3   Sınıf Deneme Sınavı

SAĞLIĞI GELİŞTİRME
SAĞLIĞI GELİŞTİRME VİZE SORULARI (b)

Soru 1- Aşağıdakilerden hangisi transteoretik modelin değişkenlerinden değildir
A)-Davranış-Özel Bilişsel Süreçler
B)-Niyet Öncesi Aşama
C)-Niyet Aşaması
D)-Planlama veya Hazırlık Aşaması
E)-Harekete Geçme Aşaması
Soru 2- Aşağıdakilerden hangisi bireyin demografik özellikleri ile ilgili verilerden değildir
A)-Medeni durum
B)-Yaş
C)-Cins
D)-Boy-kilo
E)-Sağlık algısı
Soru 3- Türkiye’de obezite oranı son 20 yılda nasıl bir değişim göstermiştir
A)-%5 - %10
B)-%3 - %15
C)-%10 - %15
D)-%4 - %20
E)-%1 - %10
Soru 4- DAVRANIŞ DEĞİŞİM SÜRECİNDE bireyin kendi içinde değişimi etkin biçimde yaşamak için bazı becerilere sahip olması gereklidir.Aşağıdakilerden hangisi bu becerilerden biri değildir
A)-Bireyin kendini cesaretlendirmesi
B)-Bireyin kendi kendini gözlemlemesi
C)-Bireyin çevresinden aldığı görüşleri değerlendirmesi
D)-Bireyin kendine komutlar verebilmesi
E)-Bireyin kendi kendini değerlendirmesi
Soru 5- Aşağıdakilerden hangisi sağlık davranışlarını etkileyen değişebilen faktörlerden değildir
A)-Sağlıkla ilgili özgeçmiş özellikleri
B)-Periyodik sağlık muayeneleri
C)-Demografik faktörler
D)-Biyolojik faktörler
E)-Öz etkililik düzeyi
Soru 6- Aşılama uygulamaları hangi sağlığı koruma düzeyinde uygulanır
A)-Beşinci düzey koruma
B)-Birinci düzey koruma
C)-İkinci düzey koruma
D)-Üçüncü düzey koruma
E)-Dördüncü düzey koruma
Soru 7- Başta enerji verici besinler olmak üzere tüm besinlerin alımının az olması sonucunda görülen (kronik açlık) olarak da adlandırılan beslenme bozukluğu tablosuna hangi isim verilir
A)-Raştizm
B)-Kwashiorkor
C)-Pellegra
D)-Protein enerji malnütrisyonu
E)-Marasmus
Soru 8- Aşağıdakilerden hangisi davranış değişimini destekleyen faktörlerden değildir
A)-Yaptırım
B)-Gülünç olma korkusu
C)-Ödül
D)-Saygınlık
E)-Takdir edilme
Soru 9- Aşağıdakilerden hangisi (davranışı devam ettirme) tekniklerinden biridir
A)-Operant koşullanma
B)-Bilişsel kapasiteyi güçlendirme
C)-Bireyin kendi kendini değerlendirmesi
D)-Model alma
E)-Kaydetme
Soru 10- Prochaska ve DiClemente tarafından geliştirilen modelin adı aşağıdakilerden nedir
A)-Sağlık inanç modeli
B)-Planlanmış davranış teorisi
C)-Transteoretik model
D)-Sağlık Davranışı Etkileşim Modeli
E)-Sağlığı geliştirme modeli
Soru 11- Aşağıdakilerden hangisi (ödül tekniğinin) kullanıldığı bir davranış değiştirme tekniğidir
A)-Operant koşullanma
B)-Ters koşullanma
C)-Model alma
D)-Davranışın toplumsallaşması
E)-Assosyatif öğrenme
Soru 12- Aşağıdakilerden hangisi beslenmeyi etkileyen toplumsal faktörlerden değildir
A)-Reklamlar
B)-Normlar
C)-Arkadaşlar
D)-Çevre güvenliği
E)-Medya
Soru 13- Aşağıdakilerden hangisi sağlık davranışlarını etkileyen bilişsel algılama faktörlerinden biri değildir
A)-Sağlık kontrolünü algılama düzeyi
B)-Sağlık durumunu algılama
C)-Sağlığı geliştiren davranışların yararlarını algılama
D)-Stres yönetimi
E)-Öz etkililiği algılama
Soru 14- -(Hastalık ve sağlığın birbirinin karşıtı olmadığını, karşılıklı ilişki içinde olduğunu) belirten bilim adamı kimdir
A)-Henderson
B)-Rogers
C)-Oelbaum
D)-Duboss
E)-Nightingale
Soru 15- Aşağıdaki hemşire teorisyenlerden hangisi bireyin yanında aile kavramını da bir bütün olarak incelemiştir
A)-Orem
B)-Roy
C)-Dunn
D)-Pender
E)-Dubos
Soru 16- Sağlığı geliştirme kavramını ilk inceleyen teorisyenler arasında yer alan ve toplum odaklı stratejileri tanımlayan teorisyenler kimlerdir
A)-Herbert ve Dunn
B)-Pender ve Rogers
C)-Robertson ve Minklar
D)-Orem ve Roy
E)-Dubos ve Oelboum
Soru 17- Aşağıdakilerden hangisi sağlığı geliştirme uygulamalarında hemşirelerin önemli bir insan gücü olarak yer almalarının nedenlerinden değildir
A)-Hastanelerde çalışmaları
B)-Bireyle birlikte çalışmaları
C)-Toplumla birlikte çalışmaları
D)-İyi eğitim almaları
E)-Sayıca fazla olmaları
Soru 18- Aşağıdakilerden hangisi yetişkinlerde obezitenin neden olduğu sağlık problemlerinden değildir
A)-Depresyon
B)-Osteoartrit
C)-Hirsutizm
D)-Uyku apne sendromu
E)-Panik atak
Soru 19- Optimum sağlığı (Bireyin; fiziksel ve ruhsal durumunun çevreyle olan uyumunu etkileyecek rahatsız edici (ağrı vb.) herhangi bir faktörün olmamasıdır.) şeklinde tanımlayan teorisyen aşağıdakilerden hangisidir
A)-Newman
B)-Levine
C)-Pender
D)-Dubos
E)-Orem
Soru 20- Aşağıdakilerden hangisi davranış değişim sürecinde kullanılan (bireyin kendi kendini değerlendirme) tekniklerindendir
A)-Ters koşullama
B)-Bireyin sağlığına zarar veren davranışının olumsuz sonuçlarını değerlendirme
C)-Model alma
D)-Assosyatif öğrenme
E)-Bilişsel kapasiteyi güçlendirme

Toplam Soru Miktarı: 20