3   Sınıf Deneme Sınavı

SAĞLIĞI GELİŞTİRME
SAĞLIĞI GELİŞTİRME 9 ÜNİTE (a)

Soru 1- 1996 yılında yürürlüğe giren "Tütün MamullerininZararlarının Önlenmesine Dair Kanun"hakkında aşağıdakilerden hangisi doğru bir bilgi değildir
A)-Tütün ürünlerinin reklam ve tanıtım yasağı
B)-sigara paketleri üzerine sağlık uyarısı yazılması
C)-16 yaşından küçük çocuklara tütün ürünü satışı yasağı
D)-ceza hükümleri
E)-
Soru 2- 2008 yılında sigara hakkında uygulanan yeni kanunda aşağ.hangisi yanlıştır
A)-Radyo ve televizyonlarda eğitici yayınlar konusu düzenlenmiştir
B)-sigara paketleri üzerinde birleşik uyarılar yapılmıştır
C)-Tütün ürünlerinin her türlü reklam ve tanıtımı faaliyetleri yasaklanmıştır
D)-sigara içilmesinin yasak olduğu yerler küçültülmüştür
E)-
Soru 3- Aşağ.hangisi sigaranın neden olduğu sağlık sorunlarından değildir
A)-iskemik kalp damar hast.neden olur
B)-Gözde katarak oluşturur
C)-Ekonomik ve çevresel zararlar verir
D)-Kullanılan ilaçların etkisini artırır
E)-
Soru 4- Hangisi sigarayı bıraktıktan sonra vücutta meydana gelen olumlu değişikliklerden değildir
A)-sigarayı bıraktıktan 2 saat sonra nikotin vücudu terk etmeye baslar
B)-6 saat sonra kalp atışı hızı,kan basıncı düşmeye başlar
C)-2 gun sonra tat ve koku duyulari keskinleşir
D)-5 gun sonra akcıgerler açılır,rahat nefes alınır
E)-
Soru 5- sigarayi bırakmada en etkin model hangisidir
A)-sağlık inanç modeli
B)-Transteoretik model
C)-saglığı geliştirme modeli
D)-saglık davranışı etkileşim modeli
E)-
Soru 6- Aşağ.hangisi transteoretik modelin aşamalarından değildir
A)-Değişim aşamaları
B)-Değişim süreci
C)-Değişim ilkeleri
D)-Değişim düzeyleri
E)-
Soru 7- Bireyin"Sağlık egitimine katılmak ,danışmanlık almak,hekimle konuşmak"gibi değişim planlaması ,hangi değişim asamalarından biridir
A)-Hareket
B)-Düşünme
C)-Hazırlık
D)-Devam ettirme
E)-
Soru 8- Aşağ.hangisi Bilişsel süreçlerden değildir
A)-Bilinçlenme
B)-Duygusal uyarılma
C)-Kendini yeniden değerlendirme
D)-Aileyi yeniden değerlendirme
E)-
Soru 9- Bireylerin"Sigarayı hatırlatan şeyleri çevremden uzaklaştırırım"ifadesi davranışsal süreçlerin hangisinde kullanılır
A)-Uyaranların kontrolü
B)-Karşıt koşullama
C)-Kendini özgürleştirme
D)-Pekiştirme yöntemi
E)-
Soru 10- Aşağıdakilerden hangisi doğru bir bilgi değildir
A)-1995 yılında Sigara ve Saglık Ulusal Komitesi kurulmuştur
B)-Türkiye Tütün kontrolü sözleşmesini 2018 yılında imzalamıştır
C)-1996 yılında Tütün Mamullerinin Zararlarının Önlenmesine Dair Kanun kabul edilmiştir
D)-3 haziran 1986 da aTütün ve Tütün Tekeli yasası değiştirilmiştir
E)-
Soru 11- Aşağıdakilerden hangisi sigara içilmesinin yasak olduğu yerler arasında değildir
A)-Restoran, bar, kahvehane, birahane gibi ikramsektörü işletmeleri dahil olmak üzere bütünkapalı alanlarda
B)-Kamu hizmet binalarının koridorlarıdahilolmaküzere bütün kapalı alanlarında
C)-Cezaevlerinde
D)-Ticari taksiler dahil olmak üzere bütün kamuulaşım araçlarında
E)-
Soru 12- Sigara içtikten kaç yıl sonra akciğer kanseri riski yarıya inerken kalp krizi riski hiç sigara içmemiş bir kişinin riskiyle aynı orana düşer
A)-5yıl
B)-10 yıl
C)-15 yıl
D)-3yıl
E)-Hiçbir zaman
Soru 13- Aşağıdakilerden hangisi nikotin yoksunluğu belirtilerinden değildir
A)-Anksiyete
B)-İrritabilite
C)-Taşikardi
D)-konsantrasyon güçlüğü
E)-iştah azalması
Soru 14- Aşağıdakilerden hangisi TTM in değişim aşamalarından biri değildir
A)-Düşünmeme
B)-Düşünme
C)-Hazırlık
D)-Bilinçlenme
E)-Devam ettirme
Soru 15- "Sigarayı bırakmam lazım, bunu nasıl yapabilirim" diyen bir birey TTM in hangi aşamasında değerlendirilir
A)-Hazırlık
B)-Düşünme
C)-Bilinçlenme
D)-Hareket
E)-Devam ettirme

Toplam Soru Miktarı: 15