3   Sınıf Deneme Sınavı

SAĞLIĞI GELİŞTİRME
SAĞLIĞI GELİŞTİRME 13 ÜNİTE (a)

Soru 1- Dünya Sağlık Örgütü okul çocukluğu dönemini kaç yaş olarak belirtmiştir
A)-5-24
B)-6-24
C)-) 7-25
D)-8-24
E)-5-25
Soru 2- Hangisi okul sağlığı hizmetlerindendir
A)-Öğrencilerin sağlığını tanılamalı
B)-Sağlığı geliştiren programlar düzenlemeli
C)-Bağışıklama ve bulaşıcı hastalıkları kontrol etmek
D)-Engelli ve kronik hastalıkları olan çocukların sağlık bakımını yönetmek
E)-Hepsi
Soru 3- hangisi Okul hemşiresinin görevleri içinde yer alır
A)-Öğrenciye gelişimine uygun olumlu davranışlar kazanması için yardım eder
B)-Sağlığı ve güvenliği geliştirir
C)-vaka yönetimi hizmetlerini yürütür
D)-a) Öğrenci ve aile kapsamında uyum, öz-yönetim, öz-savunma ve öğrenme kapasitesini artırmak için diğer disiplinlerle/kurumlarla ilişki kurar
E)-Hepsi
Soru 4- Hangisi Okul hemşiresinin rollerinden değildir
A)-Öğrenci ve okul çalışanlarına doğrudan bakım vermek
B)-Okul dışında aile toplum ve diğer sağlık çalışanlarıyla bağlantıyı kesmek
C)-Sağlıklı okul çevresi geliştirmek
D)-Salık programları ve Okul sağlığı politikalarının geliştirilmesinde liderlik yapmak
E)-Sağlığı geliştirmek
Soru 5- Hangisi okul sağlığı ekibi arasında değildir
A)-Okul hemşiresi
B)-Öğretmenler
C)-Aileler
D)-Okul Müdürü
E)-Okul Aile birliği
Soru 6- Okullarda ciddi sağlık tehdidi ile karşı karşıya kalınmasından dolayı sağlığı geliştirme programına ihtiyaç vardır. Hangisi bu tehditlerden değildir
A)-Astım
B)-Aşırı kilo
C)-Obezite
D)-Ülser
E)-Şiddet
Soru 7- Amerikan Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi adolesan ve yetişkinlerde morbidite ve mortalitenin başlıca sebeplerinden hangisidir
A)-Alkol ve diğer uyuşturucu maddelerin kullanımı
B)-Hiv’e sebep olan cinsel davranış
C)-Kasıtlı veya kasıtsız sakatlık ile sonuçlanan davranışlar
D)-Fiziksel aktivitede bulunmama
E)-Hepsi
Soru 8- hangisi okul sağlığı geliştirme programının amaçlarından biridir
A)-Alkol ve diğer uyuşturucu maddelerin kullanımı
B)-Diğer cinsel yolla bulaşan hastalıklar ve istenmeyen gebelikler
C)-Sağılğı geliştiren davranışları destekleyen sosyal etmenleri ve çevreyi yapılandırma
D)-Tütün kullanımı
E)-Hiv’e sebep olan cinsel davranış
Soru 9- Okullarda sağlığı geliştirme programı ilk defa kaç yılında planlanmıştır
A)-1700
B)-1749
C)-1750
D)-1730
E)-1735
Soru 10- Türkiye de okul sağlığı hizmetleri hangi merkez tarafından yürütülmektedir
A)-Toplum sağlığı hizmetleri
B)-Milli eğitim Müdürlüğü
C)-Sağlık müdürlüğü
D)-Hıfzıssıhha
E)-Hepsi
Soru 11- Okullarda Obezite ile Mücadelede Yeterli, Dengeli Beslenme ve Düzenli Fiziksel Aktivite Alışkanlığının kazandırılması başlığı kapsamında ‘’ Beslenme Dostu Okul Projesi ‘’ başlatılmıştır
A)-Doğru
B)-Yanlış
C)-
D)-
E)-
Soru 12- Milli Eğitim Bakanlığı ile Sağlık bakanlığı arasında ‘’ Beslenme Dostu Okul Programı’’ Türkiyede hangi tarihte imzalanmıştır
A)-01.01.2010
B)-21.02.2010
C)-21.01.2010
D)-25.03.2010
E)-11.05.2011
Soru 13- Hangisi Okullarda ki diğer çalışma projeler kapsamında değildir
A)-İlkyardım eğitim projesi
B)-Okullarda şiddetin önlenmesine yönelik çalışmalar
C)-Ağız ve diş sağlığı ile ilgili tarama ve bilinçlendirme çalışmaları
D)-Koordineli Okul Sağlığı programı
E)-Hijyen ve el yıkama ile ilgili çalışmalar
Soru 14- Koordineli Okul Sağlığı Programının amacı hangisidir
A)-Öğrencilerin bilgi, tutum ve becerilerini geliştirmek
B)-Sağlık davranışlarını geliştirmek
C)-Eğitim sonuçlarını geliştirmek
D)-Sosyal sonuçlarını geliştirmek
E)-Hepsi
Soru 15- Koordineli Okul sağlığı programı hangi faaliyetleri içermez
A)-Sağlık eğitimi
B)-Ana çocuk sağlığı hizmetleri
C)-Danışmanlık ve psikososyal hizmetler
D)-Sağlıklı okul çevresi oluşturma
E)-Aile/Toplum katılımı
Soru 16- Gelişmiş okul sağlığı eğitiminin temel elemanları hangi bileşenleri içerir
A)-İlk ve orta öğretim öğrencileri için planlanmış sağlık eğitimi yönergesi
B)-Her sınıf için düzeyi için önerilen eğitim süresi yönergesi
C)-Program konularına göre yetişmiş öğretmenlerin listesi
D)-Periyodik değerlendirme
E)-Hepsi
Soru 17- İlkokul öğrencilerinin haftada en az 150 dakika, orta öğretim öğrencilerinin 225 dakika fiziksel eğitim almaları önerilir
A)-Doğru
B)-yanlış
C)-
D)-
E)-
Soru 18- Sağlık hizmetleri adolesanların sağlığını koruma ve geliştirme amacıyla planlanmıştır. Hangisi planlanan faaliyetlerden değildir
A)-Adolesanlara yıllık hipertansiyon kontrolü yapılır
B)-11-21 yaş grubundaki adolesanlara yılda 1 kez koruyucu sağlık muayenesi yapılır
C)-Sağlığın önemini bilme ile ilgili rehberlik hizmeti alırlar
D)-Yeme bozukluğu olan ve obez olan çocukların izlemi yapılmaz
E)-HİV riski altında olanlara HİV taraması yapılır
Soru 19- Koordineli kelimesi, her bileşenin öğrencilerin sağlığına ve öğrenmesine katkısını maksimum düzeye çıkarmak için bu 8 bileşen arasında ihtiyaç duyulan etkileşimi vurgulamak için kullanılmaktadır
A)-Doğru
B)-Yanlış
C)-
D)-
E)-
Soru 20- Adolesanların yaşam biçimi ölçeği ile ilgili hangisi doğrudur
A)-Ölçek 1997 de Pender tarafından geliştirilmiştir
B)-2006 yılında Hendricks ve arkadaşları tarafından geçerlik ve güvenirliği yapılmıştır
C)-Ölçek erken, orta ve geç adolesanların sağlıklı yaşam biçimi davranışlarını belirlemeye olanak sağlar
D)-Hepsi
E)-Hiçbiri

Toplam Soru Miktarı: 20