3   Sınıf Deneme Sınavı

SAĞLIĞI GELİŞTİRME
SAĞLIĞI GELİŞTİRME VİZE SORULARI (c)

Soru 1- Aşağıdakilerden hangisi beslenme durumunu değerlendirmeyi sağlayan biyokimyasal testlerden değildir
A)-Albumin
B)-HDL-kolesterol
C)-Trigiliserit
D)-Hemotokrit
E)-Kreatinin
Soru 2- Aşağıdakilerden hangisi obezite için söylenemez
A)-2020 yılının en büyük ölüm nedeni olması bekleniyor
B)-Gelişmiş ülkelerde en sık görülen beslenme bozukluğudur
C)-Fiziksel ve ruhsal sorunlara neden olmaz
D)-Enerji alımı ile tüketim arasındaki dengesizlik söz konusudur
E)-Aşırı kilo arttıkça mortalite oranı da artmaktadır
Soru 3- Aşağıda bazı sağlığı geliştiren davranışlar ile ilgili tanımlar verilmiştir. Hangisi sağlığı geliştiren davranışı tanımlamaz
A)-Bireyin aktiviteleri; ılımlı, dengeli sağlık durumunun ötesinde pozitif sağlık durumunu kazanmaya yöneliktir
B)-Bireyin amacı, en üst düzeyde fiziksel sağlık ve iyilik hâline ulaşmak, sağlığını geliştirmektir
C)-Birey ve aile; toplumsal ya da gelişimsel olaylardan önce hazırlık veya planlama yapamaz
D)-Birey, sağlık davranışlarını geliştiren kaynakları arar, iyilik durumunu geliştirmek için çevresel kaynakları bulur. Hemşirenin rehberliğine ihtiyaç duyar
E)-Birey, iyilik hâlini ve sağlığını geliştirmek için kendisi çaba harcar
Soru 4- Alkol bağımlıları ile çalışırken "Motivasyonel Görüşme Tekniği)ni geliştiren bilim adamı kimdir
A)-Orem
B)-Gringer
C)-Ellis
D)-Miller
E)-Dubos
Soru 5- Pender tarafından geliştirilen ve hemşirelik araştırmalarında sıklıkla kullanılan model aşağıdakilerden hangisidir
A)-Sağlık Davranışı Etkileşim Modeli
B)-Sağlık İnanç Modeli
C)-Planlanmış Davranış Teorisi
D)-Transteoretik Model
E)-Sağlığı Geliştirme Modeli
Soru 6- Aşağıdakilerden hangisi beslenme durumunu saptamada kullanılan dolaysız yöntemlerden biri değildir
A)-Klinik belirtiler ve sağlık öyküsü
B)-Bebek ölüm hızı
C)-Deri altı yağ kalınlığı ölçümleri
D)-Beden kitle indeksi
E)-Biyokimya testleri
Soru 7- Aşağıdakilerden hangisi sağlık eğitimi uygulamalarını tanımlamaktadır
A)-Sağlığa etki eden sosyal faktörleri kapsar
B)-Sağlığa etki eden ekonomik faktörleri kapsar
C)-Sğlığa etki eden çevresel faktörleri kapsar
D)-Sağlığa etki eden siyasal faktörleri kapsar
E)-Birey, aile ve topluma sağlığı iyileştirmenin nasıl başarılacağını öğreten uygulamaları kapsar
Soru 8- Antioksidan etkili olan ve hücrelerin daha uzun yaşamasını sağlayan vitamin aşağıdakilerden hangisidir
A)-D vitamini
B)-A vitamini
C)-K vitamini
D)-B12 vitamini
E)-B6 vitamini
Soru 9- Bireylerin kısa bir zaman dilimi içerisinde, binlerce kalorilik besin tüketip bunu kusma veya laksatif ilaç kullanımı ile vücutlarından atmaya çalışması aşağıdakilerden hangisidir
A)-Bulumia nevroza
B)-Scorbüt
C)-Anoreksiya nevroza
D)-Beriberi
E)-Marasmus
Soru 10- Sağlığı geliştirme kavramının gelişim sürecinde yapılan toplantılardan hangisinde (kadın sağlığının geliştirilmesi, gıda ve beslenme, tütün ve alkol kullanımı ve destekleyici çevrelerin sağlanması( gerekliliği vurgulanmıştır
A)-Bangkok
B)-Helsinki
C)-Jakarta
D)-Ottawa
E)-Adelaide
Soru 11- Aşağıdakilerden hangisi beslenme davranışlarının tanılanmasında değerlendirilmesi gereken özelliklerden biri değildir
A)-Nabız sayısı/kan basıncı
B)-Vücut yağ oranı
C)-Bel kalça oranı
D)-Fiziksel aktivite davranışları
E)-Vücut tartısı
Soru 12- Aşağıdakilerden hangisi emzirmenin iyi olduğunu gösteren bulgulardan değildir
A)-Bebeğin emzirilirken yutkunmalarını göremezsiniz
B)-Bebek hareketli ve uyanık olur
C)-Bebek her emzirmeden sonra mutlu ve memnun olur
D)-Bebeğin günlük dışkılama sayısı artar
E)-Bebek her gün en az sekiz saat beslenir
Soru 13- Aşağıdakilerden hangisi okul dönemi çocuklarda görülen beslenme ile ilgili problemlerden biri değildir
A)-Barsak parazitleri
B)-Troid bozuklukları
C)-Demir eksikliği anemisi
D)-Diyabet
E)-Sık üst solunum yolu enfeksiyonları
Soru 14- Günümüzde sağlığın en üst iyilik düzeyine çıkarılmasını öngören ve tüm ulusal sağlık politikalarının temelini oluşturan kavrama hangi ad verilir
A)-Hastalıkların tedavisi kavramı
B)-Aile sağlığı kavramı
C)-Birey sağlığı kavramı
D)-Sağlığı geliştirme kavramı
E)-Sağlığın sürdürülmesi kavramı
Soru 15- Aşağıdakilerden hangisi basit karbonhidratlardan biridir
A)-Beyaz unlu besinler
B)-Bulgur
C)-Düşük yağlı süt
D)-Kurubaklagiller
E)-Tahıllar
Soru 16- Bir besin etiketinde hangi vitamin ve mineral değerleri bulunmak zorundadır
A)-C ve D vitamini / Kalsiyum ve Demir
B)-C ve B vitamini / Demir ve Potasyum
C)-A ve D vitamini / Kalsiyum ve Potasyum
D)-A ve C vitamini / Demir ve Potasyum
E)-A ve C vitamini / Kalsiyum ve Demir
Soru 17- Aşağıdaki besin gruplarından hangisi dört yapraklı yonca beslenme modelinde günde en az 5 kez alınması önerilir
A)-Süt ve süt ürünleri
B)-Taze meyve ve sebzeler
C)-Tahıllar
D)-Et
E)-Kurubaklagiller
Soru 18- Sağlığı geliştirme kavramının gelişim sürecinde yapılan toplantılardan hangisinde sağlığı geliştirme kavramının küresel olarak ele alınması gerekliliği vurgulanmıştır
A)-Bangkok
B)-Helsinki
C)-Alma Ata
D)-Ottawa
E)-Jakarta
Soru 19- Aşağıdakilerden hangisi sağlığı geliştirme kavramının boyutlarından değildir
A)-Ailesel iyilik
B)-Bireysel iyilik
C)-Çevresel iyilik
D)-Duygusal iyilik
E)-Sosyal iyilik
Soru 20- -(Erken tanı uygulamaları) hangi sağlığı koruma düzeyinde uygulanır
A)-Beşinci düzey koruma
B)-İkinci düzey koruma
C)-Üçüncü düzey koruma
D)-Dördüncü düzey koruma
E)-Birinci düzey koruma
Soru 21- Aşağıdakilerden hangisi motivasyonel görüşme tekniklerindendir
A)-Yansıtma
B)-Bilişsel kapasiteyi güçlendirme
C)-Asosyatif öğrenme
D)-Aralıklı destekleme
E)-Kaydetme
Soru 22- Aşağıdakilerden hangisi sağlığı geliştirme uygulamalarında hemşireler tarafından sıklıkla kullanılan modellerdendir
A)-Organizasyon Değişim Kuramı
B)-Sağlık İnanç Modeli
C)-Değişimin Yayılması Kuramı
D)-Toplum Organizasyon Kuramı
E)-Bilgi-Motivasyon Davranış Becerileri
Soru 23- Sağlığı koruma uygulamaları kaç düzeyde uygulanmaktadır
A)-5 düzeyde
B)-4 düzeyde
C)-1 düzeyde
D)-2 düzeyde
E)-3 düzeyde
Soru 24- Sağlığı geliştirme kavramı ilk kez kim tarafından ifade edilmiştir
A)-Hemşire Teorisyen Pender
B)-Hemşire Teorisyen Levine
C)-Teorisyen Orem
D)-Kanada Sağlık Bakanı Marc Lalonde
E)-Teorisyen Herbert Dunn
Soru 25- Aşağıdakilerden hangisi eksikliğinde "pellegra" hastalığı görülen vitamindir
A)-A vitamini
B)-B6 vitamini
C)-C vitamini
D)-Biotin
E)-Niasin
Soru 26- Aşağıdakilerden hangisi "hemşire" kökenli kuramcıdır
A)-Robertson
B)-Oelbaum
C)-Pender
D)-Wiley
E)-Herbert Dunn
Soru 27- Uyaran ve cevabın tekrarlanması ile davranışların otomatik olarak oluşmasını sağlayan davranış değiştirme tekniğinin adı aşağıdakilerden hangisidir
A)-Operant koşullama
B)-Asosyatif öğrenme
C)-Kaydetme
D)-Davranışın toplumsallaşması
E)-Bilişsel kapasiteyi geliştirme
Soru 28- -(Bazı insanların hastalıklardan korunmak için koruyucu önlemleri alırken bazı insanların neden bu önlemleri almadığı) sorusuna açıklık getirmek amacıyla geliştirilen modelin adı aşağıdakilerden hangisidir
A)-Transteoretik Model
B)-Sağlığı Geliştirme Modeli
C)-Sağlık İnanç Modeli
D)-Sağlık Davranışı Etkileşim Modeli
E)-Planlanmış Davranış Teorisi

Toplam Soru Miktarı: 28