3   Sınıf Deneme Sınavı

SAĞLIĞI GELİŞTİRME
SAĞLIĞI GELİŞTİRME VİZE SORULARI (a)

Soru 1- Aşağıdaki tanımlardan hangisi sağlık ve hastalık kavramları arasındaki ilişkiyi açıklamaktadır
A)-Sağlık ve hastalık bir sürecin elemanlarıdır
B)-Sağlık ile hastalık birbirinden niteliksel olarak tamamen farklı kavramlardır
C)-Sağlık ve hastalık birbirinin tersi kavramlardır
D)-Sağlık ile hastalık birbirinden niceliksel olarak tamamen farklı kavramlardır
E)-Sağlık ve hastalık farklı süreçlerdir
Soru 2- aşağıdakilerden hangisi sağlığı geliştirme kavramının özellikleri arasında değildir
A)-Hastalık ve yaralanmalardan korunmayı kapsamaz
B)-Birey, aile, toplum ve toplum gruplarının sağlık potansiyelinin gelişmesini sağlar
C)-iyilik düzeyinin en üst düzeye çıkarılmasına yönelik aktiviteleri kapsar
D)-Durağan bir süreçtir
E)-üst düzeyli sağlık durumunu ifade eder
Soru 3- Sağlığı geliştirme ile ilgili toplantıların en son olarak yapılanı aşağıdakilerden hangisinde doğrudur
A)-Bangkok
B)-adelaide
C)-Jakarta
D)-alma ata
E)-Helsinki
Soru 4- Bireyin sağlığı ile ilgili değerleri hangi bilişsel algılama faktörünü tanımlar
A)-Sağlık durumunu algılama
B)-Sağlığı geliştiren davranışların yararlarını algılama
C)-Sağlığı geliştiren davranışı engelleyen faktörleri algılama
D)-Sağlığa verilen önem
E)-Öz etkililik
Soru 5- Birey ve toplum gruplarını içine alan geniş gruplarda hangi grup sağlığı geliştirme modeli kullanılır
A)-okul sağlığı geliştirme üzerine odaklanan kuram modeller
B)-iş sağlığı geliştirme üzerine odaklanan kuram modeller
C)-toplum gruplarının sağlığını geliştirme üzerine odaklanan kuram modeller
D)-bireysel düzeyde bireyin sağlık davranışını ve değişim sürecini açıklama kuram modeli
E)-toplum sağlığını geliştirme üzerine odaklanan kuram modeller
Soru 6- Dünya sağlık örgütü (herkes için sağlık hareketi) ni hangi toplantıda ele almıştır
A)-Jakarta
B)-Bangkok
C)-ottava
D)-Helsinki
E)-Alma ata
Soru 7- (Aynı davranışı birden fazla kişinin yapmasını sağlama) hangi davranış değiştirme yönteminin adıdır
A)-Asosyatif öğrenme
B)-Davranışın toplumsallaşması
C)-Bilişsel kapasiteyi güçlendirme
D)-Operant koşullama
E)-Aralıklı destekleme
Soru 8- Aşağıdakilerden hangisi bireyin biyolojik özellikleri ile ilgili verilerdendir
A)-Sağlığa verdiği önem düzeyi
B)-Yapısal özellikleri
C)-Fiziksel aktivite davranışları
D)-Çalışma çevresi özellikleri
E)-Yaşam ortamı özellikleri
Soru 9- Sağlığı geliştirme ve risk azaltmaya yönelik eylemlerin kapsamlı bir açıklamasını sağlamak için hem kişiye yönelik dış faktörlere hem de kişinin özelliklerine odaklanan model aşağıdakilerden hangisidir
A)-Transteoretik model
B)-Sağlık inanç modeli
C)-Sağlık Davranışı Etkileşim Modeli
D)-Sağlığı geliştirme modeli
E)-Planlanmış davranış teorisi
Soru 10- Asagıdakılerden hangisi Ottowa sözlesmesine göre saglıgı gelıstırme kavramlarının temel bilesenlerinden degildir
A)-bıreysel becerilerin gelistirilmesi
B)-destekleyici cevrenin olusturulması
C)-sağlıklı kamu politikalarının oluşturulması
D)-hastane hizmetlerinin örgütlenmesi
E)-toplum katılımının güçlendirilmesi
Soru 11- Aşağıdakilerden hangisi beslenmeyi etkileyen bireysel faktörlerden değildir
A)-Beslenme bilgi düzeyi
B)-Sosyoekonomik durum
C)-Besin tercihleri
D)-Öz yeterlilik
E)-Hastalık varlığı
Soru 12- Bireyin kendi sağlık davranışlarını nasıl algıladığını ve kontrol ettiğini tanımlayan bilişsel algılama aktörü aşağıdakilerden hangisidir
A)-Sağlık kontrolünü algılama
B)-Sağlığı geliştiren davranışların yararlarını algılama
C)-Sağlığı geliştiren davranışı engelleyen faktörleri algılama
D)-Sağlığa verilen önem
E)-Öz etkililik
Soru 13- Aşağıdakilerden hangisi Türkiye de çocuklarda en sık görülen beslenme sorunlarından biri değildir
A)-Protein-enerji yetersizliği
B)-İyot yetersizlikleri
C)-Kwashiorkor
D)-Demir eksikliği anemisi
E)-Diş çürükleri
Soru 14- Bireyin ev ve iş çevresi ile ilgili özelliklerini tanımlayan kavram aşağıdakilerden hangisidir
A)-Soy geçmiş özellikleri
B)-Yapısal özellikler
C)-Demografik özellikler
D)-Biyolojik özellikler
E)-Sağlık davranışları düzeyi
Soru 15- Aşağıdakilerden hangisi kötü yağlardan değildir
A)-Krema
B)-Kaju fıstığı
C)-Hamburger yağı
D)-Pastırma
E)-Margarin
Soru 16- Sağlığı geliştirme kavramı ile ilgili kuram ve modellerle ilgili ilk çalışmalar kaç yılında başlamıştır
A)-2000’li yıllarda başlamıştır
B)-1980’li yıllarda başlamıştır
C)-1990’lı yıllarda başlamıştır
D)-1970’li yıllarda başlamıştır
E)-1960’lı yıllarda başlamıştır
Soru 17- Aşağıdakilerden hangisi yetersiz beslenme belirtilerinden değildir
A)-Deri ve mukoza soğuktur
B)-Çarpıntı ve yüksek ateş görülür
C)-Yemek yeme güçlüğü vardır
D)-Kaslar güçsüzdür
E)-Karın ağrısı ve diyare vardır
Soru 18- Ülkemizde kolorektal kanserden korunmak için önerilen tarama standardı aşağıdakilerden hangisidir
A)-50 – 90 yaş grubu kadın ve erkeklere, tarama aralığı dört yıl olacak şekilde tarama yapılması
B)-50 – 70 yaş grubu kadın ve erkeklere, tarama aralığı iki yıl olacak şekilde tarama yapılması
C)-50 – 80 yaş grubu kadın ve erkeklere, tarama aralığı üç yıl olacak şekilde tarama yapılması
D)-50 – 60 yaş grubu kadın ve erkeklere, tarama aralığı bir yıl olacak şekilde tarama yapılması
E)-50 – 70 yaş grubu kadın ve erkeklere, tarama aralığı beş yıl olacak şekilde tarama yapılması
Soru 19- Boyu 163 cm, kilosu 68 olan bir kadının beden kitle indeksini hesapladığınızda hangi kategori içerisinde yer alır
A)-Normal
B)-II. Derece obez
C)-Fazla kilolu
D)-I. Derece obez
E)-Zayıf
Soru 20- Aşağıdakilerden hangisi davranış değişimini engelleyen faktörlerden değildir
A)-Bilinmeyenden korkma
B)-Güvensizlik
C)-Zihinsel ve fiziksel eksiklikler
D)-Gülünç olma korkusu
E)-Saygınlık

Toplam Soru Miktarı: 20