3   Sınıf Deneme Sınavı

SAĞLIK TANILAMASI
SAĞLIK TANILAMASI 2. ÜNİTE (b)

Soru 1- Aşağıdakilerden hangisi fiziksel muayene/tanılamalardan değildir
A)-İnspeksiyon
B)-Litotomi
C)-Bronkoskopi
D)-Dorsal recumbent
E)-
Soru 2- Işık kaleminin fiziksel muayenedeki kullanım yerlerinden değildir
A)-Gözler
B)-Ağız
C)-Burun
D)-Batın
E)-Boğaz
Soru 3- Oral ve deri üzerindeki ısı ölçümünde kullanılan termometre hangisidir
A)-Timpanik membran termometreleri
B)-Elektronik dijital termometreleri
C)-Civalı cam termometreleri
D)-Isıya duyarlı disposabl stripler
E)-
Soru 4- Steteskopta alçak perdeden sesleri yükseltmeye yarayan kısma ne denir
A)-Diyafram
B)-Koni
C)-Çan
D)-Zar
E)-
Soru 5- Yüksek ve düşük perdeli seslere duyarlı,aynı zamanda ses kuvvetini duymayada yaşadığından ideal stetoskop çeşidi hangi şıktır
A)-Feteskop
B)-Basınca duyarlı tek başlıklı steteskop
C)-Çanlı steteskop
D)-Elektronik steteskop
E)-
Soru 6- Sfingomanometre fiziksel ölçümlerinden hangisidir
A)-Kan basıncını ölçümünde kullanılır
B)-Barsak sesleri gibi yüksek sesleri dinlemede dinlenilir
C)-Oral-rektal ve aksiller bölgelerde ısı ölçümünde kullanılır
D)-Timpanik membranının aydınlatarak görüntülemesini sağlar
E)-
Soru 7- Sneller tablosu çocuklar için ise kaç adım uzağa konulur
A)-5
B)-20
C)-12
D)-10
E)-Hiçbiri
Soru 8- 2-2.5 yaş üzeri ve okuma-yazma bilmeyen yetişkinlerde kullanılan göz muayene tablosu hangisidir
A)-Allen kartları
B)-Cep kartları
C)-Snellen tablosu
D)-Stycar tablosu
E)-
Soru 9- Farenksin daha iyi gozlenmesini sağlayan,5.kranial sinirin ve yutma refleksinin kuvvetini gözlenmesi muayenesinde kullanılan araç hangisidir
A)-Serviks fırçası
B)-Transilluminuta
C)-Nazaskop
D)-Otoskop
E)-Abeslang
Soru 10- Sağ/sol yan yatışta önde kalan kolun dirsekten fleksiyonu ,arkada kalan kolun vücuda parelel uzanmış vücut muayene şeklinin tanımı nedir
A)-Prone
B)-Sims
C)-Diz-göğüs pozisyon
D)-Sumpine
E)-
Soru 11- Aşağıdaki seçeneklerden hangisi yaşam bulguları ölçümünde kullanılan malzemelerin tümünü içerir
A)-Termometre, saniyeli saat
B)-Termometre, saniyeli saat, steteskop
C)-Termometre ve ucu, saniyeli saat, steteskop
D)-Termometre ve ucu, saniyeli saat, steteskop, sfingomanometre
E)-Termometre ve ucu, saniyeli saat, steteskop, sfingomanometre, kayıt formu
Soru 12- Aşağıdakilerden hangisi bireyin ekstremitesine yerleştirilen manşonun genişlik ölçüsünü belirten seçenektir
A)-Ekstremitenin %40’ını kaplayacak, %80’ini saracak
B)-Ekstremitenin %50’ını kaplayacak, %50’ini saracak
C)-Ekstremitenin %20’ını kaplayacak, %80’ini saracak
D)-Ekstremitenin %40’ını kaplayacak, %50’ini saracak
E)-Ekstremitenin %80’ını kaplayacak, %40’ini saracak
Soru 13- Aşağıdakilerden hangisi stetoskobun ortalama uzunluğunu belirten seçenektir
A)-45-50 cm
B)-55-68 cm
C)-75-80 cm
D)-85-100 cm
E)-105-120 cm
Soru 14- Aşağıdakilerden hangisi yakın görme keskinliğinin değerlendirilmesinde kullanılan araçtır
A)-Snellen tablosu
B)-Stycar tablosu
C)-Allen kartları
D)-Yazılı materyaller
E)-
Soru 15- Vücut çizgisinin değerlendirilmesinde aşağıdaki pozisyonlardan hangisi tercih edilmemelidir
A)-Supine
B)-Prone
C)-Dorsal rekümbent
D)-Sağ lateral
E)-Sol lateral

Toplam Soru Miktarı: 15