3   Sınıf Deneme Sınavı

SAĞLIĞI GELİŞTİRME
SAĞLIĞI GELİŞTİRME 1 ÜNİTE (a)

Soru 1- Günümüzde sağlık politikalarının temelini sağlığı geliştirme aktivitelerinin oluşturmasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir
A)-Hastalık oluştuktan sonra yapılan tedavi masraflarının fazla olmaması
B)-Hastalık ve ölümlere neden olan sebeplerin birçoğunun hastalık oluşmadan önlenebilir olması
C)-Hastanelerin hasta sayısının yeterli olması
D)-Hastane hizmetlerinin etkili olarak sürdürülmesi
E)-Hastanede çalışan personelin uzman olması
Soru 2- Sağlığı koruma ve geliştirme kavramları Alma Ata toplantısı ile önem kazanmaya başladı. Bu toplantı hangi tarihte yapılmıştır
A)-1923
B)-1960
C)-1970
D)-1978
E)-1969
Soru 3- Sağlığı geliştirme kavramının gelişiminde önemli bir dönüm noktası olan Ottawa sözleşmesinde kaç tane temel kavram tanımlanmıştır
A)-3
B)-4
C)-7
D)-5
E)-6
Soru 4- Sağlığı Geliştirme kavramını ilk kez kim tarafından ifade edilmiştir
A)-Hemşire teorisyen Pender
B)-Teorisyen Herbert Dunn
C)-Kanada sağlık Bakanı Marc Lalonde
D)-Teorisyen Orem
E)-Hemşire teorisyen Levine
Soru 5- Aşağıdakilerden hangisi Sağlığı geliştirme uygulamalarında hemşirelerin önemli bir insan gücü olarak yer almalarının nedenlerinden değildir
A)-İyi eğitim almaları
B)-Hastanelerde çalışmaları
C)-Sayıca fazla olmaları
D)-Bireyle birlikte çalışmaları
E)-Toplumla birlikte çalışmaları
Soru 6- Sağlığı geliştirme için aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır
A)-Birey,aile.toplum ve toplum gruplarının sağlık potansyelini arttırma
B)-Birey,aile,toplum ve toplum gruplarının iyilik düzeyinin artmasına yönelik aktivitelerdir.
C)-Hastalık ve yaralanmalardan korunmayı kapsamaz
D)-Durağan bir süreçtir
E)-Dinamik bir süreçtir
Soru 7- Ottawa sözleşmesine göre sağlığı geliştirme ile ilgili beş temel kavram tanımlanmıştır. Aşağıdakilerden hangisi beş temel kavram arasında yer almaz
A)-Desteleyici çevrenin olması
B)-Toplum katılımının olmaması
C)-Bireysel becerilerin geliştirilmesi
D)-Sağlık hizmetlerinin yeniden düzenlenmesi
E)-Sağlıklı kamu politikaları oluşturlması
Soru 8- Tüm sektörler de kadınların katılımının sağlanması boyutunu hangisi tanımlamıştır
A)-Adelaida konferansı
B)-Sundswall sağlık için destekleyici çevre beyanatı
C)-Meksika- bakanlar raporu
D)-Bangkok bildirisi
E)-Ottawa sözleşmesi
Soru 9- Sağlıkta yüksek düzeyli iyilik hali(optimum iyilik) kavramını kullanan ilk kuramcı kimdir
A)-Pender
B)-Neuman
C)-Harbert dunn
D)-Smith
E)-Martha rogers
Soru 10- Aşağıdakilerden hangisi koruyucu sağlık hizmetlerden değildir
A)-KETEM
B)-Halk sağlığı labratuarları
C)-Şehir hastaneleri
D)-Toplum ruh sağlığı merkezleri
E)-Toplum sağlığı merkezleri
Soru 11- Sağlığı,insanın bireysel ,yapısal ve sosyal bütünlüğü ile vücuda giren ve çıkan enerji arasındaki dengenin durumu olarak tanımlayan hemşire kuramcısı kimdir
A)-Patrick
B)-Pender
C)-Levine
D)-Neuman
E)-Rogers
Soru 12- Aşağıdakilerden hangisi Smith sağlık modellerinden değildir
A)-Kliniksel boyut
B)-Yapısal boyut
C)-Rolünü gerçekleştirme boyutu
D)-Uyum sağlayabilen boyut
E)-Mutluluk/ iyimserlik boyutu.
Soru 13- Aşağıdakilerden hangi kuramcı bireyin yanında aile kavramını da bir bütün olarak ele almamıştır
A)-Rogers
B)-Roy
C)-King
D)-Neuman
E)-Wu
Soru 14- Aşağıdakilerden hangisi sağlığı geliştirme uygulamaların da hemşirelerin önemli bir insan gücü olarak yer almalarının nedenlerinde değildir
A)-İyi eğitim almaları
B)-Bireyle birlikte çalışmaları
C)-Sayıca fazla olmaları
D)-Bireysel çalışmaları
E)-Toplumla birlikte çalışmaları
Soru 15- Dünya sağlık örgütü herkes için sağlık hareketi ni hangi toplantı da ele almıştır
A)-Jakarta
B)-Bangkok
C)-Alma ata
D)-Ottawa
E)-Helsinki
Soru 16- Aşağıdakilerden hangisi sağlığı koruma kavramının özelliklerinden değildir
A)-Durağan bir süreçtir
B)-Dinamik bir süreçtir
C)-Sağlık durumunun patolojik sürece geçmesini önlemektir
D)-Bir davranışı sakınmayı ifade eder
E)-
Soru 17- Sağlığı bireyin sosyalleştiği çevre içinde değerli-beklenen roller ve görevler ile etkili performansı olarak kim tanımlamıştır
A)-Kanada Sağlık Bakanı Marc Lalonde
B)-Hemşire teorisyen Levine
C)-Sosyolog kuramcı Parson
D)-Hemşire kuramcı Levine
E)-
Soru 18- Sağlığı geliştirme ile ilgili son toplantı ne zaman ve nerede yapılmıştır
A)-2013 –Helsinki
B)-2005-Bangkok
C)-1997-Jakarta
D)-hiçbiri
E)-
Soru 19- Aşağıdakilerden hangisi sağlığı geliştirme kavramının bileşenlerindendir
A)-Sağlık hizmetlerinin yeniden düzenlenmesi
B)-Bireysel becerilerin geliştirilmesi
C)-Destekleyici çevrenin oluşturulması
D)-Hepsi
E)-
Soru 20- Aşağıdakilerden hangi toplantıda birinci basamak sağlık hizmetlerinin geniş toplum gruplarına ulaştırılması ile ilgili stratejiler belirlenmiştir
A)-Adelaide konferansı
B)-Bangkok bildirgesi
C)-Helsinki toplantısı
D)-Ottowa bildirgesi
E)-

Toplam Soru Miktarı: 20