3   Sınıf Deneme Sınavı

SAĞLIĞI GELİŞTİRME
SAĞLIĞI GELİŞTİRME 5 ÜNİTE (c)

Soru 1- Bireyin, olumlu sağlık davranışı kazanması ve sürdürmesi kendi içinde değişebilme gücüne sahip olması gerekir.bu değişimi etkin biçimde yaşamak için birtakım becerilrin kazanılması gerekir.Aşağıdakilerden hangisi bu becerilerden değildir
A)-Kendi kendini gözlemleme
B)-Kendi kendine komutlar verebilme
C)-Kendi kendini beğenme
D)-Kendi kendini cesaretlendirme
E)-Kendi kendini değerlendirme
Soru 2- Bireyin kendisine olumlu geri bildirimler verme gücüne ne denir
A)-Kendi kendisini cesaretlendirme
B)-Kendi kendisini gözlemleme
C)-Kendi kendisini övme
D)-Kendi kendisini değerlendirme
E)-Kendi kendisine komutlar verme
Soru 3- Bireyin kendisinde olan olumlu ve olumsuz değişimlerin etkisini değerlendirdiği kendi kendisini değerlendirme becerisinde;Birey aşağıdakilerden hangisini söyler
A)-Hiçbir zaman ideal kiloda olamam
B)-Çok kilo aldım,bu benim günlük yaşamımı etkiliyor
C)-İdeal kiloma ulaşabilmek için gerekli güce sahibim
D)-Her zaman çok güzelim.İdeal kilodayım
E)-İdeal kilo diye bir şey yoktur
Soru 4- Bireyin değişimini etkileyen ilkeler nelerdir
A)-Bireysel düşünce ve duygular
B)-Motivasyon—Öğrenme ile ilgili kurallar
C)-Bireylerin öğrenme programlarının kendi seçtikleri hedefler doğrultusunda belirlenmesi
D)-İç ve dış koşulların davranışları desteklemesi
E)-Hepsi
Soru 5- Aş.hangisi yetişkinlerin davranış değişimini destekleyen faktörlerden değildir
A)-Ödül
B)-Prestij
C)-Taklit
D)-Saygınlık
E)-Yaptırım
Soru 6- Yetişkinlerde davranış değişim aşamaları nelerdir
A)-Karar verme-Davranışı değiştirme-davranışı devam ettirme
B)-Karar verme-davranışı değiştirme-davranışı sonlandırma
C)-Davranışı yorumlama-karar verme-davranışı değiştirme
D)-Düşünme-karar verme-davranışı terk etme
E)-Düşünme-davranışı değiştirme-davranışı terk etme
Soru 7- Bireyin özel bir durumunu kendi duygusal reaksiyonları ile değerlendirmesi esasına dayanan,karar vermeyi destekleyen davranış tekniği hangisidir
A)-Operant koşullanma
B)-Bireyin kendi kendisini değerlendirmesi
C)-Ters koşullanma
D)-Model alma
E)-Bireyin bilişsel kapasitesini güçlendirmesi
Soru 8- Bu teknik ile bireyler hangi davranışlarını değiştireceklerine karar verir.Değişim sürecini gerçekleştirmede en başarılı tekniklerdendir.Davranışların sonuçlarına göre değerlendirilmesi esasına dayanır. Bu teknik hangisidir
A)-Model alma
B)-Operant koşullanma
C)-Ters koşullanma
D)-Uyaran kontrolü tekniği
E)-Ters koşullanma
Soru 9- Aş.hangisi operant koşullanma tekniğinin aşamalarından değildir
A)-Temel verilerin toplanması
B)-Ödül tekniğinin kullanılması
C)-Davranışın şekillenmesi
D)-Dışsal koşullanma
E)-İçsel koşullanma
Soru 10- Davranış değişim aşamalarından ‘Davranışı devam ettirme ‘ aşamasında,davranışı genelleştirip diğer durumlarda da kullanabilmek için hangi teknikler uygulanır
A)-Davranışın toplumsallaştırılması
B)-Assosyatif uygulama
C)-Kaydetme
D)-Aralıklı destekleme
E)-Hepsi
Soru 11- Uzun süreli hedeflerin gerçekleştirilmesinde ‘belirli zamanlarda ödüller verilerek motivasyonun artırılması’ hangi tür davranışı devam ettirme tekniğidir
A)-Assosyatif uygulama
B)-Aralıklı destekleme
C)-Kaydetme
D)-Davranışın sosyalleştirilmesi
E)-Empatik olma
Soru 12- Miller, Motivasyonel Görüşme Tekniği’ni geliştiriken kimlerle çalışmıştır
A)-Sigara tiryakileri
B)-Uyuşturucu bağımlıları
C)-Alkol bağımlıları
D)-İlaç bağımlıları
E)-Mahkumlar
Soru 13- Motivasyonu bir kişilik özelliği yerine,’değişikliğe hazır olma durumu’olarak tanımlayan bilim adamı kimdir
A)-Pender
B)-Roy
C)-Gringer
D)-Ellis
E)-Miller

Toplam Soru Miktarı: 13