3   Sınıf Deneme Sınavı

SAĞLIK TANILAMASI
SAĞLIK TANILAMASI 1. ÜNİTE (b)

Soru 1- Hemşireler tarafından yapılan fiziki muayenenin amacı nedir
A)-Sağlıklı/hasta bireyin patolojik durumunu belirlemek
B)-Subjektif veri sağlayarak hemşirelik girişimleri için veri tabanı oluşturmak
C)-Yaşam aktiviteleri için gerekli tahlil tetkik vs.yaptırarak değerlendirmek
D)-Fizyolojik durumuna ilişkin kapsamlı objektif veriler toplayarak sağlık durumunu değerlendirmek ,sağlık sorununu belirlemek, hemşirelik girişimleri için veri tabanı oluşturmak
E)-
Soru 2- Fiziksel muayene ortamında dikkat edilmesi gereken kriterler aşağıdakilerden hangisidir
A)-Sağlıklı/hasta bireyin gizliliğin korunması için yatağın yanına paravan,perde vb.konularak kapıya uyarıcı levha asılır
B)-Hastanın üşümesinin önlenmesi için oda sıcaklığı ılık (24 C ) olmalı hava akımı ortamda olmamalıdır
C)-Muayene sırasında kullanılan yatağın başucu yaklaşık 30 derecelik açıyla yükseltilip başının altına küçük bir yastık verilebilir
D)-Hepsi
E)-
Soru 3- Aşağıdakilerden hangisi fiziki muayene temel ilkelerinden değildir
A)-Öncelikle normal alanlar,daha sonra sağlıklı/ hasta bireyin semptom belirttiği alanların muayene edilmesi
B)-Muayene yapanın sağlıklı/hasta bireyin sol tarafında durulması, muayene edilen yerler dahil tüm vücut bölgelerinin açık olması
C)-Sağlıklı/hasta birey ve ailesinin bilgilendirilmesi
D)-Sağlıklı/hasta bireye rahat edebileceği bir pozisyon verilmesi
E)-
Soru 4- Fiziksel muayene yöntemleri aşağıdakilerden hangisidir
A)-İnspeksiyon,Palpasyon,Perküsyon,Oskültasyon,Olfaksiyon
B)-Palpasyon,inspeksiyon,palpasyon,bronkoskopi
C)-Perküsyon,palpasyon,oskültasyon,kalibrasyon
D)-Oskültasyon,perküsyon,oskültasyon,konsültasyon
E)-
Soru 5- Özellikle el ayası parmak uçları ile yapılan bir organ yada doku kütlesinin değerlendirmek için Yapılan,sıklıkla inspeksiyonla birlikte inspeksiyon sırasında uygulanan sıcaklık,nem,hareket edebilirlik,yoğunluk,büyüklük, şekil,dayanılırlık dercesininde değerlendirildiği fiziksel muayene yöntemidir.Aaşağıdakilerden hangisi bu tanıma uymaktadır
A)-İnspeksiyon
B)-Palpasyon
C)-Oksültasyon
D)-Olfaksiyon
E)-
Soru 6- Tanılamada palpasyon çeşitleri aşağıdakilerden hangisinde uygulanır
A)-Hafif/yüzeyel
B)-Orta/derin
C)-Her iki el (bimanuel)
D)-Hepsi
E)-
Soru 7- Abdominal kadın,erkek üreme organlarının muayenesinde en sık kullanılan tek el yada iki el ile deriye 2.5-5cm arasında çökertecek şekilde basınç uygulanan palpasyon yöntemi aşağıdakilerden hangisidir
A)-Orta palpasyon
B)-Her iki el ile palpasyon
C)-Derin palpasyon
D)-Hafif/yüzeyel
E)-
Soru 8- Hem işitme hemde dokunma duyusuyla kullanılan,iç organlarımızın durumu hakkında bilgi veren Doku yada organların bazı bölümlerine küçük darbeler vurarak yapılan özeliikle batında toraks da Kullanılan muayene şeklidir tanımı aşağıdakilerden hangisine uyar
A)-Perküsyon
B)-Palpasyon
C)-Oksültasyon
D)-İnspeksiyon
E)-
Soru 9- Perküsyonun kullanıldığı farklı tanılama türleri aşağıdakilerden hangileridir
A)-Anormal kitleleri belirlemek
B)-Boyutunu, şeklini ,yoğunluğunu,belirlemek
C)-Ağrıyı ortaya çıkarmak
D)-Hepsi
E)-
Soru 10- Aşağıdakilerden hangisi perküsyon türlerindendir
A)-Direkt perküsyon
B)-İndirekt perküsyon
C)-Künt perküsyon
D)-Hepsi
E)-
Soru 11- Matilite (dullness) nedir
A)-Karaciğer,dalak,kalp gibi yoğun dokularda oluşan gümbürtülü ancak sönük sestir
B)-Tınlayıcı,gürültülü,pnömotoraks durumlarında duyulan sestir
C)-Davul sesi gibi duyulan tınlayıcı müzikal gibi mide bağırsaklarda duyulan sestir
D)-Akciğer dokusunda işitilen yankılanma sesine benzeyen sestir
E)-
Soru 12- Derinden gelen kuvvetli gürleyen bir ses olarak duyulan akciğer alveollerinin amfizem nedeniyle genişlemesinde oluşan perküsyon sonucunda işitilen ses e ne denir
A)-Timpani
B)-Rezonans
C)-Hiperrezonans
D)-Flatness
E)-
Soru 13- Kas,kemik gibi çok yoğun dokularda oluşan çok kısa sesle mat ve sönük sesle tanımlanan perküsyon sesi aşağıdakilerden hangisidir
A)-Matalite
B)-Flatness
C)-Rezonans
D)-Timpani
E)-
Soru 14- Oksültasyon sırasında dinlenecek seslerden hangisi değildir
A)-Apne
B)-Akciğer sesleri
C)-Kalp sesleri
D)-Bağırsak sesleri
E)-
Soru 15- Herhangi bir araçla tanınamayan anomallikleri ortaya koymak için koku duyusunun kullanıldığı Yöntem aşağıdakilerden hangisidir
A)-Perküsyon
B)-Olfaksiyon
C)-Palpasyon
D)-Oksültasyon
E)-
Soru 16- Oskültasyon kaç yöntemle gerçekleştirilir
A)-2
B)-1
C)-3
D)-4
E)-
Soru 17- İndirekt Oksültasyonda dinlenen steteskop un özelliği nasıl olmalıdır
A)-İletim borusu 25-30 cm uzunluğunda olmalıdır
B)-Çan biçiminde düz-dairesel diyaframlı olmalıdır
C)-ortalama 0.3 cm çapında olmalıdır
D)-Hepsi
E)-
Soru 18- Oksültasyon sırasında işitilen sesler neye göre değerlendirilir
A)-Sesin perdesine
B)-Gürlüğüne,niteliğine
C)-Süresine
D)-Hepsi
E)-
Soru 19- Aşağıdakilerden hangisi Oksültasyon da steteskop uygulanırken yapılan işlemlerden değildir
A)-İletim boruları gergin olmalı, hareket etmeli, hasta derisine yüzeyel temas etmeli
B)-Hastanın göğsü simetrik şekilde iken dinlenmelidir
C)-Sessiz ve gürültüsüz ortamda dinlenmelidir
D)-Yüksek perdeli vücut sesleri düz-dairesel,düşük perdeli vücut sesleri ise çan kısmı ile iletilir
E)-
Soru 20- Isı değişikliklerinde hangi organ duyarlıdır ve ne ile değerlendirilir
A)-Parmak uçları
B)-Parmak yüzeyi
C)-El sırtı
D)-Avuç içi
E)-

Toplam Soru Miktarı: 20