3   Sınıf Deneme Sınavı

SAĞLIĞI GELİŞTİRME
SAĞLIĞI GELİŞTİRME 10 ÜNİTE (a)

Soru 1- Latinceden türeyen ve ingilizce ‘de kullanılan bir terimdir. Türkçe karşılığında zorlanma, gerilim yaşama ve yüklenme anlamına gelir. Organizmanın dengesinde değişikliğe neden olan durum nedir
A)-Homeostasis
B)-Stres
C)-Adaptasyon
D)-Endokrin
E)-
Soru 2- Aşagıdakilerden hangisi stresorlere verilen fizyolojik yada davranışsal yanıtlardan değildir
A)-Soğuk ve nemli eller-Terlemede artış
B)-Vücut tuylerinin dikilmesi -Adranelin salınımı
C)-Gelişimsel kaynaklar -Durumsal kaynaklar
D)-Periferalvazokontruksiyon
E)-
Soru 3- Aşagıdakilerden hangisi stresin kaynaklarındandır
A)-Rol -saldırı kaynakları
B)-Hastalık -kaza kaynakları
C)-Evlilik -boşanma kaynakları
D)-Durumsal -gelişimsel kaynakları
E)-
Soru 4- Aşağıdakilerden hangisi stresin gelişimsel kaynaklarındandır
A)-Bebeğin güven duygusunu öğrenmesi
B)-Adolasanin bağımsızlığı için cabalamasi
C)-Orta yaş bireyin yaşlanma belirtilerini kabullenmesi
D)-Hepsi
E)-
Soru 5- Psikososyal stresörleri 11 katagoride ifade eden kimdir
A)-Antonovski
B)-Beehr
C)-Canon
D)-Selye
E)-
Soru 6- Genel adaptasyon sendromu (GAS )ı kim tanımlamıştır
A)-Canon
B)-Selye
C)-Walter
D)-Cannon
E)-
Soru 7- Aşağıdakilerden hangisi sosyal stresörlerden değildir
A)-Cinsiyet, ırk ve yaş ayrımcılığı
B)-Zenginlik, fakirlik, kısırlık
C)-İş değişikliği yada göç için zorlanma
D)-İnsan haklarının önemsenmemesi
E)-
Soru 8- Aşağıdakilerden hangisi stresin fizyolojik belirtilerinden değildir
A)-Sinirsel tikler -kulak çınlaması
B)-Kronik yorgunluk -libido kaybı
C)-Uykusuzluk -baş ağrıları
D)-Suçluluk -umutsuzluk –kuşku
E)-
Soru 9- Aşağıdakilerden hangisi stres yönteminde kulanılan girişimlerden değildir
A)-Stres yaratacak durumların mimimize edilmesi
B)-Diğer insanlardan soyutlanmak
C)-Strese direncin arttırılması
D)-Fizyolojik uyaranlara karşı koyabilmek
E)-
Soru 10- Vücudun sempatik sinir sistemi yanıtı kapatarak, negatif gerilim durumuna neden olan deneyimlere verilen reaksiyonlardaki sinirsel ve hormonal değişimleri azaltma yoluna ne denir
A)-Rahatlama
B)-Gevşeme
C)-Huzurlu
D)-Uykulu
E)-
Soru 11- Aşağıdakilerden hangisi Selye ‘nin (GAS )olarak tanımladığı tablonun dönemlerindendir
A)-Kısırlık -zenginlik -fakirlik
B)-Alarm -direnç -tükenme
C)-Üzüntü -nefret -yalnızlık
D)-Kuşku -suçluluk –umutsuzluk
E)-
Soru 12- Aşağıdakilerden hangisi çocukların ensık tanımlanan stresörlerinden değildir
A)-Yapacak birşeyinin olmaması
B)-Harcayacak yeterli parasının olması
C)-İyi not almaları konusunda zorlanmaları
D)-Grup tarafından dışlandıklarını hissetmeleri
E)-
Soru 13- Aşagıdakilerden hangisi fizyolojik uyaranlara karşı koyabilme girişimlerinden değildir
A)-Hayal kurarak rahatlama
B)-Gözlerini kapat güzelliklere dal
C)-Gerilimsiz aşamalı rahatlama
D)-Gerilim azaltıcı yöntemlerle aşamalı rahatlama
E)-
Soru 14- Birey gevşemek için hayal kurma veya gözde canlandırmada zorlanıyorsa HEMŞİRE hangi tekniği kullanmalıdır
A)-Bireyle dışarı çıkıp basketbol oynayın
B)-Bireyle huzur evine ziyarette bulunun
C)-Bireyin gözleri bağlı hastane etrafında tur atın
D)-Bireyin gözleri kapalı evindeki herhangi bir odayı canlandırmasını isteyin
E)-
Soru 15- Aşagıdakilerden hangisi gerilimsiz aşamalı rahatlamada gevşemeye yardımcı olacak ifadelerden değildir
A)-Soğukluk ellerimden akıyor. Onlar soğuk soğuk
B)-Ayaklarımı çok gevşemiş ve ağır hissediyorum
C)-Tüm vücudumu huzurlu, rahat ve gevşek hissediyorum
D)-Düşüncelerim ruhuma yoğunlaşıyor. Ben huzur içindeyim
E)-
Soru 16- Rahatlama hangi değişim yoluyla gerçekleşmez
A)-Metabolizmanın yavaşlaması
B)-Kalp hızında düşüş
C)-İmmüm fonksiyonlarda azalış
D)-Alfa beyin dalgalarında artış
E)-
Soru 17- Aşagıdakilerden hangisi strese direnci artırmaya yönelik olarak tanımlanan temel başa çıkma kaynaklarından değildir
A)-Kendini açma -Kendini yönetme
B)-Yapılanma -Problem çözme
C)-Gerçekçi hedefler oluşturma
D)-Fiziksel sağlık – Gerilim kontrolü
E)-
Soru 18- Daha girişken olmak için bireylerin kullanması konusunda cesaretlendirilecekleri şeylerden hangisi değildir
A)-Konuşma süresince göz iletişimi sürdürmeyin
B)-Başkalarının olumlu özellikleri üzerinde yorum yapın
C)-Karşıt bakış açıları olduğunda fikrinizi ortaya koyun
D)-Konuşmayı başlatın.-Düşüncelerinizi ifade edin
E)-
Soru 19- Mental strese yanıt oluşturmada pozitif etki için fiziksel eğsersizlerin etkin olduğu yöntemlerden değildir
A)-Kalp solunum zindeliğini sağlayarak fiziksel değişimi sağlar
B)-Uzun süreli eğsersiz vücut üzerindeki baskılara tepki sistemini etkinleştirmez
C)-Uzun süreli eğsersiz beynin stresörlere karşı daha iyi başa çıkmasını sağlar
D)-Öz benliği ve başa çıkma yeterliliğini geliştirir
E)-
Soru 20- Aşağıdakilerden hangisi stres yaratacak durumların sıklığını mimimize edilmesini sağlayacak girisimlerden değildir
A)-Çevrenin değiştirilmemesi
B)-Aşırı değişimleri önlemek
C)-Zaman kontrolü
D)-Zaman yönetimi
E)-

Toplam Soru Miktarı: 20