3   Sınıf Deneme Sınavı

SAĞLIK TANILAMASI
SAĞLIK TANILAMASI 2019 FİNAL

Soru 1- Aşağıdakilerden hangisi Yönlendirici olmayan görüşmelerin özelliklerinden biri değildir
A)-hasta tarafından kontrol edilir
B)-daha fazla zaman gerektirir
C)-hasta önemli konuların anlaşılmasını sağlar
D)-detaylı bilgi toplama da etkili bir yöntemdir
E)-kısa süre gerektirir
Soru 2- Aşağıdakilerden hangisi solunum hızı ve derinliğinin artmasıdır
A)-Taşipne
B)-Hiperpne
C)-Hiperventilasyon
D)-Bradipne
E)-Eupne
Soru 3- Aşağıdakilerden hangisi solunun sistemininin inspenksiyonunda elde edilecek bulgu değildir
A)-yelken göğüs
B)-huni göğüs
C)-parodiksal hareketli
D)-krepitasyon
E)-fıçı göğüs
Soru 4- Aşağıdaki ölçüm bölgelerinden hangisi ile iç (core) ısı elde edilir
A)-timpanik
B)-oral
C)-temporal
D)-aksillar
E)-cilt yüzeyi
Soru 5- Çocuklarda saçların parlaklığını kaybedip cansız ve açık renk alması aşağıdaki hangi durumu düşündürür
A)-Protein eksikliği
B)-Karbonhidrat eksikliği
C)-pnömoni
D)-Allerji
E)-Diyabet
Soru 6- Deriye kahverengini veren pigment aşağıdakilerden hangisidir
A)-Serotonin
B)-Deoksihemoglobin
C)-Oksihemoglobin
D)-Melanin
E)-Karoten
Soru 7- Yeni böbrek transplantasyonu olmuş bir hastanın muayenesinde, aşağıdaki tekniklerden hangisi kullanılmaz
A)-Perküsyon
B)-oskültasyon
C)-hafif palpasyon
D)-olfaksasyon
E)-inspeksiyon
Soru 8- Tek el ya da iki el ile deriye 2.5- 5 cm. arasında çökertecek şekilde basınç uygulanmasıdır. Yukarıda tanımlanan palpasyon türü aşağıdakilerden hangisidir
A)-Her iki el ile (bimanuel) palpasyon
B)-Derin palpasyon
C)-Hafif palpasyon
D)-Orta palpasyon
E)-Yüzeysel palpasyon
Soru 9- Aşağıdakilerden hangisi hastanın bilinç durumunu değerlendirmek için kullanılan bir testtir
A)-Anormal İstemsiz Hareket Skalası
B)-Beck Depresyon Ölçeği
C)-Beck Anksiyete Ölçeği
D)-Glaskow Koma Skalası
E)-Genel Sağlık Anketi
Soru 10- Aşağıdakilerden hangisi 3 yaş ve altındaki çocuklarda timpanik yoldan vücut sıcaklığı ölçümünde kulak kepçesine verilecek pozisyondur
A)-Düz
B)-Aşağıya
C)-Yukarıya ve geriye
D)-Aşağıya ve geriye
E)-Yukarıya
Soru 11- Aşağıdakilerden hangisi gözün dış yapılarından biridir
A)-Konjunktiva
B)-Kornea
C)-İris
D)-Sklera
E)-Retina
Soru 12- Aşağıdakilerden hangisi işitmenin değerlendirilmesinde kullanılan yöntemlerden biri değildir
A)-fısıltı
B)-gürültü
C)-Weber
D)-yeni doğan işitme taraması
E)-yeni doğan işitme taraması
Soru 13- Aşağıdakilerden hangisi kalbin pozisyonu hakkında verilen yanlış bilgidir
A)-Kalp, gövdesinin 2/3’si vücudun orta hattının sol tarafında olacak şekilde yan yatmış pozisyondadır
B)-Kalp, 2. ve 5. interkostal aralıkta, sternumun sağ kenarı ile sol klavikula orta hattı (midklavikular hat) arasında uzanır
C)-Apeks olarak adlandırdığımız kalbin tepesi yukarda tabanı ise aşağı ve sol toraks boşluğuna doğru uzanır
D)-Apeks, sol midklavikular hatta, sol 4. ve 6. interkostal boşlukta, sol meme başının biraz altındadır
E)-Kalp, iki atriyum ve iki ventrikül olmak üzere dört büyük boşluktan oluşur
Soru 14- Erkek genital sistemin fiziksel muayenesinde ingunial ve femoral herni inspeksiyonu sırasında neye dikkat edilmelidir
A)-hastanın sol eli ile sağ inguinal kanala palpasyonla bası yaparak kaydırması istenir
B)-Sağ işaret parmağınızı hastanın sağ skrotomuna yerleştirin ve üste doğru bastırın
C)-Uyluğun ön tarafından femoral kanal alanı muaye edilir
D)-hastanın başını yan çevirerek öksürürken veya ıkınırken o esnada bağırsak hareketi gözlenir
E)-eğer lenf nodülleri varsa hareketliliği hassasiyeti değerlendirilir
Soru 15- Yürüyüşün Değerlendirilmesinde aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır
A)-Yürüyüş siklusunun %50 basma fazı ve %50 salınım fazıdır
B)-Yetişkinlerde ayaklar arası mesafe 5-10 cm, adımlar arası mesafe 25-35 cm’dir
C)-Adımlar arası mesafe bacak boyu uzunluğu ile orantılı olarak artar
D)-Yürüyüş sırasında postür dik, adımlar düz bir hat boyunca ritmik, koordine olmalı
E)-Yürüyüş sırasında kolaylıkla yön değiştirebilmeli ve kollar bacakların ters yönde salınmalıdır
Soru 16- Aşağıdakilerden hangisi serebellar fonksiyonu değerlendirmek amacıyla kullanılan denge ve koordinasyon testlerinden biri değildir
A)-tandem yürüyüşü
B)-İki nokta
C)-Topuk diz
D)-Ard ard hareket
E)-Parmak burun Yürüyüş
Soru 17- Kalçadan ayağa doğru bacağın arka bölgesinden yayılan ağrı tarif ediliyorsa hemşirelik tanısında aşağıdaki testlerden hangisi kullanılır
A)-Düz Bacak Kaldırma Testi
B)-Thomas Test
C)-Trendelenburg Testi
D)-McMurray testi
E)-Appley testi
Soru 18- Bağırsak seslerinin 5 sn.den kısa sürmesi aşağıdaki bulgulardan hangisinin varlığını gösterir
A)-Hipoaktif
B)-Hiperaktif
C)-Bağırsak tıkanıklığı
D)-Aktif
E)-Pasif
Soru 19- Aşağıdakilerden hangisi Kardiyovasküler sisteme ilişkin fiziksel tanılama belirtilerden değildir
A)-Dispne
B)-Yorgunluk
C)-Öksürük
D)-Siyanoz
E)-Dizuri

Toplam Soru Miktarı: 19