3   Sınıf Deneme Sınavı

SAĞLIK TANILAMASI
SAĞLIK TANILAMASI 1. ÜNİTE (a)

Soru 1- Amfizemde perküsyon ile duyulan ses aşağıdakilerden hangisidir
A)-Timpani
B)-Rezonans
C)-Hiperrezonans
D)-Dullness
E)-Flatness
Soru 2- Palpasyonda elin hangi bölümü ısı değişikliğine duyarlıdır
A)-Parmak uçlarının iç yüzeyi
B)-Avuç içi
C)-El/parmakların unlar yüzeyi
D)-El sırtı
E)-Parmak uçları
Soru 3- Sağlıklı/hasta birey için en güvenilir palpasyon türü aşağıdakilerden hangisidir
A)-Hafif palpasyon
B)-Orta palpasyon
C)-Derin palpasyon
D)-Bimauel palpasyon
E)-Sert palpasyon
Soru 4- Aşağıdakilerden hangisi inspeksiyon uygulanırken dikkat edilecek noktalardan biri değildir
A)-Vücut bölümlerinin diğer vücut bölümleri ile karşılaştırılması
B)-Her bölgenin boyut, şekil ve renk açısındanincelenmesi
C)-Bireyin genel durumu ve fizik yapısının incelenmesi
D)-Simetrik vücut bölgelerinin aynı anda karşılaştırılması
E)-Ağrılı ve hassas/duyarlı bölgelerin en son dokunulması
Soru 5- Aşağıdakilerden hangisi herhangi bir araçla tanınamayan anormallikleri ortaya çıkarmak için koku duyusu kullanılarak yapılan fiziksel muayene yöntemidir
A)-İnspeksiyon
B)-Olfaksasyon
C)-Palpasyon
D)-Oskültasyon
E)-Perküsyon
Soru 6- Amfizemde perküsyon ile duyulan ses aşağıdakilerden hangisidir
A)-Timpani
B)-Rezonans
C)-Hiperrezonans
D)-Dullness
E)-Flatness
Soru 7- Palpasyonda elin hangi bölümü ısı değişikliğine duyarlıdır
A)-Parmak uçlarının iç yüzeyi
B)-Avuç içi
C)-El/parmakların unlar yüzeyi
D)-El sırtı
E)-Parmak uçları
Soru 8- Sağlıklı/hasta birey için en güvenilir palpasyon türü aşağıdakilerden hangisidir
A)-Hafif palpasyon
B)-Orta palpasyon
C)-Derin palpasyon
D)-Bimauel palpasyon
E)-Sert palpasyon
Soru 9- Aşağıdakilerden hangisi inspeksiyon uygulanırken dikkat edilecek noktalardan biri değildir
A)-Vücut bölümlerinin diğer vücut bölümleri ile karşılaştırılması
B)-Her bölgenin boyut, şekil ve renk açısından incelenmesi
C)-Bireyin genel durumu ve fizik yapısının incelenmesi
D)-Simetrik vücut bölgelerinin aynı anda karşılaştırılması
E)-Ağrılı ve hassas/duyarlı bölgelerin en son dokunulması
Soru 10- Aşağıdakilerden hangisi herhangi bir araçla tanınamayan anormallikleri ortaya çıkarmak için koku duyusu kullanılarak yapılan fiziksel muayene yöntemidir
A)-İnspeksiyon
B)-Olfaksasyon
C)-Palpasyon
D)-Oskültasyon
E)-Perküsyon
Soru 11- Hemşireler tarafından yapılan fiziksel muayenenin amacı aşağıdakilerden hangileridir I-bireyin fizyolojik durumuna ilişkin objektif veri toplama II-bireyin sağlık durumunu değerlendirme III-bireyin patolojik durumunu belirleme IV-hemşirelik girişimi için veri tabanı oluşturma
A)-I-II
B)-I-II-III
C)-I-IV
D)-I-II-IV
E)-hepsi
Soru 12- Hemşirelik bakımı için veri tabanı oluşturmada fiziksel muayene yöntemlerinin kullanılmasının temel nedeni nedir
A)-Hemşirelik bakımının kalitesini artırmak
B)-Bireyin sosyal ve ekonomik durumunu öğrenmek
C)-Bireyin tedavisine başlamak
D)-Eğitime katkı sağlamak
E)-Hiçbiri
Soru 13- Hangisi fiziksel muayenenin veri toplama yöntemi olarak kullanılmasının hemşirelik bakımına getireceği yararlardan değildir
A)-Hemşirenin elde ettiği subjektif verilerin doğrulanması
B)-Bakım ve tedavi hakkında gerekli kararların verilmesi
C)-Sağlık ekibi içinde iletişime gerek kalmaması
D)-Sağlık ekibi içinde işbirliği sağlanması
E)-Birey hakkında doğru karar verilmesi
Soru 14- Hangisi fiziksel muayene ortamının özelliklerinden değildir
A)-Oda aydınlık olmalıdır
B)-Oda serin olmalıdır
C)-Ortam gürültüsüz olmalıdır
D)-Ortamda hava akımı olmalıdır
E)-Özel muayene masaları ve gerekli aletler hazır bulunmalıdır
Soru 15- Aşağıdakilerden hangisi fiziksel muayene yöntemlerinden değildir
A)-Olfaksiyon
B)-İnspeksiyon
C)-Perküsyon
D)-Palpasyon
E)-Biyopsi
Soru 16- Palpasyonun hangi durumlarda uygulanması sakıncalıdır
A)-Abdominal aort anevrizmalarında
B)-Abdominal organ transplantasyonlarında
C)-Apandisit varlığında
D)-Polikistik böbrek hastalığında
E)-Hepsi
Soru 17- Tek veya iki el yardımı ile deriye 2,5-5cm.arasında çökertecek şekilde basınç uygulanması aşağıdakilerden hangisinde yapılır
A)-Derin palpasyon
B)-Yüzeyel palpasyon
C)-Orta palpasyon
D)-Bimanuel palpasyon
E)-Hiçbiri
Soru 18- Fiziksel muayene yöntemlerinden perküsyon farklı tanılama türlerinde kullanılır,bunlar aşağıdakilerden hangisidir
A)-Anormal kitleleri belirlemek
B)-Ağrıyı ortaya çıkarmak
C)-Yayılımı belirlemek
D)-Yoğunluğu belirlemek
E)-Hepsi
Soru 19- Kas ve kemiğe uygulanan perküsyonda duyulan ses hangisidir
A)-Hipperrezonans
B)-Timpani
C)-Flatnes
D)-Matilite
E)-Rezonans
Soru 20- Fiziksel muayenede olfaksiyon sırasında alınan tatlı çürümüş meyve (aseton) kokusuna hangisi neden olabilir
A)-Diyabet
B)-Diyabetik ketoasidoz
C)-Üremik asidoz
D)-Üriner yol enfeksiyonu
E)-Pseudömonans

Toplam Soru Miktarı: 20