3   Sınıf Deneme Sınavı

SAĞLIĞI GELİŞTİRME
SAĞLIĞI GELİŞTİRME 1 ÜNİTE (b)

Soru 1- Smith in sağlık modeli kaç boyuttan oluşur
A)-4
B)-5
C)-6
D)-3
E)-
Soru 2- Aşağıdakilerden birey odaklı sağlık tanımlarında yer alan Smith in sağlık modellerinden biri değildir
A)-Mutluluk boyutu
B)-Kliniksel boyut
C)-Yapısal boyut
D)-Uyum sağlayabilen boyut
E)-
Soru 3- Toplum odaklı sağlıkta tanımlanan boyutlardan hangisi bebek ölümleri, risk faktörleri, biyolojik ve sosyal bileşenleri içerir
A)-Yapısal boyut
B)-Durum boyutu
C)-Süreç boyutu
D)-Kliniksel boyut
E)-
Soru 4- Hangisi Ottowa sözleşmesine göre sağlığı geliştirme kavramlarının temel bileşenlerinden biri değildir
A)-Hastane hizmetlerinin örgütlenmesi
B)-Sağlıklı kamu politikaları oluşturulması
C)-Toplum katılımının güçlendirilmesi
D)-Destekleyici çevrenin oluşturulması
E)-
Soru 5- 1988 de yapılan sağlığı geliştirme için dört öncelikli alan (kadın sağlığının geliştirilmesi, gıda ve beslenme, tütün ve alkol kullanımı destekleyici çevre sağlanması)belirlenen konferans hangisidir
A)-Jakarta
B)-Bangkok
C)-Ottowa
D)-Adelaide
E)-
Soru 6- dsö.gore hangisi sağlığın tanımıdır
A)-hasta olmamak
B)-sağlıklı olmak
C)-fiziksel olarak güçlü olmak
D)-iyi görünmek
E)-fiziksel,ruhsal,sosyal yönden tam bir iyilik halinde olmak
Soru 7- aşa.hangisi dunyada ve türkiyede sıklıkla rastlanan hastalık ve ölüm nedenlerinden değildir
A)-kardiyovasküler hastalıklar
B)-kanser
C)-dıyabet
D)-bulaşıcı hastalıklar
E)-stres
Soru 8- sağlığı geliştirmede hangisi yer almaz
A)-doğrudan birey aile toplumu kapsar
B)-dinamik süreçtir
C)-durağan süreçtir
D)-sağlığı geliştirmeyi kapsar
E)-ıyilik düzeyinin artmasını kapsar
Soru 9- 1975 kanada sağlık bakanı ilk kez neyi ortaya koymuştur
A)-saglıgı geliştirme kavramını
B)-saglığı koruma kavramını
C)-hastalık kavramını
D)-helsinki bildirgesini
E)-
Soru 10- dsö.tarafından herkes için sağlık ve alma ata toplantısı hangi yılda olmuş
A)-1975
B)-1978
C)-1986
D)-2000
E)-2013
Soru 11- hangisi koruyucu sağlık hizmetlerinin sunulduğu yerden değildir
A)-aile sağlığı
B)-toplum sağlığı
C)-kanser erken teşhis
D)-hastaneler
E)-tarama ve eğitim merkezi(ketem)
Soru 12- sağlığı koruma uygulamaları kaç düzeyde uygulanır
A)-1
B)-2
C)-3
D)-4
E)-5
Soru 13- 4 çeşit aile yapısı vardır.hangisi bunlar içinde yer almaz
A)-dengeli
B)-geleneksel
C)-çekirdek
D)-kopmuş
E)-gerilmiş
Soru 14- Sağlığı geliştirme kavramı ilk kez ne zaman ortaya çıktı
A)-1970
B)-1926
C)-1977
D)-1956
E)-1967
Soru 15- Hangisi Türkiye de sağlığı ygeliştirme kapsamındaki önceliklerinden değildir
A)-obezite ve kronik Hast.mücadele
B)-sağlıklı beslenme,fiziksel aktivite
C)-Kanserde erken tanı tarama,alkol
D)-Koruyucu ruh sağlığı
E)-sağlık politikaları
Soru 16- Aşağıdakilerden hangisi Jakarta toplantısında belirlenmiş 21. Y.yıla girerken Sağlığı geliştirme önceliklerinden değildir
A)-sağlığın geliştirilmesi için yatırımların artırılması
B)-toplumun kapasitesinin artırılması
C)-sağlık İçin sosyal sorumluluğun geliştirilmesi
D)-sağlık İçin işbirliğinin sağlamlaştırılması
E)-personel giderlerinin düşürülmesi
Soru 17- sağlığı koruma düzeylerinden üçüncül korumanın içeriği nedir
A)-herhangi bir hastalık sonucunda Bireyde oluşacak kalıcı yetmezlik durumunda var olan kapasiteyi en yüksek düzeye çıkaracak aktiviteleri içermektedir
B)-primer sağlığı geliştirmek
C)-sekonder Sağlığı geliştirmek
D)-bağışıklama hizmetlerini artırmak
E)-sağlık politikalarını geliştirmek
Soru 18- dağlığı geliştirme programlarında yer alan ve öncelikle geliştirilmesi gereken başlıca sağlıklı yaşam biçimleri aşağıda verilmiştir.hangisi bunlardandır değildir
A)-stres yönetimi
B)-beslenme ve kilo kontrolü
C)-düzenli ve yeterli egzersiz
D)-sigarayı bırakma
E)-hayvansal gıda tüketiminin artırılması

Toplam Soru Miktarı: 18