİTE (a)

Soru 1- Aşağıdakilerden seçeneklerden hangisine sağlıklı/hasta bireyin genel durumunun tanılamasında yer verilmez
A)-Genel görünüm
B)-Yaşam bulguları
C)-Gastro-intestinal sistem
D)-Ağrı
E)-Boy-kilo ölçümü
Soru 2- Aşağıdakilerden seçeneklerden hangisine sağlıklı/hasta bireyin yaşam bulgularının tanılamasında yer verilmez
A)-Vücut sıcaklığı
B)-Ekstra kalp atımı
C)-Nabız
D)-Solunum
E)-Kan basıncı
Soru 3- Aşağıdakilerden hangisi (6 aydan kısa süreli deneyimlenen) ağrının tanımıdır
A)-Kronik ağrı
B)-Nosiseptif ağrı
C)-Viseral ağrı
D)-Akut ağrı
E)-Psikosomatik ağrı
Soru 4- Aşağıdakilerden hangisi ağrısı olan bireyin bakımında hemşirenin öncelikli sorumluluğudur
A)-Tanılama
B)-İlaç istemi
C)-Kullanılan ilaçların yan etkileri
D)-Radyolojik değerlendirme
E)-Laboratuvar sonuçlarının değerlendirilmesi
Soru 5- Vücut sıcaklığı ölçümünde aşağıda beliritlen araçlardan hangisinin kullanımı önerilmez
A)-Timpanik termometre
B)-Tek kullanımlık termometre
C)-Digital termometre
D)-Temporal arter termometresi
E)-Civalı termometre
Soru 6- Aşağıdakilerden seçeneklerden hangisine sağlıklı/hasta bireyin genel durumunun tanılamasında yer verilmez
A)-Genel görünüm
B)-Yaşam bulguları
C)-Gastro-intestinal sistem
D)-Ağrı
E)-Boy-kilo ölçümü
Soru 7- Genel durum tanılaması değerlendirilirken hangisine dikkat edilmez
A)-Strese ilişkin veriler
B)-Solunum
C)-Yüz ifadesi
D)-Konuşma biçimi
E)-Mental durum
Soru 8- Aşağıdakilerden hangisi yaşam bulgularının değerlendirilmesinin amacı değildir
A)-Hasta hakkında bilgi temeli oluşturmak
B)-Hastanın durumunu izlemek
C)-Mental durumu belirlemek
D)-hastanın tedaviye yanıtlarını belirlemek
E)-Sorunları belirlemek
Soru 9- Vücut sıcaklığı gün içerisinde kaç derecelik dalgalanmalar gösterir
A)-) 0,5 - 1
B)-) 0 - 1
C)-1 - 1,5
D)-1 - 2
E)-1,5 - 2
Soru 10- Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde sağlıklı/hasta bireyin yaşam bulgularının tanılamasında yer verilmez
A)-Vücut sıcaklığı
B)-Ekstra kalp atımı
C)-Nabız
D)-Solunum
E)-Kan basıncı
Soru 11- Aşağıdakilerden hangisi (6 aydan kısa süreli deneyimlenen) ağrının tanımıdır
A)-Kronik ağrı
B)-Nosiseptif ağrı
C)-Viseral ağrı
D)-Akut ağrı
E)-Psikosomatik ağrı
Soru 12- Aşağıdakilerden hangisi vücut sıcaklığını etkileyen faktörlerden değildir
A)-Yaş
B)-Ağrı
C)-Sirkadian ritm
D)-Nabız
E)-Cinsiyet
Soru 13- Aşağıdakilerden hangisi vücut sıcaklığını etkileyen faktörlerdendir
A)-Solunum
B)-Nabız
C)-Stres
D)-Egzersiz
E)-Hepsi
Soru 14- Bradikardi nedir
A)-Nabız hızının 80 altında olması
B)-Nabız hızının 60 altında olması
C)-Nabız hızının 80 üzerinde olması
D)-Nabız Hızının 60 Üzerinde olması
E)-nabız Hızının 100 üzerinde olması
Soru 15- Taşikardi Nedir
A)-Nabız hızının 60 altında olması
B)-Nabız Hızının 80 üzeri olması
C)-Nabız Hızının 100 üzerinde olması
D)-Nabız Hızının 80 olması
E)-Nabız Hızının 70 olması
Soru 16- Aşağıdakilerden yanlış olanı işaretleyiniz
A)-Dispne - Zorlu solunum
B)-Bradipne - Az solunum
C)-Taşipne - Fazla solunum
D)-Eupnea - Hızlı solunum
E)-Hepsi
Soru 17- Aşağıdakilerden hangisi mekanizmalarına göre ağrı sınıfında yer alır
A)-Kronik ağrı
B)-Visseral ağrı
C)-Diferentasyon ağrısı
D)-Sempatik ağrı
E)-Akut ağrı

Toplam Soru Miktarı: 17