3   Sınıf Deneme Sınavı

SAĞLIK TANILAMASI
SAĞLIK TANILAMASI 10. ÜNİTE (a)

Soru 1- Kalp kaç tabakadan oluşur
A)-2
B)-3
C)-4
D)-5
E)-6
Soru 2- Aşağıdakilerden hangisi kalbe giren damarlardan değildir
A)-Vena kava inferiör
B)-Vena kava superior
C)-Arteria pulmonalis
D)-Vena pulmonalis
E)-hiçbiri
Soru 3- Aşağıdakilerden hangisi kalbin tabakalarındandır
A)-miyokard
B)-endokard
C)-perikard
D)-hepsi
E)-hiçbiri
Soru 4- Kalbin kendi dolaşımına ne denir
A)-küçük dolaşım
B)-büyük dolaşım
C)-koroner sirkülasyon
D)-hicbiri
E)-hepsi
Soru 5- Aşağıdakilerden hangisi boyun bölgesinde bulunan damarlardandır
A)-pulmoner ven
B)-aort
C)-pulmoner arter
D)-karotis arter
E)-hiçbiri
Soru 6- Aşağıdaki periferik vasküler sistemle ilgili ifadelerden hangisi doğrudur
A)-Arterler derinden,venler yüzeyeldir
B)-Arterlerdeki basınç daha yüksek olduğu için duvarları daha kalındır
C)-Ven duvarları arter duvarına göre incedir
D)-Alt ekstremitelerdeki venlerin kapakları vardır, kanın geri kaçışını engeller
E)-hepsi
Soru 7- Aşağıdaki hangisi kalp ve periferik vasküler tanılamasındandır
A)-Genel görünüm değerlendirilmesi
B)-öykü (anemnez)alma
C)-yaşam bulguların değerlendirilmesi
D)-fiziksel muayene
E)-hepsi
Soru 8- Aşağıdakilerden hangisi anjina pektoris ağrı tanımlarından değildir
A)-Ani başlar çok şiddetlidir
B)-Ağrı genellikle retrosternal bölgede olup boyun,alt çene, epigastrium,omuzlara,tek yada iki kolla yayılabilir
C)-Yanma,ağırlık hissi, basınç, ezici,sıkıştırma yada hazımsızlık şeklinde olabilir
D)-Genellikle 5 - 10 dk olabilir
E)-Klasik olarak efor ile başlar dinlenme yada nitrogliserinle geçer
Soru 9- Interkostal aralığın sternumun sağ kenarı ile birleştiği alan aşağıdakilerden hangisidir
A)-Pulmoner odak
B)-Aort odak
C)-Triküspit odak
D)-Mitral odak
E)-Midprekordiyal odak
Soru 10- 4.yada 5. İnterkostal aralığın sternumun sol kenarı ile kesiştiği alan aşağıdakilerden hangisidir
A)-Aort odağı
B)-Pulmoner odak
C)-Triküspit odak
D)-Mitral odak
E)-Midprekordiyal odak
Soru 11- S3 (Ventriküler kallop)en iyi nereden duyulur
A)-Apeks
B)-Aort
C)-Pulmoner
D)-Mitral
E)-diyafram
Soru 12- Aşağıdakilerden hangisi ek kalp seslerindendir
A)-3.kalp sesi
B)-4.kalp sesi
C)-Üfürüm
D)-perikardiyal sürtünme sesi
E)-hepsi

Toplam Soru Miktarı: 12