4   Sınıf Deneme Sınavı

KİŞİLERARASI ŞİDDET VE YÖNETİMİ
KİŞİLERARASI ŞİDDET VE YÖNETİMİ 9 ÜNİTE

Soru 1- İş yeri şiddetine kimler maruz kalmamaktadır
A)-Taksi şöforleri
B)-Sağlık bakım hizmetlerinde çalışanlar
C)-Öğretmenler
D)-Gece yalnız çalışanlar
E)-Bilgisayar programcıları
Soru 2- Sağlık bakım kurumlarındaki şiddet nasıl bir sorundur
A)-Meraklı
B)-Dramatik
C)-Psikososyal
D)-Fiziksel
E)-Patolojik
Soru 3- Sağlık kurumlarındaki şiddet hasta,hasta yakınları yada diğer herhangi bir bireyden gelen sağlık çalışanı için risk oluşturan, tehdit davranışı, sözel fiziksel ve cinsel saldırıdan oluşan durumdur
A)-Doğru
B)-Yanlış
C)-
D)-
E)-
Soru 4- Hangisi şiddet açısından yüksek riskli alandır
A)-Sağlık kurumları
B)-Piknik alanları
C)-Ev ortamı
D)-Otobüs terminali
E)-Spor salonları
Soru 5- Sağlık kurumlarında çalışanların diğer kurumlarda çalışanlardan şiddete uğramaları kaç kat fazladır
A)-13 kat
B)-14 kat
C)-15 kat
D)-16 kat
E)-17 kat
Soru 6- Sağlık çalışanlarına şiddet yapanlar aşağıdakilerden hangisidir
A)-Ziyaretçiler
B)-Hasta/hasta yakınları
C)-Çalışma arkadaşları
D)-Yöneticiler
E)-Çalışanların yakınları
Soru 7- Sağlık kurumlarındaki şiddeti artırmayan neden hangisidir
A)-24 saat kesintisiz hizmet verenler
B)-Stresli aile üyelerinin varlığı
C)-Hastaların uzun süre beklemesi
D)-Bakım hizmetlerinden yeterince yararlanılması
E)-Sağlık çalışanlarının güler yüzlü hizmeti
Soru 8- Aşağıdakilerden hangisi sağlık kurumlarında şiddet davranışını etkileyen faktörlerden değildir
A)-Sosyal faktörler
B)-İklimsel faktörler
C)-Kurumsal faktörler
D)-Kültürel faktörler
E)-Kişisel faktörler
Soru 9- Hangisi hemşirelerin şiddetten dolayı mağdur olmalarını etkileyen risk faktörlerinden değildir
A)-Kadın ağırlıklı meslek olması
B)-Toplumda bakım veren kişi olarak görülmesi
C)-Hizmet verirken hasta ile iletişimini artırması
D)-Vardiyalar şeklinde çalışması
E)-24 saat hizmet vermesi
Soru 10- INC nin bildirdiğine göre çalışma koşulları hemşireleri hangi risk altında bırakmaktadır
A)-Yetersiz çalışan / yönetici sayısı
B)-Vardiyalı/gece çalışma
C)-Sağlık bakım kurumlarında kötü güvenlik tedbirleri
D)-Yakın fiziksel ilişki
E)-Duygusal değeri yüksek olan çevrede ağır iş yükü
Soru 11- Hemşirelerin en çok karşılaştığı şiddet türü nedir
A)-Sözel şiddet
B)-Fiziksel şiddet
C)-Kültürel şiddet
D)-Cinsel şiddet
E)-Hepsi
Soru 12- Hemşirelerin uğradıkları şiddet olaylarını bildirmemesinin nedenleri nedir
A)-Şiddet olaylarının sıklığı
B)-Geçmişteki şiddet olaylarının sonuçsuz kalması
C)-Raporlandırma işlemlerinin zaman kaybına neden olması
D)-Olayları bildirecek kadar ciddi olmadığı inancı
E)-Hepsi
Soru 13- sağlık kurumlarında şiddetin önlenmesi için neler yapılabilir veya yapılmalıdır
A)-Sağlık kurumu ve yönetimi şiddeti önleme ve koruma çalışması yapılması
B)-Riskli durumun önceden farkına varma
C)-Sağlık çalışanlarının şiddet konusunda eğitilmesi
D)-Hepsi
E)-Hiçbiri
Soru 14- Hastadan gelebilecek şiddeti önlemek için neler yapılmalıdır
A)-Hastayı yakından gözlemlemek
B)-Detaylı öykü almak
C)-Hastaya yaklaşımda stresle baş etme yollarını öğrenmek
D)-Etkili sözel/ sözel olmayan beceriler gibi güncel yaklaşımların yapılması
E)-Hepsi
Soru 15- Hastane geneli ile ilgili önlemler nelerdir
A)-Uygun raporlama
B)-Etkili güvenlik önlemleri
C)-Güvenlikli kapılar , güvenlik kameraları
D)-Metal dedektörler ve kontrol noktaları
E)-Hepsi
Soru 16- Şiddet nerelerde daha sık yaşanmaktadır
A)-Kamu hizmetinin üretildiği , topluma sunulduğu ve insan ilişkilerinin yoğun olarak yaşandığı alanlarda
B)-kalabalık metro ve otobüs duraklarında
C)-bekleme salonlarında
D)-sosyal tesislerde
E)-futbol sahalarında
Soru 17- ILO araştırmalarına göre (1988)hangisi şiddetten ençok etkilenen melek gruplarından değildir
A)-taksi şöförlerlüğü
B)-öğretmenlik
C)-bankacılık
D)-sağlık bakım hizmetleri
E)-gece yalnız çalışan meslekler
Soru 18- (giderek büyüyen psikososyal, acil tehlikeli durum)olarak tanımlanan şiddet hangi kurum için söylenmiştir
A)-eğitim kurumları
B)-sosyal güvenlik kurumları
C)-sağlık kurumları
D)-mali kurumlar
E)-futbol federasyon kurumları
Soru 19- aşağıdakilerden hangisii yanlıştır
A)-sağlık kurumları şiddet açısından yüksek riskli alanlardır
B)-sağlık kurumlarında şiddet diğer iş yerlerine göre 16 kat risklidir
C)-sağlık alanındaki şiddet doğası gereği diğer iş yerlerinden farklıdır
D)-sağlık alanındaki şiddet yeterli düzeyde bildirilmektedir
E)-sağlık alanında sadece yaralanmalar şiddet olarak algılanmaktadır
Soru 20- (hasta ve hasta yakınları yada herhangi bir bireyden gelen ,sağlık çalışanı için risk oluşturan,tehdit davranışı,sözel tehdit,fiziksel saldırı ve cinsel saldırıdn oluşan durum) Yukarıdaki tanım aşağıdakilerden hangisidir
A)-eğitim kurumlarındaki şiddet
B)-sağlık kurumlarındaki şiddet
C)-doktorlara yönelik şiddet
D)-aile hekimliğine yönelik şiddet
E)-sosyal bakım kurumlarında şiddet
Soru 21- aşağıdakilerden hangisi sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin Kaynaklarından değildir
A)-hasta ziyaretçileri
B)-hasta ve hasta yakınları
C)-çalışma arkadaşları
D)-hastane yöneticileri
E)-yakın akrabaları
Soru 22- yasa dışı madde kullanımı ,çete oluşturan kişiler,toplumsal kaynakların yetersizliği hangi tür şiddet faktörüdür
A)-siyasi faktörler
B)-kişisel faktörler
C)-kurumsal faktörler
D)-sosyal faktörler
E)-ailevi faktörler
Soru 23- aşağıdakilerden hangisi yanlıştır
A)-sağlık kurumlarındaki fiziksel şiddetin birincil kaynağı hastalardır
B)-saldırıların %86 sı hastalar tarafından işlenmektedir
C)-acil –psikiyatri-yoğunbakım daki hasta saldırganlığı daha yüksektir
D)-16-25 yaş erkek saldırganlığı yüksektir
E)-yüksek sosyo ekonomik durum ,düşük eğitim şiddette etkili faktördür
Soru 24- hangisi şiddette kurumsal faktörlerden değildir
A)-hareketli işyeri
B)-olumsuz çalışma ortamı
C)-fazla iş yükü
D)-kurum içi birliğin olmaması
E)-düşük ücretlendirme
Soru 25- aşağıdakilerden hangisi sağlık çalışanı kaynaklı şiddet nedeni değildir
A)-sağlık çalışanlarının ailevi problemlerini iş yerine taşıması
B)-sağlık çalışanlarının eğitim düzeyi
C)-az elemanla yoğun çalışma
D)-sağlık personelinin hastalara sabırlı davranması
E)-psikolojik problemli sağlık personeli
Soru 26- hangisi hemşirenin şiddet mağduru olma sebebi değildir
A)-kadın ağırlıklı meslek olması
B)-toplumda bakım veren kişi olarak görülmesi
C)-24 saat hizmet vermesi
D)-uygulamalarda yalnız çalışması
E)-duygu yüklü ağır iletişimler yaşamaması
Soru 27- aşağıdakilerden hangileri yanlıştır
A)-hastayla en uzun süre bir arada olan meslek grubu hemşirelerdir
B)-ICN e göre çalışma koşulları hemşireleri büyük risk altında bırakmaktadır
C)-ağır iş yükü hemşirelerin şiddete maruz kalmasında önemli risk faktörüdür
D)-tecrübeli hemşireler daha fazla şiddete maruz kalmaktadır
E)-hemşirelerin en çok karşılaştığı şiddet sözel şiddettir
Soru 28- hangisi şiddete uğrayan sağlık çalışanının yaşadığı sorunlardan değildir
A)-Şok, inanamama ,suçluluk
B)-depresyon,kızgınlık,kendinden utanma
C)-iş performansında olumsuz etklenme
D)-her olayı saldırı ile ilişkilendirme
E)-güçlü duygular yaşama,kendilik değerinde artma
Soru 29- şiddet öncesi prodromal dönemdeki belirtilerin iyi gözlemlenmesi şiddetin önlenmesinde etkili bir yöntemdir
A)-doğru
B)-yanlış
C)-
D)-
E)-
Soru 30- - I- yeterli güvenlik önlemlerinin alınması II-yazılı bir iş güvenliği politikası geliştirmek III-çalışanlara sağlık ve güvenlik eğitimi vermek IV-kayıt tutma Yukarıdakilerden hangileri şiddette hastane odaklı alınması gerkli önlemlerdir
A)-I-II
B)-II-III
C)-IV-I
D)-I-II-III
E)-I-II-III-IV
Soru 31- aşağıdakilerden hangisi şiddeti önlemede kullanılan geleneksel yöntemlerden değildir
A)-kısıtlama
B)-tecrit etme
C)-ilaçla tedavi
D)-hastayı yakından gözlemleme
E)-ayrı odaya kapatma
Soru 32- davranışşsal bozukluklar,ebeveyn kaybı,düşük eğitim düzeyi,psikolojik sorunlar şiddette hangi tür faktörlerdendir
A)-sosyal faktörler
B)-kurumsal faktörler
C)-kişisel faktörler
D)-topluımsal faktörler
E)-ailesel faktörler

Toplam Soru Miktarı: 32