3   Sınıf Deneme Sınavı

SAĞLIK TANILAMASI
SAĞLIK TANILAMASI 12. ÜNİTE (a)

Soru 1- Kadın ve erkekte genito üriner organların dwğerlendirilmesindeki amaç aşağıdakilerden hangisidir
A)-bu organlarda oluşabilecek fonksiyon bozukluklarını araştırmak
B)-risk faktörlerini değerlendirmek
C)-koruyucu davranışlar ile ilgili eğitim gereksinimini karşılamak
D)-potansiyel sorunları belirlemek
E)-hepsi
Soru 2- Aşağıdakilerden hangisi kadının dış genital organlarından değildir
A)-vulva
B)-vajina
C)-vestibül
D)-perine
E)-labia majör ve minör
Soru 3- Üretranın ili yanında vestibüle açılan ve gözle görülemeyen küçük bezler hangisidir
A)-skene bezleri
B)-klitoris
C)-tuba uterna
D)-bartholin bezleri
E)-hiçbiri
Soru 4- Aşağıdakilerden hangisi perinenin görevlerindendir
A)-idrar işlevine yardımcı olur
B)-dışkı işlevine yardımcı olur
C)-cinsel aktiviteye yardımcı olur
D)-hepsi
E)-doğum sırasında gevşeyerek doğumu kolaylaştırır
Soru 5- Aşağıdakilerden hangisi iç genital organlardan değildir
A)-vajina
B)-korpus
C)-serviks
D)-uterus
E)-vestibül
Soru 6- Vajina florasının özelliği nasıldır Ph ı kaç olmalıdır
A)-asidiktir ph4.2-5
B)-asidiktir ph3.8-4.2
C)-baziktir ph 3.8 -5
D)-asidiktir ph 1.7-2.8
E)-baziktir ph 3.8-4.2
Soru 7- Aşağıdakilerden hangisi korpusun tabakalarından değildir
A)-perimetriyum
B)-miyometriyum
C)-endometriyum
D)-ekzometriyum
E)-hepsi
Soru 8- Aşağıdakilerden hangisi Tuba uterinanın bölümlerindendir
A)-hepsi
B)-infundubilum
C)-ampulla
D)-ishmus
E)-intramural
Soru 9- Aşağıdakilerden hangisi ovaryumda salgılanan hormonlardan değildir
A)-östrojen ve progestron
B)-testesteron
C)-FSH hormon
D)-LH hormon
E)-gonotrop hormon
Soru 10- Kadın üreme fonksiyonuna yardımcı olan hormonlar aşağıdakilerden hangisidir
A)-hipotalamus hormonları
B)-ön gonotrop hormonlar
C)-FSH hormonu
D)-LH hormonu
E)-hepsi
Soru 11- jinekolojik değerlendirmede hangisi yapılmaz
A)-anemnez
B)-fiziksel muayene
C)-jinekolojik muayene
D)-kanser korkusu ve beden imajı değerlendirmesi
E)-obezite değerlendirmesi
Soru 12- Aşağıdakilerden hangisi jinekolojik muayeneye başvurma nedenlerinden değildir
A)-gebelik teşhis ve kontrol
B)-infertilite
C)-idrarda yanma ve gaz
D)-batında kitle hissi
E)-anormal kanama ve akıntı
Soru 13- Aşağıdakilerden hangisi anemnez alırken alınırken obstetrik öykü sorgulamasında sorulmaz
A)-gebelik sayısı
B)-infertilite öyküsü
C)-en son doğum veya düşük yaşı
D)-ilk menarj yaşı
E)-emzirme aralığı
Soru 14- Genital organların muayenesinde aşağıdaki testlerden hangileri yapılır
A)-kan tetkikleri
B)-hepsi
C)-abdomen ve meme muayenesi
D)-troid testleri
E)-kalp ve akciğer muayenesi
Soru 15- Aşağıdakilerden hangisi pelvik muayenede kullanılan araç gereçlerden değildir
A)-kanül
B)-spekülüm ve spanç
C)-eldiven
D)-smear ve kültür alınacak malzemeler
E)-ışık kaynağı ve forseps
Soru 16- Aşağıdakilerden hangisi pelvik muayene aşamalarından değildir
A)-perinenin inspeksiyonu ve palpasyonu
B)-spekülüm muayenesi
C)-rektal muayene
D)-retro vakinal muayene
E)-menstrual muayene
Soru 17- Smear testinde papanicolaou sınıflandırılmasında invaziv kanserler kaçıncı klas da kesindir
A)-klas1
B)-klas 3
C)-klas 4
D)-klas 5
E)-klas 2
Soru 18- Aşağıdakilerden hangisi erkeklerde iç üreme organı değildir
A)-skrotum
B)-üretra
C)-epididimis
D)-prostat bezi
E)-eklentrik bezler
Soru 19- 1cc sperma sıvısında 30-60 milyon sperm olması neyi ifade eder
A)-oligospermi
B)-azospermi
C)-vazospermi
D)-nekrospermi
E)-eksospermi
Soru 20- Aşağıdakilerden hangisi erkekte sperm üretimini etkileyen faktörlerden değildir
A)-kabakulak
B)-sigara , alkol , uyuşturucu
C)-beslenme alışkanlıkları
D)-bazı ilaçlar ve yaş
E)-radyasyon

Toplam Soru Miktarı: 20