3   Sınıf Deneme Sınavı

SAĞLIĞI GELİŞTİRME
SAĞLIĞI GELİŞTİRME 2019 FİNAL SORULARI

Soru 1- Sağlığı geliştirme kavram ve modelleri ilk olarak hangi yılda tanımlanmıştır
A)-1990
B)-1988
C)-1980
D)-1970
E)-1960
Soru 2- Çalışan nüfusun yüzde kaçı çalışma hayatı süresince bir ruh sağlığı sorunu ile karşı karşıya kalmaktadır
A)-)%5
B)-)%11
C)-)%10
D)-)%15
E)-)%20
Soru 3- Sigara içmeyi bıraktıktan sonra nikotin vücudu ne zaman terk etmeye başlar
A)-30 dakika
B)-1 saat
C)-1,5 saat
D)-2 saat
E)-3 saat
Soru 4- 65 yaşındaki bir bireyin maksimum kalp atım hızı ne olmalıdır
A)-155
B)-165
C)-175
D)-150
E)-160
Soru 5- Aşağıdakilerden hangisi gerilim azaltıcı yöntemler sonrası vücudun verdiği tepkilerden değildir
A)-Vücudun oksijen tüketiminde düşüş
B)-Metabolizmanın yavaşlaması
C)-Solunum hızında düşüş
D)-Kalp hızında düşüş
E)-Alfa beyin dalgalarında düşüş
Soru 6- Aşağıdakilerden hangisi toplum sağlığı geliştirme kapsamında okul çağı adolesanlara verilen eğitimlerden biri değildir
A)-kronik hastalıklar
B)-bulaşıcı hastalıklar ve infeksiyon kontrolü
C)-adolesan gebelik vecinsel yolla bulaşan hastalıklar
D)-fiziksel aktivite ve dinlenme
E)-obezite ve yeme bozuklukları
Soru 7- Aşağıdakilerden hangisi Okul Sağlığı hizmetleri ekibinde yer almaz
A)-okul hemşiresi
B)-sosyal hizmet görevlileri
C)-laborantlar
D)-diyetisyen
E)-okul psikoloğu
Soru 8- ülkemizde kırsal kesimde yaşlı nüfusunun artmasının en önemli nedeni hangisidir
A)-beslenme alışkanlığı
B)-yaşlı nüfusa sunulan kaliteli bakım hizmeti
C)-iç göç
D)-ekonomik nedenler
E)-genç nüfusun artışı
Soru 9- ’’sigarayı bıraktım onu hatırlatan şeyleri gözümün önünden kaldırın’’diyen bir birey sigara bırakmada hangi davranış sürecindedir
A)-Karşıt Koşullama(Yerine Koyma
B)-Kendini Özgürleştirme
C)-Öz Etkililik
D)-Karar Denge Ölçeği
E)-Uyaranların Kontrolü
Soru 10- İşe uyum çalışmaları hangi koruma düzeyinde yapılır
A)-birinci düzey
B)-ikinci düzey
C)-üçüncü düzey
D)-dördüncü düzey
E)-beşinci düzey
Soru 11- Aşağıdakilerden hangisi Ottawa sözleşmesinde tanımlanan temel kavramlardan değildir
A)-hastane hizmetlerinin örgütlenmesi
B)-bireysel becerilerin geliştirilmesi
C)-sağlıklı kamu politikalarının oluşturulması
D)-toplum katılımının güçlendirilmesi
E)-devlete gizli(güvenilir) çevre oluşturulması
Soru 12- Aşağıdakilerden hangisi bireyin demografik özellikleriyle ilgili değildir
A)-medeni durum
B)-yaş
C)-cins
D)-boy kilo
E)-sağlık algısı
Soru 13- Aşağıdakilerden hangisi egzersizin beklenen yan etkilerinden değildir
A)-baş dönmesi
B)-bulantı
C)-baş ağrısı
D)-ateş
E)-dehidrasyon
Soru 14- Aşağıdakilerden hangisi beslenmeyi etkileyen bireysel faktörlerden değildir
A)-beslenme bilgi düzeyi
B)-sosyoekonomik durum
C)-besin tercihleri
D)-öz yeterlilik
E)-hastalığa uygun beslenme
Soru 15- Aşağıdakilerden hangisi bireyin kendisinden olan değişimleri değerlendirme kapasitesidir
A)-kendi kendine gözlem
B)-kendini cesaretlendirme
C)-kendi kendine komutlar verebilme
D)-kendini değerlendirme
E)-kendini yönetme
Soru 16- Aşağıdakilerden hangisi tütün kullanan çalışanların karşılaştıkları olumsuzluklardan değildir
A)-pasif etkilenme
B)-akc kanseri
C)-bronşit
D)-üretkenliğin artması
E)-pnömoni
Soru 17- Aşağıdakilerden hangisi sosyal stres kaynaklarındandır
A)-Cinsiyet ayrımcılığı
B)-dinsel ayrımcılık
C)-Ekolojik bozukluk
D)-Ergenlik
E)-Aç kalma

Toplam Soru Miktarı: 17