3   Sınıf Deneme Sınavı

SAĞLIĞI GELİŞTİRME
SAĞLIĞI GELİŞTİRME 10 ÜNİTE (b)

Soru 1- Aşırışagıdakilerden hangisi stresin bilişsel belirtilerinden değildir
A)-Tekrarlamayan karmaşık düşünceler
B)-Konsantrasyonda güçlük çekilmesi
C)-Devamlı olumsuz bencilce konuşmalar yapma
D)-İntihar etme düşüncesi
E)-
Soru 2- Aşagıdakilerden hangisi stresin durumsal kaynaklarından değildir
A)-Hastalık-Kaza
B)-Evlilik -Boşanma
C)-Yeni bir aşk-Ayrılma
D)-Yeni bir iş-Rollerde değişme
E)-
Soru 3- Antonoski (1979)Psikososyal stresörleri 11 katagoride ifade etmiştir. Aşağıdakilerden hangisi bu kategoride değildir
A)-Kazalar ve kazalarda hayatta kalanlar
B)-Farkında olunan çatışmalar ve anksiyeteler
C)-Dünyada yaşam tarzında değişmeler
D)-Saldırı korkusu organ kaybı -yıkım
E)-
Soru 4- Aşağıdakilerden hangisi stresörlere verilen fizyolojik yada davranışsal yanıtlardan değildir
A)-solunumda artış
B)-terlemede artış
C)-sindirim hareketlerinde artış
D)-pupillalarda küçülme
E)-soğuk ve nemli eller
Soru 5- Hangisi stresle ilişkili hastalıklar arasında yer almaz
A)-hiper tansiyon
B)-astım
C)-irritabl bağırsak sendromu
D)-pnömoni
E)-diş gıcırdatma
Soru 6- Hangisi strese bağlı fizyolojik belirtiler arasında değildir
A)-kabızlık
B)-kas gevşemesi
C)-ağızda ve boğazda kuruluk
D)-sinirsel tikler
E)-kekelemek
Soru 7- Hangisi strese bağlı psikolojik belirtiler arasında yer almaz
A)-kızgınlık
B)-depresyon
C)-aşırı ağlama
D)-suçluluk duygusu
E)-diğer insanlara düşmanlık duymama
Soru 8- Çocuklarda en sık tanımlanan stresörler arasında yer almayan seçenek hangisidir
A)-kendini mutlu hissetmek
B)-yapacak birşeyinin olmaması
C)-harcayacak yeterli parasının olmaması
D)-iyi notlar almaları konusunda zorlanmaları
E)-gurup tarafından dışlandıklarını hissetmeleri
Soru 9- Strese karşı direncin arttırılması için yapılması gerekenler arasında yer almayaan seçenek hangisidir
A)-destekleyici eğzersizler
B)-benlik saygısını arttırma
C)-öz etkinliliği arttırma
D)-gerçekçi hedefler oluşturma
E)-girişkenliği azaltma
Soru 10- Birinin duygularını ,düşüncelerini,korkularını ve görüşlerini başkaları ile paylaşması hangisinin tanımıdır
A)-kendini yönetme
B)-güven
C)-kendini açma
D)-kabul
E)-fiziksel sağlık
Soru 11- Aşagıdakilerden hangisi gerilim azaltıcı yöntemler sonrası vücudun verdiği tepkilerden değildir
A)-vücudun oksijen tüketiminde düşüş
B)-metabolizmanın yavaşlaması
C)-solunum hızında artma
D)-kalp hızında düşüş
E)-alfa beyin dalgalarında artma
Soru 12- Hangisi stresi azaltmak için yapılan gevşeme çalışmaları için uygun ortam seçenekleri arasında değildir
A)-çok hoş sessiz bir ortam
B)-ışıkları loşlaştırılabilen ses geçirmez oda
C)-birey için rahat edebileceği ayarlanabilir sandalye
D)-gürültüsüz bir ortam
E)-kalabalık bir oda
Soru 13- Gevşeme çalışmalarında en uygun pozisyon hangisidir
A)-oturma ve yaslanma
B)-sırt üstü yatma
C)-yan yatış pozisyonu
D)-yarı oturur pozisyon
E)-yüz üstü yatma
Soru 14- Aşağıdakilerden hangisi stresörlere verilen davranışsal yanıtlardan değildir
A)-Pupuillalarda küçülme
B)-Solunumda artış
C)-Kalp atışlarında artış
D)-Periferalvasokonstriksiyon
E)-Terlemede artış
Soru 15- Aşağıdakilerden hangisi sosyal stres kaynaklarındandır
A)-Yaşlılık
B)-İlişkilerde çatışma
C)-Üzüntü
D)-Suçluluk
E)-Dinsel ayrımcılık
Soru 16- Aşağıdakilerden hangisi stresin psikolojik belirtilerinden değildir
A)-Depresyon
B)-Üzüntü
C)-Boğazda ve ağızda kuruma
D)-Sık sık kabus görme
E)-Sakinleşememe
Soru 17- Aşağıdakilerden hangisi gerilim azaltıcı yöntemler sonrası vücudun verdiği tepkilerden değildir
A)-Vücudun oksijen tüketiminde düşüş
B)-Metabolizmanın yavaşlaması
C)-Solunum hızında düşüş
D)-Kalp hızında düşüş
E)-Alfa beyin dalgalarında azalma
Soru 18- Aşağıdakilerden hangisi daha girişken olmak için bireylerin kullanması konusunda cesaretlendirilecekleri yöntemlerden değildir
A)-Başkalarını selamlamada kasıtlı bir çaba gösterin ve onları isimleri ile çağırın
B)-Konuşma süresince göz iletişimini sürdürün
C)-Başkalarının olumlu özellikleri üzerinde yorum yapın
D)-Konuşmayı siz başlatmayın
E)-Düşüncelerinizi ifade edin

Toplam Soru Miktarı: 18