3   Sınıf Deneme Sınavı

SAĞLIĞI GELİŞTİRME
SAĞLIĞI GELİŞTİRME 4 ÜNİTE (b)

Soru 1- Aşağıdakilerden hangisi sağlık davranışlarını etkileyen faktörler arasında fiziksel aktivite değerlendirilmesinde tanılanacak özelliklerden biridir
A)-Üç günlük beslenme kayıt listesi
B)-beslenme davranışları puanı
C)-fiziksel aktivite puanı
D)-hepsi
E)-hiçbiri
Soru 2- Aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğrudur
A)-bireyin stres düzeyinin azalması fiziksel semptomlara yol açar
B)-kişiler arası destek düzeyi sübjektif bir kavramdır
C)-kişiler arası destek düzeyi objektif bir kavramdır
D)-bilişsel algılama faktörleri bireyin kültürel durumunu tanımlar
E)-bireyin sağlığa verdiği önem davranışı doğrudan etkilemez
Soru 3- Sağlık davranışları üzerinde etkili olan değişebilen faktörler hangisidir
A)-kişiler arası destek
B)-yapısal faktörler
C)-periyodik sağlık muayeneleri
D)-sağlıkla ilgili özgeçmiş özellikleri
E)-hepsi
Soru 4- -……….. sağlığa verilen önem ,sağlık durumunu algılama, öz etkililik gibi bireyin içsel süreçlerini tanımlamaktadır. Boşluğu doldurunuz
A)-bilişsel algılama faktörleri
B)-duyuşsal algılama faktörleri
C)-psikolojik faktörler
D)-sosyo-ekonomik faktörler
E)-fiziksel aktivite ve beslenme faktörleri
Soru 5- Beslenme davranışlarının değerlendirilmesinde tanılanacak özellikler hangileridir
A)-nabız sayısı/kan basıncı
B)-beslenme davranışları
C)-vücut tartısı
D)-bel kalça oranı
E)-hepsi
Soru 6- Esin (1999) tarafından Türk diline uyarlanan fiziksel aktivite ve beslenme davranışları ölçekleri kimler tarafından ne zaman geliştirilmiştir
A)-Wallston ve arkadaşları (1976)
B)-Rokeach(1973)
C)-Newman-martha rogers(1972)
D)-Walker-Sechris-Pender (1987)
E)-Patrick ve arkadaşları (1981)
Soru 7- Optimum sağlık ,bireyin ailenin ve toplumun sağlık düzeyini en üst iyilik düzeyine çıkarmayı amaçlar
A)-yanlış
B)-doğru
C)-
D)-
E)-
Soru 8- Demografik faktörlerin tanılanmasında bireyin yaşı ,medeni durumu kayıt edilir
A)-doğru
B)-yanlış
C)-
D)-
E)-
Soru 9- Periyodik sağlık muayenelerinde bireyin yaşı ve cinsiyeti önemli değildir
A)-doğru
B)-yanlış
C)-
D)-
E)-
Soru 10- Bireyin stres düzeyinin artması fiziksel ve psikolojik semptomlara yol açar
A)-doğru
B)-yanlış
C)-
D)-
E)-
Soru 11- Hangisi bilişsel algılama faktörlerinden sağlık kontrolünü algılama düzeyinin tanılanmasında bireyin kendi değerlerinin sağlığı üzerinde ki etkisini ölçer
A)-içsel sağlık kontrolü
B)-öz etkililik
C)-güçlü dışsal etkenler
D)-Sağlığa verilen önem
E)-stres yönetimi
Soru 12- Aşağıdakilerden hangi tanılama bireyin sağlığa verdiği önem davranışını doğrudan etkilemektedir
A)-sağlık kontrolünü algılama
B)-kişilerarası destek düzeyi
C)-Sağlığı geliştiren davranışlar
D)-Sağlığa verilen önem düzeyi
E)-özetkililik
Soru 13- Aşağıdakilerden hangisinde bireyin medeni durum, meslek, eğitim düzeyi ile ilgili bilgiler kayıt edilir
A)-periyodik sağlık muayenelerinin tanılanması
B)-yapısal özellikleri tanılaması
C)-demografik faktör tanılanması
D)-Çalışma çevresi özellikleri
E)-Yaşam ortamı özellikleri

Toplam Soru Miktarı: 13