3   Sınıf Deneme Sınavı

SAĞLIK TANILAMASI
SAĞLIK TANILAMASI 2. ÜNİTE (a)

Soru 1- Termometre ile vücudun hangi bölgesinde ölçüm yapılmaz
A)-Oral
B)-Göz
C)-Temporal
D)-Timpanik
E)-Aksiller
Soru 2- Aşağıdakilerden hangisi termometre çeşitlerinden değildir
A)-Cıvalı cam termometre
B)-Eletronik dijital termometre
C)-Basınca duyarlı steteskop
D)-Isıya duyarlı disposabl stripler
E)-Timpanik membran termometreler
Soru 3- Aşağıdakilerden hangisi steteskop çeşitlerinden değildir
A)-Çanlı steteskop
B)-Fanlı steteskop
C)-Basınca duyarlı tek başlıklı steteskop
D)-Fetoskop
E)-Elektronik steteskop
Soru 4- Snellan tablosu nerede kullanılır
A)-Deri üzerindeki sıcaklık değerlendirilmesinde
B)-Kan basıncı ölçümünde
C)-Uzak ve yakın görme keskinliği değerlendirilmesinde
D)-Nörolojik tanılamada
E)-Bebeklerin boy ölçümünde
Soru 5- Işık çarklarından beyaz ışık hangi tanılamada kullanılır
A)-Undilate pupil değerlendirilmesinde
B)-Iraksal merceğin değerlendirilmesinde
C)-lezyon değerlendirilmesinde
D)-Farklı yapı ve lezyon varlığı/ yokluğu değerlendirilmesinde
E)-Lezyon şekli belirlemesinde
Soru 6- Lezyon değerlendirilmesinde hangi ışık kullanılır
A)-Beyaz Işık
B)-Mor Işık
C)-Kırmızı Işık
D)-Mavi Işık
E)-Siyah ışık
Soru 7- Yakın görmenin değerlendirmesinde aşağıdakilerden hangisi kullanılır
A)-Allen kartları
B)-Stycar tablosu
C)-Işık kalemi
D)-oftalmoskop
E)-Cep kartları ya da yazılı materyaller
Soru 8- Allen kartları kimlerde kullanılır
A)-6 yaşından küçük çocuklarda
B)-2 yaş altı çocuklarda
C)-Okuma yazma bilmeyenlerde
D)-Yetişkinlerde
E)-2-2,5 yaş üstü çocuklarda
Soru 9- Hareketli disk nerede kullanılır
A)-Farklı yapı ve lezyonların varlığı/ yokluğunun değerlendirilmesinde
B)-Dilate pupilin değerlendirilmesinde
C)-Lezyon şeklinin belirlemesinde
D)-Undilate pupilin değerlendirilmesinde
E)-Lezyon değerlendirilmesinde
Soru 10- Aşağıdakilerden hangisi yakın odaklanma/yakınsak merceğin değerlendirilmesinde kullanılır
A)-Kırmızı lens
B)-Siyah lens
C)-Mavi lens
D)-Beyaz lens
E)-Mor lens
Soru 11- Oftalmoskop nerede kullanılır
A)-Araba,at,ev gibi farklı görsellerde
B)-X ve O gibi görsellerde
C)-Gözdeki internal yapıların değerlendirilmesinde
D)-Yakın görmenin değerlendirilmesinde
E)-Uzak görmenin değerlendirilmesinde
Soru 12- E harfinin farklı yönlerini içeren tablo hangi hastalarda kullanılır
A)-6 yaşından küçük çocuklarda
B)-2-2,5yaş üstü çocuklarda
C)-2 yaş altı cocuklarda
D)-Yetişkinlerde
E)-Yaşlılarda
Soru 13- Diyapozon nedir
A)-Kan basıncı ölçümünde kullanılan alettir
B)-Göz bozukluklarında kullanılan alettir
C)-İşitme ve titreşimi hissetmedede kullanılan alettir
D)-Vücut sıcaklığını ölçen atlettir
E)-Vücuttaki yağ miktarını ölçen alettir
Soru 14- Vücuttaki yağ miktarının ölçümünde aşağıdaki aletlerden hangisi kullanılır
A)-Tartı
B)-Mezura
C)-Cetvel
D)-Çap pergeli
E)-Nazoskop
Soru 15- Kahve hangi tanılamada kullanılır
A)-Nörolojik muaynede
B)-Yutma durumu ve troid muaynede
C)-Tad alma duyusunun belirlenmesinde
D)-Genital organ muaynesinde
E)-Koku alna hissinin kullanımında
Soru 16- Solunum, kalp ve göğüs muayenesinde hastaya hangi pozisyon verilir
A)-Supine (sırt üstü) pozisyonu
B)-Oturur pozisyon
C)-Sims pozisyonu
D)-Dorsal Rekümbent pozisyonu
E)-Prone (yüz üstü) pozisyonu
Soru 17- Genital bölge muaynesi,Üreme yolları(kadın) ve rektum muaynesinde hangi pozisyon verilir
A)-Prone (yüz üstü)
B)-Diz_göğüs
C)-Sims
D)-Oturur
E)-Litotomi
Soru 18- Kas-iskelet sisteminin değerlendirilmesinde hangi pozisyon kullanılır
A)-Oturur
B)-Ayakta
C)-Prone
D)-Litotomi
E)-Diz_Göğüs
Soru 19- Nörolojik tanımlamada titreşim hissinin değerlendirilmesinde kullanılan diyapozon türü aşağıdakilerden hangisidir
A)-Düşük frekans 256 Hz
B)-Düşük frekans 512 Hz
C)-Yüksek frekans 256 Hz
D)-Yüksek frekans 512Hz
E)-Hiçbiri
Soru 20- Sinüslerdeki sıvı miktarının, yeni doğanın fontonel açıklığının ve erkeklerde scrotum değerlendirilmesinde kullanılan araç aşağıdakilerden hangisidir
A)-Yüksek frekans
B)-Düşük frekans
C)-Transilluminator
D)-Oftalmaskop
E)-Fetoskop

Toplam Soru Miktarı: 20