3   Sınıf Deneme Sınavı

SAĞLIĞI GELİŞTİRME
SAĞLIĞI GELİŞTİRME 13 ÜNİTE (b)

Soru 1- Dünya sağlık örgütü ,okul sağlığı gurubunu hangi yaş aralığı olarak belirlemiştir
A)-5-15
B)-5-18
C)5-20
D)-5-24
E)-
Soru 2- Okul sağlığı hizmetlerinin temel amacı nedir
A)-Okul sağlığı hizmetleri toplum/halk sağlığı prensiplerine dayalıdır
B)-Temel amacı birincil , ikincil ve üçüncül sağlık bakımı sağlama
C)-Okul yaşındaki çocukların ailelerin gereksinimlerini karşılamak
D)-Hepsi
E)-
Soru 3- Amerikan okul hemşireleri derneğinin okul hemşiresi tanımı aşağıdakilerden hangisi yanlıştır
A)-Öğrenci gelişimine uygun davranışlar kazanması için yardım eder
B)-Sağlığı ve güvenliği geliştirir
C)-Vaka hizmetlerini yürütmez
D)-Öğrenci ve aile kapsamında uyum,öz-yönetim ,öz-savunma ve öğrenme kapasitesini artırmak için diğer disiplinlerle işbirliği yapmak
E)-Hepsi
Soru 4- okul sağlığı ekibi kimlerden oluşur
A)-Okul müdürü ve öğretmenler
B)-Psikolojik danışman, okul psikoloğu ve rehber öğretmen
C)-Okul hekimi,diş hekimi,fizik tedavi uzmanı ve hemşiresi
D)-Tarama teknisyenleri,diyetisyen ve konuşma terapistleri
E)-Hepsi
Soru 5- Amerikan hastalık kontrol ve önleme merkezi adolesan ve yetişkinlerde morbidite ve mortalitenin başlıca sebepleri İle ilgili tanımladığı riskli davranışlardan hangisi değildir
A)-Alkol ve uyuşturucu maddelerin kullanımı
B)-Hiv ve cinsel yolla bulaşan hastalıklar ve istenmeyen gebelikler
C)-Kasıtlı veya kasıtsız sakatlık ile sonuçlanan davranışlar
D)-Tütün kullanımı ve bilinçsiz beslenme
E)-Fiziksel aktivitede bulunma
Soru 6- okul sağlığı hizmetlerinin planlanması, yürütülmesi,değerlendirilmesi ve kaydedilmesinde ekibin kaynak kişisidir. Aşağıdakilerden hangisini tanımlar
A)-Sosyal hizmet görevlileri
B)-Okul hemşiresi
C)-Okul hekimi
D)-Tarama teknisyenleri
E)-Konuşma terapistleri
Soru 7- okul sağlığını geliştirme programlarının amaçlarından hangisi yanlıştır
A)-Karar verme ve öz-bakım geliştirme
B)-Olumlu sağlık davranışlarını destekleme
C)-Büyüme sürecini destekleme ve kendini gerçekleştirme düzeyini geliştirme
D)-Adolesanlarda içinde bulundukları çevre ve kültürüne karşı duyarlı bir bakış oluşturma
E)-Hiçbiri
Soru 8- okullarda sağlığı geliştirme programlarının planlanması ilk defa hangi yıllarda başlamıştır
A)-1700’lü yılların ortalarında
B)-1700’lü yılların başında
C)-1700’lü yılların sonlarında
D)-1875’li yılların ortalarında
E)-
Soru 9- sömürge döneminde Benjamin Franklin 1749 yılında sağlıklı beslenme, fiziksel aktivite ve alkolden uzak durma ile ilgili önerilerin yer aldığı bir eğitim tasarlamıştır
A)-Doğru
B)-Yanlış
C)-
D)-
E)-
Soru 10- Türkiyede okul saslığı hizmetleri hangi kurumun yönetimindedir
A)-Sağlık ocağı
B)-Halk sağlığı
C)-Hıfzıssıha
D)-Milli eğitim
E)-
Soru 11- milli eğitim bakanlığı ile sağlık bakanlığı arasında 21-01-2010 tarihinde imzalanan protokolün sloganı aşağıdakilerden hangisidir
A)-Beslenme dostu okul programı
B)-Fiziksel aktivite programı
C)-Sağlık eğitimi programı
D)-Düzenli çevre programı
E)-
Soru 12- koordineli okul sağlığı programının amacı aşağıdakilerden hangisi doğrudur
A)-Daha sağlıklı,daha mutlu toplum için yaratıcı ve yapıcı olmalarını sağlamak
B)-Eğitim sonuçları ve sosyal sonuçları geliştirmek
C)-Öğrenci’nin bilgi tutum ve becerilerini (kara vermesi gibi ) geliştirmek
D)-Hepsi
E)-
Soru 13- koordineli okul sağlığı okul yıllarından sonra daha mutlu, toplum için yaratıcı ve yapıcı olmalarını sağlamaktır.Aşağıdakilerden hangisi doğrudur
A)-Öğrencilerin sağlığını tanılamak ve izlemek
B)-Tedavi ve bakım
C)-Sağlığı geliştirme programlar
D)-Hepsi
E)-
Soru 14- koordineli okul sağlığı programının bileşenlerinden değildir
A)-Sağlık eğitimi
B)-Fiziksel eğitim
C)-Sağlıklı okul çevresi
D)-Öz-bakım eğitimi
E)-
Soru 15- koordineli okul salığını geliştirme kaç tane bileşeni vardır
A)-8
B)-7
C)-6
D)-5
E)-
Soru 16- olumlu sağlık davranışları ve psikososyal iyiliği artırır. Erken ölüm ve kronik hastalık riskini azaltır. Obesite gelişme riskini,depresyonu ve ankisiyeteyi azaltır.aşağıdakilerden hangisini tanımlar
A)-Sağlık eğitimi
B)-Fiziksel aktivite
C)-Sağlık hizmetleri
D)-Beslenme hizmetleri
E)-Danışmanlık ve psikososyal hizmetler
Soru 17- ilkokul öğrencilerinin en az haftada 150 dk, orta öğretim öğrencilernin 225 dk fiziksel eğitim almaları önerilir
A)-Doğru
B)-Yanlış
C)-
D)-
E)-
Soru 18- sağlığı ölçme araçları aşağıdakilerden hangisidir
A)-Adolesan yaşam biçimi ölçeği
B)-Adolesan beslenme bilgi ölçeği
C)-Adolesan fiziksel aktivite bilgi ölçeği
D)-Adolesan sağlıklı yaşam biçimi inanç ölçeği
E)-Hepsi
Soru 19- adolesan yaşam biçimi ölçeği (AYB) kim tarafından geliştirilmeye başlanmıştır
A)-1997 Pender
B)-2003 Melnyk
C)-2003 Small
D)-Hiçbiri
E)-
Soru 20- fiziksel aktivite bilgi ölçeği toplam kaç maddeden oluşmaktadır
A)-7
B)-12
C)-14
D)-16
E)-
Soru 21- adolesan sağlıklı yaşam biçimi inanç ölçeği toplam kaç maddeden oluşmaktadır
A)-16
B)-14
C)-12
D)-8
E)-
Soru 22- adolesan beslenme ve fiziksel aktivite bilgi ölçeğini kim geliştirmiştir
A)-1997 Pender
B)-2006 Hendricks
C)-2003 Melnyk ve Small
D)-1749 Benjamin Franklin
E)-
Soru 23- Yirminci yüzyıl itibari ile Shattuck,Banks ve Abbott ( 1850) ilave sağlığı geliştirme stratejileri arasında; okullarda doktorların ve hemşirelerin sağlık görevlisi olarak çalışmalarını yerel, eyalet düzeyinde ulusal ve uluslar arası girişimlere dönüşmüştür
A)-Doğru
B)-Yanlış
C)-
D)-
E)-

Toplam Soru Miktarı: 23