4   Sınıf Deneme Sınavı

KİŞİLERARASI ŞİDDET VE YÖNETİMİ
KİŞİLERARASI ŞİDDET VE YÖNETİMİ 7 ÜNİTE

Soru 1- Aş.hangisi dezavantajlı gruplar olarak adlandırılan özel olarak korunması gereken gruplardan degildir
A)-Kadınlar
B)-Çocuklar
C)-Engelliler
D)-Yoksullar
E)-Erkekler
Soru 2- Aş.hangisi" Kişisel yada sosyal yaşantısında kendi kendisine yapması gereken işleri her hangi bir noksanlık sonucunda yapmayanları"engelli olarak tanımlamıştır
A)-Birleşmiş milletler engelli haklar bildirgesi
B)-Dünya saglık örgütü
C)-Şiddet ve saglık üzerine dünya raporu
D)-Birleşmiş milletlerin çocuga karşı şiddet araştırma raporu
E)-Birleşmiş milletlerin çocuk hakları bildirgesi
Soru 3- Aş. hangisi engellilere yönelik şiddet ile ilişkili risklerden degildir
A)-Ebeveyn ve bakıcıya ait
B)-Aileye ait
C)-Engelli bireyin kendisine ait
D)-Çevresel
E)-Çocuklara ait
Soru 4- Aş.hangisi bakıcı ve ebeveyine ait faktörlerden degildir
A)-Akıl hastalıkları
B)-Kendine güvensizlik
C)-Madde bagımlılıgı
D)-Otoriter ebeveyilik
E)-Sosyal izolasyon
Soru 5- Aş.hangisi aileye ait faktörlerdendir
A)-Zor ve karmaşık işler
B)-İstenmeyen gebelik
C)-Engelliye yönelik uyum eksikligi
D)-Önerilen destekleri red etme
E)-Kişisel bozukluk
Soru 6- Göçmen ve mültecilerin şiddet açısından karşılaştıkları sorunlardan degildir
A)-Dışlanma
B)-Ayrımcılık
C)-Çocuk ve kadınlara yönelik şiddet
D)-Düşmanlık ve gerginlik
E)-Göçmenlere iyi davranmak
Soru 7- Aş hangisi dogrudur
A)-Göç, ekonomik,sosyal siyasi nedenlerle başka bir ülkeye sıgınmadır
B)-Ülkemizde 5 milyon göçmen vardır
C)-Ülkemizde sıgınmacılara iyi muamele yapılmaktadır
D)-Çocuk ve kadın göçmenlere yönelik şiddet daha fazla görülmektedir
E)-Suriyeli göçmen 2,5 milyondan azdır
Soru 8- Aş.hangisi engelli bireye yönelik şiddetin en önemli nedenidir
A)-Toplumun engelliye yönelik ön yargısı
B)-Engellinin toplumda saygınlıgının olması
C)-Engelliye yardım edilmesi
D)-Engellinin kolay işlerde çalıştırılması
E)-Engelli fiziksel temasdan korkar
Soru 9- Aş. hangisi şiddete engelliye yönelik çevresel faktörlerden degildir
A)-Komşuların güvenli olması
B)-Yeterli iş ve destek saglanması
C)-Engelli bireyin haklarına önem verme
D)-Engelli bireyin potansiyelini iyi bilme
E)-Medyanın duyarlılıgı
Soru 10- Engelliye ait şiddeti önlemede ele alınabilecek koruyucu faktör degildir
A)-Ebeveyn ve bakıcıların psikolojik olarak iyi olması
B)-Ebeveynin öz güvenli olması
C)-Ebeveyin ve bakıcının engelliyi kabil etmesi
D)-Engellinin gelişimi hakkında bilgi sahibi olması
E)-Sosyal ve aile desteginin yetersiz olması
Soru 11- Dezavantajlı guruplar olarak da adlandırılan özel olarak korunması gereken guruplar arasında kimler vardır
A)-Kadınlar
B)-gençler
C)-engelliler
D)-Yoksullar
E)-Hepsi
Soru 12- Kişisel yada sosyal yaşantısında kendi kendine yapması gereken işleri her hangi bir noksanlık sonucunda yapamayanlara ne denir
A)-Hükümlüler
B)-Tek ebeveyinli aile
C)-Engelli
D)-Genç
E)-Yaşlı
Soru 13- Engelli bireylerin mağdur olduğu şiddet biçimlerinden değildir
A)-saygınlık
B)-Aşağılanmış
C)-Uygun sağlık hizmetinin verilemesi
D)-Hor görme
E)-Doğum öncesi annenin alkol alımı
Soru 14- Engellilere yönelik şiddet ile ilişkili riskler nelerdir
A)-Bakıcıya yönelik riskler
B)-Aileye yönelik riskler
C)-Hepsi
D)-Bireyin kendine yönelik riskler
E)-Çevresel faktörlere bağlı riskler
Soru 15- Engellilere yönelik şiddette aileye ait faktörlerden değildir
A)-İşsizlik ve ekonomik sıkıntı
B)-Kültür düzeyinin yüksek olması
C)-Aile içi şiddet
D)-Sosyal izolasyon
E)-Aşırı disiplin
Soru 16- Engellilere yönelik şiddetin önlenmesinde aile ile ilgili koruyucu faktörlerden değildir
A)-Ekonomik yetersizlik
B)-Güvenli ve düzenli bir ev
C)-Yeterli sosyal destek
D)-Yeterli bakım
E)-Güçlüklere mücadele edebilme
Soru 17- Engelliye yönelik şiddetin önlenmesinde engelliye kişiye ait faktörlerdendir
A)-Komşuların güvenli olması
B)-Duygularını iyi ifade edebilme
C)-Yeterli sosyal destek
D)-Bakıcıların piskolojik olarak iyi olması
E)-Ekonomik yeterlili
Soru 18- Ülkesini gerekli olarak terkederek başka bir ülkeye ,o ülkenin izniyle yerleşen kişiye ne denir
A)-Göçmen
B)-Engelli
C)-Ziyaretçi
D)-Turist
E)-Gezmen
Soru 19- Kendi devletlerine olan görevlerini kaybeden kendi devletinin ona tarafsız davranmayacağına düşüncesi ülkesini terk edip başka başka ülkeye sığınma talebinde bulunan kişiye ne denir
A)-Turist
B)-Ziyaretçi
C)-Mülteci
D)-Gezgin
E)-Hiçbiri
Soru 20- Engelli kişiye yönelik şiddetin en önemli sebebi nedir
A)-Toplumun engelliye yönelik kişiye on yargısı
B)-Engelliye yönelik toplumsal değer
C)-Engellilerin işi aksattığı
D)-Engellilerin iş hayatında istenmemesi
E)-Toplumun engelliye piskolojik destek sağlamak

Toplam Soru Miktarı: 20