3   Sınıf Deneme Sınavı

SAĞLIK TANILAMASI
SAĞLIK TANILAMASI 10. ÜNİTE (b) Soru

Soru 1- Aşağıdakilerden hangisi kalbin tabakasıdır
A)-Perikard
B)-Hiçbiri
C)-Myocard
D)-Endokord
E)-Hepsi
Soru 2- Kalp kaç büyük boşluktan oluşur
A)-2
B)-4
C)-6
D)-1
E)-5
Soru 3- Kalbe giren damarlar aşağıdakilerden hangileridir
A)-Vena kava superior
B)-Vena kava inferior
C)-Vena pulmonalis
D)-Hepsi
E)-Hiçbiri
Soru 4- Aşağıdakilerden hangisi kalpten çıkan damardır
A)-Pulmoner ven
B)-Vena kava superior
C)-Pulmoner arter
D)-Vena kava inferior
E)-Juguler ven
Soru 5- Kalbin kendi dolaşımına ne denir
A)-Yaşam bulgusu
B)-Koroner sirkülasyon
C)-Palpasyon
D)-Oskültasyon
E)-Ranküs
Soru 6- Sinoatrial noddan normalde dakikada kaç uyarı çıkar
A)-80 – 120
B)-100 – 140
C)-60 – 100
D)-50 – 80
E)-70 – 110
Soru 7- Muayene olacak hastada kardiyovasküler durum değerlendirmesinde aşağıdaki ipuçlarından hangisi yoktur
A)-Yüz ifadesi
B)-Beden ağırlığı
C)-Boy
D)-Konuşma şekli
E)-Kronolojik yaş
Soru 8- Pretibral ödem değerlendirmesinde aşağıdakilerden hangisi yanlıştır
A)-Hafif (+) ödem => 1 – 2 mm derinliğinde gode oluşması
B)-Orta (++) ödem => 5 – 6 mm derinliğinde gode oluşması
C)-İleri (+++) ödem => 5 – 6 mm derinliğinde gode oluşması
D)-Şiddetli (++++) ödem => 7 – 8 mm derinliğinde gode oluşması
E)-Orta ödemde godenin 10 – 15 sn içinde kaybolması
Soru 9- Homans bulgusu hangi durumda pozitiftir
A)-Kızarıklık varlığında
B)-Şişlik varlığında
C)-Ödem varlığında
D)-Ağrı varlığında
E)-Siyanoz varlığında
Soru 10- Perikardiyal sürtünme sesi nasıldır
A)-Yüksek perdeli , cızırtılı kalp sesi
B)-Hışırtı sesi
C)-Çan sesi
D)-Alçak perdeli , ıslık sesi
E)-Davul sesi
Soru 11- Aşağıdakilerden hangisi miyokard infarktüsünde görülen ağrının özelliğidir
A)-Dinlenme ile geçer
B)-Nitrogliserin almakla geçer
C)-2-5 dk. devam eder
D)-Ağrı sadece göğüs bölgesinde olur
E)-Yanma, baskı, basınç ya da sıkıştırma tarzında şiddetli bir ağrıdır
Soru 12- Kalp ve periferik vasküler sistemin tanılanmasında aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır
A)-Apekste hafif pulsasyon gözlenebilir
B)-Palpasyonda trill alınması normaldir
C)-Kalp tepe atımı inspeksiyon ile gözlemlenebilir
D)-Kardiyak ödem akşamları kötüleşir
E)-Hipertansiyon durumunda ilk arteriyel kan basıncı ölçümü her iki koldan yapılmalıdır
Soru 13- Kalbin oskültasyonunda sternumun sağ kenarı ikinci interkostal aralıktan dinlediğimiz odak hangisidir
A)-Mitral odak
B)-Triküspit odak
C)-Aort odak
D)-Pulmoner odak
E)-Erbs noktası
Soru 14- Kalbin oskültasyonu sırasında S2 sesi ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır
A)-Atrio ventriküler kapakların kapanma sesidir
B)-Tabanda daha iyi duyulur
C)-Diyastolün başladığını gösterir
D)-Steteskopun diyafram kısmı ile dinlenir
E)-Kalbin tabanında S1’e göre daha yüksek duyulur
Soru 15- Aşağıdakilerden hangisi juguler venöz basınç ölçümü sırasında hastanın pozisyonunu doğru olarak ifade etmektedir
A)-Sol lateral, baş 90º yukarıda
B)-Sağ lateral düz
C)-Sırtüstü düz
D)-Sırtüstü, baş 30-45º yukarıda
E)-Sağ lateral, baş 45º yukarıda
Soru 16- Kalbin anatomik yerleşimi ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden yanlış olan hangisidir
A)-Kalp toraks boşluğunda ve toraksın merkezinde yer alır
B)-Kalp, 2. ve 5. interkostal aralıkta, sternumun sağ kenarı ile sol klavikula orta hattı (midklavikular hat) arasında uzanır
C)-Kalbin tabanı apeks olarak adlandırılır
D)-Kalbin tabanı üstte, tepesi ise aşağıdadır
E)-Apeks, sol midklavikular hatta, sol 4. ve 6. interkostal boşlukta, sol meme başının biraz altındadır
Soru 17- Aşağıdakilerden hangisi varlığı, dolgunluğu ve eşitliği açısından karşılıklı olarak değerlendirilmesi gereken nabız değildir
A)-Temporal
B)-Apikal
C)-Popliteal
D)-Dorsalis pedis
E)-Radiyal
Soru 18- Ulnar arterin yeterliliğinin değerlendirilmesinde kullanılan test aşağıdakilerden hangisidir
A)-Homans bulgusu
B)-Trousseau belirtisi
C)-Allen testi
D)-Chvostek belirtisi
E)-Hiçbiri
Soru 19- Kalbin palpasyonu ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır
A)-Prekordiyum parmak uçları ve el ayası ile palpe edilir
B)-Apekste hafif pulsasyonların görülmesi normaldir
C)-Kardiyak alanların palpasyonu belli bir düzen içinde yapılır
D)-Türbülanslı kan akımı sırasında ortaya çıkan titreşimli hareketler trill olarak adlandırılır
E)-Pulsasyonlar palpe edilirken el ayası kullanılır
Soru 20- Aşağıdakilerden hangisi kalp yetmezliğini gösteren semptomlar arasında yer almaz
A)-Santral siyanöz
B)-Aşırı aktivite sonrası dispne
C)-Noktüri
D)-Dereceli olarak artan yorgunluk
E)-Her iki bacakta gün içinde artan ödem

Toplam Soru Miktarı: 20