3   Sınıf Deneme Sınavı

SAĞLIK TANILAMASI
SAĞLIK TANILAMASI 11. ÜNİTE

Soru 1- Abdominal muayenede muayene tekniklerinin kullanma sırası hangisidir
A)-İnspeksiyon -Oksultasyon -Perküsyon -Palpasyon
B)-İnspeksiyon -Palpasyon -Perküsyon -Oksultasyon
C)-Palpasyon -İnspeksiyon -Oksultasyon -Perküsyon
D)-Oksultasyon -İnspeksiyon -Palpasyon –Perküsyon
E)-
Soru 2- Karaciğer, böbrek, dalak, uterus gibi iç organların üzerinde Dull (dolgun )mide,barsaklar, mesane, Abdominal aorta gibi boş organlar üzerinde ise Tımpanik ses (davul sesine benzer ses ) hangi GİS tanilamasinda alınır
A)-Oksultasyon
B)-Perküsyon
C)-İnspeksiyon
D)-Olfaksiyon
E)-
Soru 3- Ağrı, hassasiyet, sertlik, kasılma; iç organlardan birine ait tümör, abse, kist gibi lezyonlar ortaya çıkabilir. Karaciğer hassasiyetininde belirlenmesi hangi yöntemle anlaşılır
A)-Yüzeysel Palpasyon
B)-Orta Palpasyon
C)-Hafif Palpasyon
D)-Derin Palpasyon
E)-
Soru 4- Aşağıdakilerden hangisi Palpasyonun sakıncalı olduğu durumlardan değildir
A)-Böbrek transplatasyonu
B)-Abdominal aort anevrizmasi
C)-Polikistik böbrek hastalığı
D)-Duyarlı organ durumlarında yapılmaması
E)-Paralitik ileus
Soru 5- Hastanın ağrı hassasiyet tanımladığı bölgede, ters tarafın muayenesi sırasında basarken degil elini çekerken ağrı var ve artıyorsa. ....................denir. Periton inflamasyonunun göstergesi olarak kabul edilir. Boşluğu lütfen doldurunuz
A)-Rebound hassasiyet
B)-Kostovertebral hassasiyet
C)-Abdominal hassasiyet
D)-Peritonit hassasiyet
E)-
Soru 6- Paraspinal kas ile 12.kaburga arasındaki açıya ne denir
A)-Diyaframlı açı
B)-Abdominal açı
C)-Kostovertebral açı
D)-Dorsavertebral açı
E)-
Soru 7- Hastanın karnında bir noktadan saptanan matite hasta yan cevrildiginde yer degistiriyorsa batında serbest asidin var olduğunun göstergesi nedir
A)-Yer değiştiren asit
B)-Yer degiştiren matite
C)-Yer degiştirmeyen matite
D)-Yer degistirmeyen asit
E)-hiçbiri
Soru 8- Abdominal değerlendirmede iyi bir fiziksel muayene için dikkat edilenlerden değildir
A)-Hastanın mesanesinin boş olması gerekir
B)-Muayene sırasında hareketler hızlı olmalıdır
C)-Gerekirse hastanın dikkati başka yöne çekilir
D)-Hastanın ağrısının olduğu bölge enson muayene edilir
E)-
Soru 9- Aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi yanlıştır
A)-Diyabetik ketoasidozda -ağızda keton kokusu
B)-Üremide -Ağızda amonyak kokusu
C)-Alkol kullanımına bağlı -arpa suyu kokusu
D)-Karaciğer komasinda -kedi ciğeri kokusu
E)-
Soru 10- Abdominal organ ve yeni böbrek transplatasyonu olmuş bir hastada hangi muayene tekniği kullanılmaz
A)-İnspeksiyon
B)-Palpasyon
C)-Oksultasyon
D)-Perküsyon
E)-
Soru 11- Rebound hassasiyeti neyin göstergesidir
A)-Böbrek ağrısı
B)-karaciğer hassasiyeti
C)-Periton inflamasyonu
D)-Apandisit
E)-Abdominal aort anevrizması
Soru 12- Aşağıdakilerden hangisi batında bulunmaz
A)-Pankreas
B)-Böbrekler
C)-Karotis
D)-Üriner sistem
E)-Safra kesesi
Soru 13- Hangisi abdominal muayene tekniklerinden değildir
A)-Oskültasyon
B)-Diffüzyon
C)-Palpasyon
D)-perküzyon
E)-inspeksiyon
Soru 14- Batın muayenesinde perküsyonla bağırsaklar,mesane, abdominal ve aorta gibi boş organlar üzerinde hangi ses alınır
A)-Rezonans
B)-Dull
C)-Timpanik
D)-Dolgun
E)-Üfürüm
Soru 15- Palpasyonda böbreklerdeki hassasiyetin değerlendirilmesinde hangisi önemli yer tutar
A)-Karın bölgesinin şekli
B)-Göbek deliği açısı
C)-Kostovertebral açı
D)-Sol kasık bölgesi
E)-hiçbiri
Soru 16- Batında oskültasyon ile muayene yaparken mutlaka kullanılan alet hangisidir
A)-wood Lambası
B)-Sfingonometre
C)-Dteteskop
D)-Kalem ışık
E)-Çift diyaframlı steteskop
Soru 17- Perküsyonda karaciğer,dalak,böbrekler,uterus gibi içi dolu organlar üzerinde hangi ses alınır
A)-Rezonans
B)-Timpanik
C)-Üfürüm
D)-Sürtünme sesi
E)-Dull
Soru 18- BATIN VE gastrointestinal sistem muayenesinde sağlık öyküsü alınırken hangisi sorulmaz
A)-İştah durumu
B)-Blantı kusma
C)-Yiyecek intorelansı
D)-Bağırsak alışkanlığı
E)-Uyku düzeni
Soru 19- Batın ve GİS tanılamasında oskültasyonda aşağıdakilerden hangisi değerlendirilmez
A)-üfürümler
B)-karaciğer ve dalakta sürtünme sesi
C)-Bağırsak seslerinin varlığı
D)-Tromboflenit
E)-Karaciğer hassasiyeti
Soru 20- Abdominal değerlendirmede iyi bir fiziksel muayene olması için hangisi yapılmaz
A)-Hasta bilgilendirilir
B)-Oda aydınlık ve sessiz olmalı
C)-Hasta sırtüstü yamalı
D)-Hastanın dikkati başka yöne çekilmeli
E)-Hastanın sol tarafında durulmalı
Soru 21- Olfaksasyon yaparken ağızda amonyak kokusu olmasının sebebi nedir
A)-Diyabetik ketoasidoz
B)-Üremi
C)-Karaciğer koması
D)-Aşırı alkol kullanımı
E)-Akciğer ca
Soru 22- Aşağıdakilerden hangisi hafif palpasyon ile teşhis edilemez
A)-Ağrı hassasiyet
B)-İç Organlardan birine ait tümör
C)-Abdominal organlarda yoğunluk
D)-Kist gibi lezyonlar
E)-Karaciğer hassasiyeti
Soru 23- Abdominal muayene yapılırken göbek deliği orta nokta olacak şekilde kaça bölünerek muayene yapılır
A)-2 ve 4
B)-3 ve 6
C)-4 ve 6
D)-4 ve 8
E)-4 ve 9
Soru 24- Aşağıdakilerden hangisi vücut kokularının değerlendirilmesinde kullanılan muayene yöntemidir
A)-İnspeksiyon
B)-Palpasyon
C)-Oskültasyon
D)-Perküsyon
E)-Olfaksiyon
Soru 25- İnspeksiyonla muayenede aşağıdakilerden hangisi belirlenemez
A)-Kilo kaybı
B)-Karında asimetri
C)-Abdominal solunum
D)-Organların yoğunlukları
E)-Pigmentasyon değişikliği
Soru 26- Oskültasyonla muayenede mutlaka olması gereken malzeme aşağıdakilerden hangisidir
A)-Muayene örtüsü
B)-Diz altı için küçük yastık
C)-Çift diyaframlı steteskop
D)-Mezura/cetvel
E)-Cilt işaretleme kalemi
Soru 27- Aşağıdakilerden hangisi abdominal bölgenin inspeksiyonu ile elde edilemez
A)-Pulsasyonlar
B)-Üfürümler
C)-Bağırsakların peristaltik hareketleri
D)-Batında asit varlığı
E)-Göbek fıtığı
Soru 28- Karaciğeri/dalağı belirlemek ve ölçmek, karında asit toplanmasını, karın ve bağırsaktaki havayı belirlemek amacıyla yapılan muayene hangisidir
A)-İnspeksiyon
B)-Palpasyon
C)-Oskültasyon
D)-Perküsyon
E)-Olfaksiyon
Soru 29- Paraspinal kas ile 12. kaburga arasındaki açıdır. Böbrek retro-peritoneal bölgede bu açının önünde yer alır. Böbreklerdeki hassasiyet ………………göre değerlendirilir. Boş yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir
A)-Rebound tekniği
B)-Kostovertebral açı
C)-Yer değiştiren matite
D)-Diabetik ketoasidoz
E)-Renal, iliak arter üfürümü

Toplam Soru Miktarı: 29