3   Sınıf Deneme Sınavı

SAĞLIĞI GELİŞTİRME
SAĞLIĞI GELİŞTİRME FİNAL SORULARI

Soru 1- Bireyin kendi sağlık davranışlarını nasıl algıladığını ve kontrol ettiğini tanımlayan bilişsel algılama faktörü aşağıdakilerden hangisidir
A)-Sağlık kontrolünü algılama
B)-Sağlığı geliştiren davranışların yararlarını algılama
C)-Sağlığı geliştiren davranışı engelleyen faktörleri algılama
D)-Sağlığa verilen önem
E)-Öz etkililik
Soru 2- Başta enerji verici besinler olmak üzere tüm besinlerin alımının az olması sonucunda görülen (kronik açlık) olarak da adlandırılan beslenme bozukluğu tablosuna hangi isim verilir
A)-Raşitizm
B)-Kwashiorkor
C)-Pellegra
D)-Protein enerji malnütrisyonu
E)-Marasmus
Soru 3- Aşağıdakilerden hangisi (davranışı devam ettirme) tekniklerinden biridir
A)-Operant koşullanma
B)-Bilişsel kapasiteyi güçlendirme
C)-Bireyin kendi kendini değerlendirmesi
D)-Model alma
E)-Kaydetme
Soru 4- (Hastalık ve sağlığın birbirinin karşıtı olmadığını, karşılıklı ilişki içinde olduğunu) belirten bilim adamı kimdir
A)-Henderson
B)-Rogers
C)-Oelbaum
D)-Duboss
E)-Nightingale
Soru 5- Sağlığı geliştirme kavramı ilk kez kim tarafından ifade edilmiştir
A)-Hemşire Teorisyen Pender
B)-Hemşire Teorisyen Levine
C)-Teorisyen Orem
D)-Kanada Sağlık Bakanı Marc Lalonde
E)-Teorisyen Herbert Dunn
Soru 6- Aşağıdakilerden hangisi sağlığı geliştirme uygulamalarında hemşireler tarafından sıklıkla kullanılan modellerdendir
A)-Organizasyon Değişim Kuramı
B)-Sağlık İnanç Modeli
C)-Değişimin Yayılması Kuramı
D)-Toplum Organizasyon Kuramı
E)-Bilgi-Motivasyon Davranış Becerileri
Soru 7- Aşağıdakilerden hangisi eksikliğinde "pellegra" hastalığı görülen vitamindir
A)-A vitamini
B)-B6 vitamini
C)-C vitamini
D)-Biotin
E)-Niasin
Soru 8- İşyeri sağlığı geliştirme programları kapsamında programın hedefi ‘Düzenli ve yeterli fiziksel egzersiz hakkında bilgi elde edinilmesi’ olarak geliştirilmiştir. Bu hedef hangi tür bir hedeftir
A)-Bilgiye dayanan bir hedeftir
B)-Davranışsal bir hedeftir
C)-Kişiye özel bir hedeftir
D)-Biyomedikal bir hedeftir
E)-Gruba özel bir hedeftir
Soru 9- Aşağıdakilerden hangisi işyerlerinde çalışanların tütün kullanımlarının engellenmesi ile ilgili çalışmalar arasında yer almaz
A)-Yazılı uyarılar asılması
B)-Yazılı politikalar oluşturulması
C)-Tütün kullanan çalışanların işten çıkarılması
D)-Tütün ürünlerinin işyeri ortam faktörleri ile etkileşiminin önlenmesi
E)-Tütün kullanımının bırakılmasına yönelik destek/danışmanlık hizmeti sağlanması
Soru 10- Okul sağlığı hemşiresinin, sağlıklı beslenme ve kilo kontrolü amacıyla planladığı bir sağlığı geliştirme programı, (koordineli okul sağlığı programı) nın aşağıdaki bileşenlerinden hangileri ile etkileşim içinde olmalıdır
A)-Sağlık eğitimi-fiziksel aktivite
B)-Fiziksel aktivite-beslenme hizmetleri
C)-Sağlık eğitimi-beslenme hizmetleri
D)-Sağlık eğitimi-fiziksel aktivite-beslenme hizmetleri-aile ve toplum katılımı
E)-Beslenme hizmetleri-aile ve toplum katılımı
Soru 11- Türkiye’de erkekler arasında en sık görülen kanser türü aşağıdakilerden hangisidir
A)-Prostat kanseri
B)-Kolon kanseri
C)-Mesane kanseri
D)-Akciğer kanseri
E)-Pankreas kanseri
Soru 12- Aşağıdakilerden hangisi okullarda sağlığın geliştirilmesinin başlıca amaçlarından biri değildir
A)-Olumlu sağlık davranışlarını destekleme
B)-Okul ve ailenin gerçekleştirdiği okul sağlığı geliştirme aktiviteleri
C)-kendini gerçekleştirme düzeyini geliştirme
D)-Adolesanlarda içinde bulundukları çevre ve kültüre karşı duyarlı bir bakış açısı oluşturma
E)-Özel Eğitim
Soru 13- Türkiye’de kırsal kesimde yaşlı nüfusu oranının artışının nedeni aşağıdakilerden hangisidir
A)-Beslenme alışkanlığı
B)-İç göç
C)-Genç Nüfusun artışı
D)-Yaşlıya sunulan hizmetlerin yetersizliği
E)-bebek sağlığının gelişmesi
Soru 14- Aşağıdakilerden hangisi sigarayı bıraktıktan sonraki sürece ilişkin değildir
A)-Sigarayı bıraktıktan 2 saat sonra nikotin vücudumuzu terk etmeye başlar
B)-6 saat sonra kalp atışı ve kan basıncı düşmeye başlar
C)-12 saat sonra karbon monoksit kan dolaşımımızdan temizlenir
D)-2 hafta sonra tat ve koku duyularımız keskinleşir
E)-2-12 hafta içinde kan dolaşımı iyileşir, yürüme, koşma gibi fiziksel aktiviteler kolaylaşır
Soru 15- 36 yaşında bir bireyin maksimum kalp hızını aşağıdakilerden hangisidir
A)-186
B)-185
C)-184
D)-182
E)-181
Soru 16- Aşağıdakilerden hangisi gerilim azaltıcı yöntemler sonrası vücudun verdiği tepkilerden değildir
A)-vücudun oksijen tüketiminde düşüş
B)-Metobolizmanın yavaşlaması
C)-solunum hızında düşüş
D)-Kalp hızında düşüş
E)-Alfa beyin dalgalarında tıkanıklık
Soru 17- Aşağıdakilerden hangisi stresin fizyolojik nedenlerinden değildir
A)-İnfertilibite
B)-Ağrı
C)-Malnutrisyon
D)-Çevre Kirliliği
E)-Klimakterik dönem

Toplam Soru Miktarı: 17