3   Sınıf Deneme Sınavı

SAĞLIĞI GELİŞTİRME
SAĞLIĞI GELİŞTİRME 3 ÜNİTE (a)

Soru 1- Aşağıdaki cümlelerden hangisi modelleri tanımlamaktadır
A)-Kavramlara anlam kazandırır çok yönlü düşünmeyi sağlar
B)-Kavramlar arası ilişkiyi açıklayan sistematik bir yaklaşımdır
C)-İlgili kavramların bilimsel olarak test edilmesine olanak sağlar
D)-Kavramların kesin ve net olarak açıklanmasını sağlar
E)-Kavram ve etkileyen faktörleri açıkça tanımlar
Soru 2- Sağlık inanç modeli’nin kaç tane temel bileşeni bulunmaktadır
A)-1
B)-2
C)-4
D)-7
E)-8
Soru 3- Prochaska ve DiClemente tarafından geliştirilen modelin adı nedir
A)-Sağlık inanç modeli
B)-Planlanmış davranış teorisi
C)-Transteoretik model
D)-Sağlık Davranışı Etkileşim Modeli
E)-Sağlığı geliştirme modeli
Soru 4- Çoğunlukla sigara, alkol ve madde kullanımı ile ilgili olarak bu davranışları bırakma çalışmalarında kullanılan model aşağıdakilerden hangisidir
A)-Transteoretik model
B)-Sağlık inanç modeli
C)-Sağlık Davranışı Etkileşim Modeli
D)-Sağlığı geliştirme modeli
E)-Planlanmış davranış teorisi
Soru 5- Sağlığı geliştirme ve risk azaltmaya yönelik eylemlerin kapsamlı bir açıklamasını sağlamak için hem kişiye yönelik dış faktörlere hem de kişinin özelliklerine odaklanan model aşağıdakilerden hangisidir
A)-Transteoretik model
B)-Sağlık inanç modeli
C)-Sağlık Davranışı Etkileşim Modeli
D)-Sağlığı geliştirme modeli
E)-Planlanmış davranış teorisi
Soru 6- Sağlık inanç modelimi geliştiren kuramcılar aşağıda verilmiştir.Hangisi bunlardan biri değildir
A)-hochbaum
B)-kegels
C)-Leventhal
D)-Rosenstok
E)-Pender
Soru 7- Sağlık inanç modeli hangi konuları içermektedir.
A)-meme kanseri erken tanı ve tarama
B)-meme kanserinde tedavi
C)-rahim ağzı kanser tedavi
D)-akciğer kanser tedavi
E)-Lösemi
Soru 8- Transteoretik model kaç aşamalıdır
A)-2
B)-5
C)-4
D)-3
E)-6
Soru 9- geçmiş yıllarda olumsuz davranışı bırakmayı veya olumlu davranışa adapte olmayı deneyen kişi gelecek ay içerisinde değişiklik yapma niyetine odaklanmıştır. Transteoretik modelin hangi aşamasıdır
A)-Niyet öncesi aşama
B)-niyet aşaması
C)-Planlama veya hazırlık aşaması
D)-harekete geçme aşaması
E)-Sürdürme
Soru 10- Transteoretik model Ülkemizde daha çok hangi kurumlarda uygulanmaktadır
A)-Birinci basamak
B)-İkinci basamak
C)-Üçüncü basamak
D)-Özel hastaneler
E)-Semt poliklinikleri
Soru 11- Sağlığı geliştirme modeli hangi hemşire teorisyen tarafında geliştirilmiştir
A)-Pender
B)-Lewin
C)-Backer
D)-kegels
E)-Rozenstock
Soru 12- Dünya sağlık örgütü Tarafından 2005 yılında yapılan hangi toplantıda sağlığı geliştirme stratejileri küresel olarak ele alınmıştır
A)-Meksika bakanlık raporu
B)-Bangok bildirgesi
C)-Jakarta bildirgesi
D)-Ottawa sözleşmesi
E)-Adelaide konferansı
Soru 13- toplum düzeyinde uygulanacak sağlığı geliştirme programlarının planlanması uygulanması ve değerlendirilmesinde kullanılan bir çok kuram vardır. Aşağıdakilerden hangisi yada hangileri bu kuramlardandır I- toplum organizasyon kuramı II-Organizasyonel değişim kuramı III-değişimin yayılması kuramı IV-Öz bakım kuramı V- destekleyici çevre Kuramı
A)-I
B)-II.III.IV
C)-I.II
D)-I.II.III
E)-
Soru 14- Sağlığı geliştirme kavramını ilk kimler incelemiştir
A)-Leventhal-Rosenstock
B)-Robetson-Minklar
C)-Prochaska-DiClemente
D)-leventhol-Becker
E)-Hochbaum-Kegeles
Soru 15- Aşağıdakilerden hangisi sağlığı geliştirme kavramını etkileyen faktörlerden değildir
A)-Birey
B)-Aile
C)-Çevre
D)-Toplum grupları
E)-Toplum sağlığı
Soru 16- Sağlık inanç modeli ilk olarak ne zaman geliştirilmiştir
A)-1945
B)-1954
C)-1978
D)-1950
E)-1983
Soru 17- Aşağıdakilerden hangisi sağlık inanç modelini açıklayan değişkenlerden değildir
A)-Yatkınlık algısı
B)-Beceri algısı
C)-Yarar algısı
D)-Güven algısı
E)-Sağlık motivasyonu
Soru 18- Aşağıdakilerden hangisi toplum düzeyinde yapılan sağlığı geliştirme programı uygulama örneklerinden değildir
A)-Ruh sağlığı
B)-Kalp sağlığı geliştirme
C)-Madde kullanımı önleme
D)-Gebelik kontrolleri
E)-Meme kanseri taraması
Soru 19- Aşağıdakilerden hangisi toplum gruplarının sağlığını geliştirme üzerine odaklanan kuram ve modeller arasında yer alır
A)-Sosyal öğrenme teorisi
B)-Sağlığı geliştirme modeli
C)-Sağlık inanç modeli
D)-Transteoretik model
E)-Hepsi
Soru 20- Tranteorik modeli kimler tarafından geliştirilmiştir
A)-Robertson-Minklar
B)-Levin-Becker
C)-Prochaska-DiClemente
D)-Leventhal -Rosenstock
E)-Hochbaum-Kegelles
Soru 21- Aşağıdaki kuramcılardan hangisi sağlığı geliştiren kuramcılar arasında yer almaz
A)-Hochbaum
B)-Kegelles
C)-Robertson
D)-Leventhol
E)-Rosenstock
Soru 22- Sağlık davranışlarını etkileyen fiziksel, psikososyal ve ekonomik durum algılaması aşağıdakilerden hangisidir
A)-Engel algısı
B)-Yarar algısı
C)-Ciddiyet algısı
D)-Güven algisı
E)-Hiçbiri
Soru 23- Sağlığı geliştirme modeli ne zaman geliştirilmiştir
A)-1959-1961
B)-1982-1984
C)-1945-1947
D)-1954-1956
E)-1976-1978

Toplam Soru Miktarı: 23