3   Sınıf Deneme Sınavı

SAĞLIĞI GELİŞTİRME
SAĞLIĞI GELİŞTİRME 2 ÜNİTE

Soru 1- Sağlığı koruma ve geliştirme kavramları Alma Ata Toplantısı ile önem kazanmaya başladı,bu toplantının tarihi kaçtır
A)-1923
B)-1960
C)-1970
D)-1978
E)-1969
Soru 2- Sağlığı koruma uygulamaları kaç düzeyde uygulanmaktadır
A)-1
B)-2
C)-3
D)-4
E)-5
Soru 3- Sağlığı geliştiren davranışlar ile ilgili tanımlar verilmiştir, hangisi sağlığı geliştiren davranışı tanımlamaz
A)-Bireyin amacı, en üst düzeyde fiziksel sağlık ve iyilik haline ulaşmak, sağlığını geliştirmektir
B)-Birey ve aile; toplumsal yada gelişimsel olaylardan önce hazırlık veye planlama yapamaz
C)-Bireyin aktiviteleri; ılımlı,dengeli sağlık durumunun ötesinde pozitif sağlık durumunu kazanmaya yöneliktir
D)-Birey, sağlık davranışlarını geliştiren kaynakları arar, iyilik durumunu geliştirmek için çevresel kaynakları bulur. Hemşirenin rehberliğine ihtiyaç duyar
E)-Birey , iyilik halini ve sağlığını geliştirmek için kendisi caba harcar
Soru 4- Sağlık ve hastalığın birbirinin karşıt öğeleri olmak yerine sürecin farklı öğeleri olduğunu belirtirken, hastalık ve sağlığın karşılıklı ilişki içerisinde olduğunu açıklayan kimdir
A)-Oelbaum
B)-Pender
C)-Kasl
D)-Cobb
E)-Dubas
Soru 5- Bireylerin, ailelerin, toplumun ve toplum gruplarının olası hastalık ve yetmezlik durumlarının önlenmesi ve nedeni belirsiz stresörlerin azaltılmasına yönelik aktiviteleri içeren koruma hangisidir
A)-Birincil koruma
B)-İkincil koruma
C)-Üçüncül koruma
D)-Primer koruma
E)-Sekonder koruma
Soru 6- Koruma düzeylerine göre hangisi ikincil koruma değildir
A)-Erken teşhis ve uygun tedavi
B)-Risk grupları belirleme taramaları
C)-Hastalığın komplikasyon ve sekellerinden korunma
D)-Yetmezliği sınırlama
E)-Bireyin kapasitesini en üst düzeye çıkarmak
Soru 7- Sağlığı geliştiren davranışlardan hangisi kişinin kendi kendine gerçekleştirdiği uygulamalardan değildir
A)-Büyüme değişikliğini izleme
B)-Uzun dönemli hedefler geliştirme
C)-Gecede 6-8 saat uyumak
D)-yaşamının amacını bilme
E)-Güçlü ve zayıf yönlerinin farkında olma
Soru 8- Hangisi zararlı alışkanlıklara yönelik uygulamalardır
A)-Sigara, alkol kullanılmaması
B)-kolesterolden ve yağdan düşük diyet alınması
C)-Lifli gıda seçimi
D)-Düşük veya orta düzeyde tuz alımı
E)-Hepsi
Soru 9- Toplumdaki riskli bireylerden oluşan hedef gruplara düzenlenen proğramlar ile daha çok bireye ulaşılabilir.Örneğin, sigara bırakma proğramlarında tüm ülke düzeyinden çok sigaraya başlamada risk grubu olan adolesan gruba yönelik proğramlar planlanmalıdır. Dunn’a göre sağlığı geliştirme kavramlarından hangisidir
A)-Toplumsal iyilik
B)-Ailesel iyilik
C)-Bireysel iyilik
D)-Çevresel iyilik
E)-Sosyal iyilik
Soru 10- Erken teşhis ile hastaların patolojik sürece gitmesini engelleyecek aktiviteleri ve hastalık oluşmuşsa ileri koruma ile bireyin fonksiyonlarının yeniden kazandırılmasını içeren,uygulamalar hangi düzey korumadır
A)-Birinci düzey koruma
B)-İkinci düzey koruma
C)-Üçüncü düzey koruma
D)-Dördüncü düzey koruma
E)-Beşinci düzey koruma
Soru 11- Hangisi sağlık ve hastalığın aşamalarından değildir
A)-Optimum sağlık (gelişmiş sağlık)
B)-Optimum altı sağlık (korunmuş sağlık) ya da hastalık başlangıcı
C)-Koruyucu sağlık
D)-Hastalık ya da sakatlık
E)-Çok ciddi hastalık ya da yaklaşan ölüm
Soru 12- Birey, aile ve topluma sağlığı iyileştirmenin nasıl başarılacağını öğreten uygulamaları kapsar ve olumlu sağlık uygulamaları konusunda farkındalığı arttırma, davranışların uygulanması ve sürdürülmesini sağlayan eğitim aktiviteleri nedir
A)-Sağlığı geliştirme
B)-Sağlık eğitimi
C)-Sağlığı koruma
D)-Sağlıklı yaşam biçimi
E)-Sağlık sorumlulukları
Soru 13- Bireylerin fiziksel ve ruhsal yönden yüksek sağlık düzeyine ve sosyal çevreye erişebilmeleri için davranışlarını değiştirmelerini sağlayan yolları ve değişim sürecini etkileyen faktörleri tanımalayan nedir
A)-Sağlığı geliştirme
B)-Stres yönetimi
C)-Sağlık eğitimi
D)-Sağlıklı yaşam biçimi
E)-Sağlığı koruma
Soru 14- Hangisi yanlıştır
A)-Sağlığı geliştirme,bireyin var olan davranışının üst düzeye çıkarılmasıdır
B)-Sağlığı koruma,bir davranışı yapmama ve sakınmayı ifade eder
C)-Sağlığı geliştirme dinamik bir süreçtir
D)-Sağlığı koruma durağan bir süreç değildir
E)-Sağlığı koruma hastalık veya yaralanmalardan korunma davranışlarını kapsar
Soru 15- Herhangi bir hastalık ve yetmezlik sonucu bireyde oluşan kalıcı yetmezlik durumlarında var olan kapasiteyi en yüksek düzeye çıkarmak hangi düzeydir
A)-Birincil koruma
B)-İkincil koruma
C)-üçüncül koruma
D)-Primer koruma
E)-Sekonder koruma
Soru 16- Koruma düzeylerinden hangisi birincil koruma değildir
A)-Sağlığı geliştirme
B)-Sağlık eğitimi
C)-Evlilik danışmanlığı , cinsel eğitim
D)-Risk durumlarında aşılama
E)-Bulaşıcı hastalıklardan korunma
Soru 17- Sağlığı geliştirme proğramlarında yer alan ve öncelikle geliştirilmesi gereken başlıca sağlıklı yaşam biçimi davranışları nelerdir
A)-Stres yönetimi
B)-Beslenme ve kilo kontrolü
C)-Düzenli ve yeterli egzersiz
D)-Sigara bırakma
E)-Hepsi
Soru 18- Sağlığı koruyan davranışlardan hangisi düzenli yapılması gereken uygulamalardır
A)-Pop-Smear TA kontrolü gibi periyodik muayeneler
B)-40 yaşından sonra yılda bir kez dışkıda gizli kan aranması
C)-2 yılda bir göz muayenesi
D)-50 yaşından sonra yılda birkez mamografi
E)-Hepsi
Soru 19- Hangisi Dunn ‘a göre sağlığı geliştirme kavramının boyutlarından değildir
A)-Bireysel iyilik
B)-Biyolojik iyilik
C)-Ailesel iyilik
D)-Toplumsal iyilik
E)-Sosyal iyilik
Soru 20- 1982 yılında sağlıklı yaşam biçiminin sağlığı geliştirmenin bir bileşeni olduğunu belirten kimdir
A)-Pender
B)-Singer
C)-Ardell
D)-wiley
E)-Camacho
Soru 21- Aşağıdakilerden hangisi sağlığı koruma kavramının özellikleri arasında değildir
A)-Bir davranışı yapmama ve sakınmayı ifade eder
B)-İyilik ve sağlık durumunun patolojik sürece geçmesini önlemeye yönelik uygulamalar olarak tanımlanır
C)-Hastalık ve yaralanmalardan korunmayı ifade eder
D)-Dinamik bir süreçtir
E)-Üst düzeyli sağlık durumunu ifade eder
Soru 22- (Erken teşhis ile hastaların patolojik sürece gitmesini engelleyecek aktiviteleri ve hastalık oluşmuşsa ileri koruma ile bireyin fonksiyonlarının yeniden kazandırılmasını içeren) uygulamalar hangi sağlığı koruma düzeyinde uygulanır
A)-Birinci düzey koruma
B)-İkinci düzey koruma
C)-Üçüncü düzey koruma
D)-Dördüncü düzey koruma
E)-Beşinci düzey koruma
Soru 23- Aşağıdaki tanımlardan hangisi sağlık ve hastalık kavramları arasındaki ilişkiyi açıklamaktadır
A)-Sağlık ve hastalık bir sürecin elemanlarıdır
B)-Sağlık ile hastalık birbirinden niteliksel olarak tamamen farklı kavramlardır
C)-Sağlık ve hastalık birbirinin tersi kavramlardır
D)-Sağlık ile hastalık birbirinden niceliksel olarak tamamen farklı kavramlardır
E)-Sağlık ve hastalık farklı süreçlerdir
Soru 24- Sağlığı koruma uygulamaları kaç düzeyde uygulanmaktadır
A)-1
B)-2
C)-3
D)-4
E)-5
Soru 25- Aşağıda bazı sağlığı geliştiren davranışlar ile ilgili tanımlar verilmiştir. Hangisi sağlığı geliştiren davranışı tanımlamaz
A)-Bireyin amacı, en üst düzeyde fiziksel sağlık ve iyilik haline ulaşmak, sağlığını geliştirmektir
B)-Bireyin aktiviteleri; ılımlı, dengeli sağlık durumunun ötesinde pozitif sağlık durumunu kazanmaya yöneliktir
C)-Birey, sağlık davranışlarını geliştiren kaynakları arar, iyilik durumunu geliştirmek için çevresel kaynakları bulur. Hemşirenin rehberliğine ihtiyaç duyar
D)-Birey ve aile; toplumsal ya da gelişimsel olaylardan önce hazırlık veya planlama yapamaz
E)-Birey, iyilik halini ve sağlığını geliştirmek için kendisi çaba harcar

Toplam Soru Miktarı: 25