3   Sınıf Deneme Sınavı

SAĞLIĞI GELİŞTİRME
SAĞLIĞI GELİŞTİRME 6 ÜNİTE (a)

Soru 1- Aşağıdaki vitaminlerden hangisi yaraların iyileşmesi ve damar yapısını korumada görevlidir
A)-A vitamini
B)-B1 vitamini
C)-C vitamini
D)-D vitamini
E)-B6 vitamini
Soru 2- Kalsiyumla birlikte kemiklerin ve dişlerin oluşumunda, besin maddelerinin metabolizmasında görev alan mineral hangisidir
A)-Demir
B)-Fosfor
C)-Potasyum
D)-Sodyum
E)-İyot
Soru 3- Beden kitle indeksi 28 olarak hesaplanan birey hangi grupta yer alır
A)-Zayıf
B)-Normal
C)-1. Derece obez
D)-Fazla kilolu
E)-2.derece obez
Soru 4- Dört yapraklı yonca beslenme modeline göre sebze ve meyveler günde en az kaç porsiyon alınmalıdır
A)-5
B)-4
C)-3
D)-1
E)-7
Soru 5- 150 cm boyunda ve 54 kg olan Bayan A’nın BKİ kategorisi aşağıdakilerden hangisidir
A)-Zayıf
B)-2. Derece obez
C)-Fazla kilolu
D)-3. Derece obez
E)-Normal kilolu
Soru 6- Sinir sistemi , sindirim sistemi ve güneş gören deride simetrik yaralarla kendini gösteren Pellegra hastalığı hangi vitamin eksikliğinde görülür
A)-Biotin
B)-Folik asit
C)-Niasin
D)-C vitamini
E)-B12
Soru 7- Hangisi güneş ışınlarının oluşturduğu deri kanserini yavaşlatan Gözde katarakt oluşumuna engel olan damar çeperlerini güçlendirerek kanamaya engel olan antioksidan bir vitamindir
A)-C vitamini
B)-A vitamini
C)-K vitamini
D)-D vitamini
E)-Biotin
Soru 8- Sadece hayvansal kaynaklı besinlerde bulunan eksikliğinde kol ve bacaklarda duyu azalması depresyon ve kasılmalara neden olan vitamin hangisidir
A)-Niasin
B)-Pantotenik asit
C)-Biotin
D)-B12
E)-C vitamini
Soru 9- Aşağıdaki vitaminlerden hangisi antioksidan özellikte olup veaterosklerozu önler
A)-A vitamini
B)-B vitamini
C)-Cvitamini
D)-D vitamini
E)-E vitamini
Soru 10- Aşağıdakilerden hangisi proteinlerin görevlerinden değildir
A)-hücre yapısını oluştururlar
B)-pıhtılaşmada görev yapar
C)-Hemoglobinin yapıtaşıdır
D)-vücut ısımızı sağlarlar
E)-kasların kasılmasında görev yaparlar
Soru 11- Folik asitin vücutta görev yapabilmesi için hangi vitamine ihtiyacı Vardır
A)-Niasin
B)-Riboflavin
C)-A vitamini
D)-kalsiyum
E)-C vitamini
Soru 12- Pernisiyoz anemi teşhisi konulan hastanın laboratuvar tetkiklerinde hangi vitamini normal değerin altındadır
A)-B12
B)-B2
C)-C vitamini
D)-D vitamini
E)-Evitamini
Soru 13- B12 vitamini vücutta hangi organların yapılarında bulunur
A)-kalp
B)-karaciğer
C)-böbrek
D)-hiçbiri
E)-hepsi
Soru 14- Hangi vitamin yağda çözünmez
A)-A vitamini
B)-B vitamini
C)-D vitamini
D)-E vitamini
E)-K vitamini
Soru 15- Anemik bir hastanıza Demir preparatı kullanması gerektiğinİ öneriyorsanız hangi vitaminlerle birlikte kullanmasını tavsiye edersiniz
A)-A vitamini
B)-B vitamini
C)-C vitamini
D)-D vitamini
E)-E vitamini
Soru 16- Hava ile temasta okside olan suda eriyen ışıkla temas ettiğinde rengi koyulaşan ısıya dayanıksız olan vitamin aşağıdakilerden hangisidir
A)-A vitamini
B)-B vitamini
C)-C vitamini
D)-D vitamini
E)-E vitamini
Soru 17- C Vitamininin Eksikliğinde aşağıdaki tabloların hangisi ya da hangileri görülür I-eklem ağrıları II-Diş etlerinde kanama III-Yorgunluk IV-İsteksizlik V-Solgun Cilt görünümü
A)-II-II-III
B)-II
C)-I-II-III
D)-I-II-III-IV
E)-V-IV
Soru 18- Hücre içi ve hücre dışı sıvıları dengede tutan,kalsiyumla birlikte kemiklerin ve dişlerin oluşumunda görev alan,Vücut sıvılarının asit ortamına dönüşmesine engel olan mineral hangisidir
A)-kasiyum
B)-fosfor
C)-potasyum
D)-Magnezyum
E)-iyot
Soru 19- Aşağıdakilerden hangisi beslenmeyi etkileyen toplumsal faktörlerden değildir
A)-kültür
B)-Devlet politikaları
C)-reklamlar
D)-ekonomik durum
E)-akrabalar
Soru 20- Dört yapraklı yonca modelinde Üst yaprakta hangi besin türleri vardır
A)-süt ve süt ürünler
B)-Kurubaklagiller
C)-ekmek ve tahıllar
D)-sebzeler
E)-meyveler
Soru 21- Süt ve süt ürünlerine toplumda en fazla ihtiyacı olan gruplar aşağıdakilerden hangisi değildir
A)-Çocuklar
B)-gebeler
C)-emzikli kadınlar
D)-yaşlılar
E)-mahkûmlar
Soru 22- Dört yapraklı yonca beslenme modeline göre Et ve kurubaklagiller günde en az kaç porsiyon tüketilmelidir
A)-1-2
B)-2-3
C)-3-6
D)-4-5
E)-5-6
Soru 23- Dört yapraklı yonca beslenme modeline göre ekmek günde kaç porsiyon tüketilmelidir
A)-1-2
B)-2-3.
C)-3-4
D)-2-5
E)-3-6
Soru 24- beslenme durumunun saptanmasında dolaylı yöntem olarak yaşamsal istatistikler yapılmaktadır. Aşağıdakilerden hangisi bu İstatistiklerden biri değildir
A)-bebek, Çocuk, Anne ölüm hızları
B)-beklenen yaşam süresi
C)-bulaşıcı hastalıklar insidansı
D)-Morbidite ve mortalite oranları
E)-Bulaşıcı hastalıklarda aşı oranları

Toplam Soru Miktarı: 24