3   Sınıf Deneme Sınavı

SAĞLIK TANILAMASI
SAĞLIK TANILAMASI 12. ÜNİTE (b)

Soru 1- ………labia majörler ile anüs arasında yer alan kas yapısındaki bölgedir. İdrar ve dışkı işlevlerinin kontrolünü sağlayan kasları barındırır. Boşluğu doldurunuz
A)-Serviks
B)-Korpus
C)-Perine
D)-Vestibül
E)-
Soru 2- Korpusun duvarında dıştan içe doğru 3 tabaka vardır. Aşağıdakilerden hangisi bunlardan biridir
A)-Perimetriyum (seroza)
B)-Miyometriyum
C)-Endometriyum (uterus mukozası)
D)-Hepsi
E)-
Soru 3- Epiteli tek katlı prizmatiktir. Bazal ve fonksiyonel tabakası vardır. Östrojen ve progesteron hormonlarına duyarlıdır.Aşağıdakilerden hangisi bu tanıma uyar
A)-Endometriyum
B)-Tuba uterina
C)-İnfundibulum
D)-Ovaryum
E)-
Soru 4- Overleri tubalar ve overi destekleyen ligamentler……………………… olarak adlandırılır. Aşağıdakilerden hangisi noktalı yere gelmelidir
A)-Ampulla
B)-adneks
C)-İsthmus
D)-İnfundibulum
E)-
Soru 5- Hastada jinekolojik değerlendirmede veri toplarken aşağıdakilerden hangisi değerlendirilmelidir
A)-kanser korkusu
B)-üreme sistemi
C)-beden imajı
D)-Hepsi
E)-
Soru 6- Aşağıdakilerden hangisi dökülen servikal hücrelerin toplanıp incelenmesi esasına dayanan sitolojik bir tarama testidir
A)-Pap-smear Testi
B)-HPV Testi
C)-HCV Testi
D)-Biyopsi
E)-
Soru 7- Smear testinin sonuçları birkaç şekilde sınıflanır. En sık Papanicolaou sınıflaması kullanılır
A)-Doğru
B)-Yanlış
C)-
D)-
E)-
Soru 8- Papanicolaou Sınıflandırılmasında ‘’kuvvetli malignensi şüphesi-karsinoma in-situ’’ aşağıdaki hangi sınıfın içinde yer alır
A)-Klas II
B)-Klas III
C)-Klas IV
D)-Klas V
E)-
Soru 9- Servikal kanser taramalarında kullanılacak HPV testleri; uluslararası geçerliliği olan ve toplum tabanlı sağlık taramalarında kullanılabilirliğini gösteren standartlara sahip olmalıdır
A)-Doğru
B)-Yanlış
C)-
D)-
E)-
Soru 10- Pap smear testi; şekliyle uluslararası kuruluşlarca önerilen 30 yaşından sonra ard arda 3 kez negatif çıkmışsa, 5 yılda bir yapılmasıdır
A)-Doğru
B)-Yanlış
C)-
D)-
E)-
Soru 11- Erkek iç üreme organlarından olup mesanenin arkasında ve rektumun önünde bulunan kese biçiminde bir çift salgı bezidir. Ejakülatın %60-70’ini oluşturur. Aşağıdakilerden hangisi bu tanıma uymaktadır
A)-Vaz Deferens
B)-Üretra
C)-Seminal vezikül
D)-Cowper bezi
E)-
Soru 12- Aşağıdakilerden hangisi sperm üretimini etkileyen faktörlerdendir
A)-Ağır fiziksel egzersiz
B)-Uyuşturucu maddeler, alkol, sigara
C)-Radyasyon
D)-Hepsi
E)-
Soru 13- Erkek iç üreme organları ; testisler, epididimis, vaz deferens ve eklenti bezlerinden oluşur
A)-Doğru
B)-Yanlış
C)-
D)-
E)-
Soru 14- Kolorektal kanser taramalarında 50 yaşında kadın ve erkek için aşağıdaki bilgilerden hangisi doğrudur
A)-Çift-kontrastlı baryum lavman 3 yılda 1
B)-Fleksible (esnek) sigmoidoskopi 5 yılda 1
C)-Kolonoskopi 5 yılda 1
D)-Hiçbiri
E)-
Soru 15- Kolorektal kanser için tarama için birinci derece akrabalarında kolorektal kanser veya adenomatöz polip öyküsü olan bireylerde normal popülasyonla aynı prosedürler 40 yaşından itibaren başlamak şartıyla yerine getirilir
A)-Doğru
B)-Yanlış
C)-
D)-
E)-
Soru 16- Erkek genital sistemin tanımlanmasında hastayı etkileyen semptomlar hangileridir
A)-Ağrı ve kitle varlığı
B)-idrar yaparken hassasiyet
C)-lezyon ve yara
D)-akıntı rengi ve kokusu
E)-hepsi
Soru 17- Anüs rektum ve prostatın tanılanmasında hangi bölgeler incelenir
A)-anüs ve anal kanal
B)-hepsi
C)-hemoroid yastıkçıklar
D)-longitünidal kaslar
E)-perineal bölge
Soru 18- Daha çok adölasanlarda ve çocuklarda tercih edilen jinekolojik muayine yöntemi aşağıdakilerden hangisidir
A)-rektal muayene
B)-bimanuel muayene
C)-spekülüm muayenesi
D)-perküsyon
E)-palpasyon
Soru 19- kolorektal kanser tanısı için erken tarama kapsamında hangi yaş gruplarına bakılır
A)-20-60
B)-50-70
C)-40-70
D)-40-80
E)-50-80
Soru 20- anüs rektum ve prostat muayenesinde hangi yöntemler kullanılır
A)-inspeksiyon
B)-palpasyon
C)-spekülüm
D)-hepsi
E)-bimanuel muayene
Soru 21- Aşağıdakilerden hangisi kadınların jinekolojik muayeneye başvurma nedenleri arasında değildir
A)-Menopoz şikayetleri
B)-Gebelik kontrolleri
C)-İnfertilite tanı ve tedavisi
D)-Lohusalık depresyonu
E)-Anormal vajinal kanama
Soru 22- Aşağıdakilerden hangisi üreme sağlığı alışkanlıklarına ilişkin anamnez kapsamında yer almaz
A)-Menstrual hijyen
B)-Dar pantolon giyme
C)-Prezervatif kullanımı
D)-Genel vücut hijyeni
E)-Tuvalette genital temizlik
Soru 23- Aşağıdakilerden hangisi karın ağrısı, kasık ağrısı ve vajinal kanama nedeniyle acile başvuran 30 yaşında bir kadının menstrual öyküsünde sorulması gereken sorulardandır
A)-Menarş yaşı
B)-Son adet tarihi
C)-Premenstrual sendrom
D)-Menopoz durumu
E)-Emzirme durumu
Soru 24- Pelvik muayene ortamını ve hastayı hazırlamada hemşire aşağıdakilerden hangisini dikkate almalıdır
A)-Ortamın uygun sıcaklıkta ve hijyende olmasını sağlama
B)-Hastanın mesanesinin dolu olmasının sağlanması
C)-Mutlaka steril eldiven ve steril örtüler kullanılmalıdır
D)-Muayene odası kolay ulaşılabilir ve hareketli bir alanda olmalıdır
E)-Muayene için en sıklıkla sims pozisyonu tercih edilir
Soru 25- Aşağıdakilerden hangisi erkek üreme sisteminin tanılanmasında öykü alırken sorulacak temel konular arasında değildir
A)-En son ne zaman testis muayenesi olduğu
B)-Yaşam tarzı ve sağlık davranışları
C)-Aile yaşamı ve sosyal ilişkileri
D)-Hangi aile planlaması yöntemini kullandığı
E)-Cinsel yaşamından memnuniyet düzeyi
Soru 26- Aşağıdakilerden hangisi anüs, rektum, prostat tanılamasında yaşam tarzı ve sağlık davranışlarına ilişkin sorulması gereken sorulardan biridir
A)-Bağırsak içeriğinin geçişi esnasında ağrı oluyor mu
B)-Günlük olarak ne kadar yüksek lifli ve posalı gıda tüketiyorsunuz
C)-Diyare oluyor mu? Diyare bulantı ve kusma ile ilişkili mi
D)-Rektal bölgede ıkınma ihtiyacı ve ağrı oluyor mu
E)-Ailenizde polip, kolon veya rektal kanser hastası var mı
Soru 27- Bimanuel muayenede uterusla ilgili hangi bulgular normal olarak değerlendirilir
A)-Serviks hareketlerinde kısıtlılık
B)-Uterusta hassasiyet
C)-Adnekslerde nodül
D)-Retroversiyo uteri
E)-Uterus ve servikste asimetri
Soru 28- Spekulum muayenesinde aşağıdaki seçeneklerden hangisine dikkat edilir
A)-Serviks tam olarak görüldükten sonra spekulumun vidası sabitlenir
B)-Takılırken yatay olarak vajinaya itilir ve ters çevrilerek açılır
C)-Korkmaması için spekulum kadına gösterilmekten kaçınılır
D)-Mümkün olduğunca büyük boy spekulum kullanılarak görüş alanı sağlanır
E)-Spekulum çıkarıldıktan sonra Human Papilloma Virus için örnek alınır

Toplam Soru Miktarı: 28