3   Sınıf Deneme Sınavı

SAĞLIĞI GELİŞTİRME
SAĞLIĞI GELİŞTİRME 5 ÜNİTE (b)

Soru 1- Aşağıdakilerden hangisi bireyin kendi içinde değişebilme potansiyelini etkileyen becerilerden değildir
A)-kendi kendini gözlemleme
B)-Kendi kendine komutlar verebilme
C)-Kendini cesaretlendirme
D)-Kendi kendini değerlendirme
E)-kendi kendine sosyal olabilme
Soru 2- Aşağıdakilerden hangisi bireyin değişimini etkileyen ilkelerdendir
A)-Öğrenme ile ilgili kurallar
B)-Bireysel düşünce ve duygular
C)-motivasyon
D)-iç ve dış koşulların davranışları desteklemesi
E)-hepsi
Soru 3- Aşağıdakilerden hangisi davranış değişimini engelleyen faktörlerden değildir
A)-Yorgunluk
B)-Zaman yetersizliği
C)-Güvensizlik
D)-Komik olma korkusu
E)-para kaybetme korkusu
Soru 4- Aşağıdakilerden hangisi davranışın değişim aşamalarından olan karar verme süreciyle ilgili değildir
A)-model alma
B)-ilgilenme
C)-hesaplama
D)-düşünme
E)-farkında olma
Soru 5- Temel verilerin toplanması ve ödül tekniğinin kullanıldığı koşullanma aşağıdakilerdenhangisidir
A)-içsel koşullanma
B)-ters koşullanma
C)-operant koşullanma
D)-uyaran koşullanma
E)-sosyal koşullanma
Soru 6- Ters koşullanma nedir
A)-davranışa neden olan uyaranları değiştirme
B)-uyaran ve cevap veren arasındaki istenmeyen köprüyü yıkma
C)-uyaranı ortadan kaldırma
D)-uyaranı sınırlı kullandırma
E)-aşamalı olarak uyaranı değiştirme
Soru 7- Aşağıdakilerden hangisi davranışı devam ettirme tekniklerinden değildir
A)-davranışın toplumsallaştırılması
B)-asosyatif öğrenme
C)-sempatik olma
D)-kaydetme
E)-aralıklı destekleme
Soru 8- Aşağıdakilerden hangileri davranışı değiştirme sürecinde birey ile görüşmede hemşirelerin dikkate alması gereken özelliklerdendir
A)-empatik olma
B)-çelişkileri vurgulama
C)-dirençlerin üzerine gitme
D)-sorumluluğu bireye verme
E)-hepsi
Soru 9- Bireyin bilişsel kapasitesini güçlendirme teknikleri kimler tarafından geliştirilmiştir
A)-elwis ve gramer kardeşler
B)-miller
C)-Robertson ve minklar
D)-Ellis ve Grager
E)-Lewis ve beker
Soru 10- Alkol bağımlıları ile çalışırken Miller in kullandığı görüşme tekniği hangisidir
A)-ödül tekniği
B)-uyaran tekniği
C)-motivasyonel görüşme tekniği
D)-model alma tekniği
E)-ters koşullanma tekniği
Soru 11- Yetişkinlerde davranış değişimini destekleyen faktörler hangileridir
A)-ödül
B)-saygınlık
C)-yaptırım
D)-prestij
E)-hepsi
Soru 12- Bireyin değişim sürecinde öğrenmeyi etkileyen faktörler nelerdir
A)-hepsi
B)-yaş
C)-fiziksel ve psikolojik yeterlilik
D)-yaşam çevresi
E)-cins
Soru 13- Hangisi sağlığı geliştirme proğramlarından değildir
A)-sağlıklı beslenme
B)-stres yönetimi
C)-Düzenli fizik aktivite
D)-sigara kullanma
E)-
Soru 14- Hangisi davranış değişimini engelleyen faktörlerden değildir
A)-Bilinmeyenden korkma
B)-Güvensizlik
C)-Zihinsel ve fiziksel eksiklikler
D)-Gülünç olma korkusu
E)-Saygınlık
Soru 15- Hangisi saglık davranışlarını etkileyen değişebilen faktörlerden değildir
A)-Özetkililik düzeyi
B)-Sağlıkla ilgili özgeçmiş özellikleri
C)-Periyodik sağlık muayeneleri
D)-Demografik faktörler
E)-Biyolojik faktörler
Soru 16- Hangisi davranış değişimini destekleyen faktörlerden değildir
A)-Ödül
B)-Saygınlık
C)-Yaptırım
D)-Takdir edilme
E)-Gülünç olma korkusu
Soru 17- Hangisi davranış değişim sürecinde kullanılan)bireyin kendi kendini değerlendirme (tekniklerindendir
A)-Ters koşullanma
B)-Bireyin sağlığına zarar veren davranışının olumsuz sonuçlarını değerlendirme
C)-Model olma
D)-Assosyatif öğrenme
E)-bilişşel kapasiteyi güçlendirme
Soru 18- Aşağıdakilerden hangisi davranış değişim sürecinde birey ile görüşmede hemşirelerin göz önüne alması gereken özelliklerden değildir
A)-Empatik olma
B)-Sorumlulugu hemşirenin alması
C)-Geri bildirim verme
D)-Açık uçlu sorular sorma
E)-Onaylama
Soru 19- Aşağıdakilerden hangisi davranış değişim sürecinde bireyin değişme ilkelerinden değildir
A)-Öğrenme ile ilgili kurallar
B)-bireysel düşünce ve duygular
C)-Negatif güdülenme
D)-İç ve dış koşulların davranışı desteklemesi
E)-Bireylerin kendi öğrenme proğramlarının kendi seçtikleri hedefler doğrultusunda belirlenmesi
Soru 20- Hangisi yetişkinlerin davranış değişimini engelleyen faktörlerden değildir
A)-Bilinmeyenden korkmama
B)-Yorgunluk
C)-Güvensizlik
D)-Gülünç olma korkusu
E)-Eğitimin saglayacağı yarardan emin olmama

Toplam Soru Miktarı: 20