3   Sınıf Deneme Sınavı

SAĞLIĞI GELİŞTİRME
SAĞLIĞI GELİŞTİRME 4 ÜNİTE (a)

Soru 1- Aşağıdakilerden hangisi bireyin biyolojik özellikleri ile ilgili verilerdendir
A)-Sağlığa verdiği önem düzeyi
B)-Yapısal özellikleri
C)-Fiziksel aktivite davranışları
D)-Çalışma çevresi özellikleri
E)-Yaşam ortamı özellikleri
Soru 2- Bireyin sağlığı ile ilgili değerleri hangi bilişsel algılama faktörünü tanımla
A)-Sağlık durumunu algılama
B)-Sağlığı geliştiren davranışların yararlarını algılama
C)-Sağlığı geliştiren davranışı engelleyen faktörleri algılama
D)-Sağlığa verilen önem
E)-Öz etkililik
Soru 3- Bireyin kendi sağlık davranışlarını nasıl algıladığını ve kontrol ettiğini tanımlayan bilişsel algılama faktörü aşağıdakilerden hangisidir
A)-Sağlık kontrolünü algılama
B)-Sağlığı geliştiren davranışların yararlarını algılama
C)-Sağlığı geliştiren davranışı engelleyen faktörleri algılama
D)-Sağlığa verilen önem
E)-Öz etkililik
Soru 4- Bireyin sağlığını geliştirmede veya sağlıkla ilgili sorunlarını çözümlemede etkili olma gücünü tanımlayan kavram aşağıdakilerden hangisidir
A)-Sağlık durumunu algılama
B)-Sağlığı geliştiren davranışların yararlarını algılama
C)-Sağlığı geliştiren davranışı engelleyen faktörleri algılama
D)-Sağlığa verilen önem
E)-Öz etkililik
Soru 5- Aşağıdakilerden hangisi beslenme davranışlarının tanılanmasında değerlendirilmesi gereken özelliklerden değildir
A)-Vücut tartısı
B)-Fiziksel aktivite davranışları
C)-Nabız sayısı/kan basıncı
D)-Vücut yağ oranı
E)-Bel kalça oranı
Soru 6- bireyin ailenin toplumun sağlık düzeyini en üst iyilik düzeyine çıkarılmasını amaçlar. Verilen tanım aşağıdakilerden hangisidir
A)-Kişisel sağlık
B)-optimum sağlık
C)-genel sağlık
D)-sağlığı geliştirme
E)-biyolojik sağlık
Soru 7- Sağlık davranışları üzerinde etkili olan ve değişebilen faktörler aşağıdakilerden hangisi değildir
A)-Demografik faktörler
B)-Biyolojik faktörler
C)-Kişiler arası destek
D)-Stres yönetimi
E)-genetik faktörler
Soru 8- (sağlığın önemi ölçeği) kim tarafından ne zaman geliştirilmiştir
A)-WALLTSON 1976
B)-ROKEACH 1973
C)-PENDER 1981
D)-WALKER 1999
E)-SECHRİST 1978
Soru 9- Periyodik sağlık muayenelerinden mamografi hangi yaş aralığında uygulanır
A)-30-40
B)-25-45
C)-15-49
D)-40-69
E)-35-45
Soru 10- Sağlığı geliştiren davranışları engelleyen faktörler aşağıda verilmiştir hangisi bunlardan biri değildir
A)-bireyin fiziksel özellikleri
B)-bireyin psikolojik özellikleri
C)-bireyin motivasyonu
D)-bireyin sağlık durumu
E)-bireyin özel yetenekleri
Soru 11- Aşağıdakilerden hangisi genel olarak sağlık davranışlarını etkileyen iki faktördür
A)-Değişebilen faktörler -Bilişsel algılama faktörler
B)-Değişmeyen faktörler -işitsel algılama faktörler
C)-Değişebilen faktörler -Duygusal faktörler
D)-Bilişsel Faktörler –Duyusal Faktörler
E)-İşitsel faktörler –Bilişsel faktörler
Soru 12- Aşağıdakilerden hangisi sağlık davranışlarında değişebilen faktörlerden değildir
A)-Demografik
B)-Biyolojik
C)-Stres,özgeçmiş
D)-Kişilerarası destek,periyodik sağlık muayenesi
E)-toplumsal sağlık faktörleri
Soru 13- Bireyin yaş ,meslek,medeni durum,eğitim düzeyi ile ilgili bilgileri kayıt eden tanılama Sistemi Aşağıdakilerden hangisidir
A)-patolojik faktörlerin tanılaması
B)-biyolojik faktörlerin tanılaması
C)-Demografik faktörlerin tanılaması
D)-yapısal faktörlerin tanılaması
E)-sosyolojik faktörlerin tanılaması
Soru 14- Aşağıdakilerden hangisi Fiziksel aktivite değerlendirmesinde tanılanacak özelliklerden değildir
A)-vücut tartısı
B)-3 günlük beslenme kayıt listesi
C)-vücut yağ oranı
D)-bel kalça oranı
E)-Fiziksel aktivite türü
Soru 15- Bireyin ev ve iş çevresi ile ilgili özelliklerini tanımlayan kavram aşağıdakilerden hangisidir
A)-Soy geçmiş özellikleri
B)-Yapısal özellikleri
C)-Demografik özellikler
D)-Biyolojik özellikler
E)-Sağlık davranışları düzeyi

Toplam Soru Miktarı: 15