4   Sınıf Deneme Sınavı

KİŞİLERARASI ŞİDDET VE YÖNETİMİ
KİŞİLERARASI ŞİDDET VE YÖNETİMİ 6 ÜNİTE (c) YAŞLILARA ŞİDDET

Soru 1- Aşağıdakikerden hangisi yaşlı ihmali ve istismarın incelendiği gruplardan değildir
A)-ailesel
B)-bakıcılar
C)-kurumsal
D)-kendi kendine
E)-hepsi
Soru 2- Aşağıdakilerden hangisi fiziksel istismara girmez
A)-vurmak tokatlamak
B)-yakmak bağlamak
C)-hakaret etmek küfretmek
D)-bilerek yanlış ilaç vermek
E)-bilerek yanlış dozda ilaç vermek
Soru 3- Aşağıdakilerden hangisi fiziksel istismara uğramış yaşlılarda görülen bulgulardan değildir
A)-çürük morluk
B)-yaşlının sağlık kuruluna gitmeyi reddetmesi
C)-açıklanamayan yaralar
D)-sık sık uyuklama
E)-çelişkili ifadeler
Soru 4- Aşağıdakilerden hangisi duygusal ve psikolojik istismara giren davranış değildir
A)-küçümseme
B)-bağırma hakaret etme
C)-suçlama
D)-aşağılama
E)-ilacını vermeyi reddetme
Soru 5- Aşağıdakilerden hangisi yaşlı ihmalinin belirtilerindendir
A)-yatak yaraları ve diğer yaralar
B)-aşırı zayıflama ve kilo kaybı
C)-çökkünlük ve kötü hijyen
D)-bedensel ve ruhsal sorunlarla ilacını almak istememesi
E)-hepsi
Soru 6- Yaşlı ihmalinde istismarcının özelliklerinden olmayan aşağıdakilerden hangisidir
A)-bakım rolünü zorunlu yapması
B)-parasal ve tıbi nedenler
C)-işsizlik ve evlilik sorunları
D)-toplumda yalnız yetişmiş olması
E)-madde bağımlısı ve şiddeti çözüm odağı olarak görmesi
Soru 7- Aşağıdakilerden hangisi istismar ve ihmalin yaşlı üzerindeki etkilerinden değildir
A)-bakıcıyla yalnız kalmaktan korkma
B)-beslenme ve tıbbi bakım eksikliği
C)-değerli eşyaların kaybolması ve parasal endişeler
D)-yatak yarası ve derin lezyonların olması
E)-yaşlının sürekli kalabalık ortamlarda olmak istemesi
Soru 8- Aşağıdakilerden hangisi yaşlı ihmal ve istismarını değerlendirmedeki engellerden değildir
A)-yargılanma ve güven eksikliği
B)-suçlanma
C)-korkma
D)-utanma
E)-ağlama
Soru 9- Aşağıdakilerden hangisi yaşlı istismar ve ihmaline karşı alınan önlemlerdendir
A)-sosyal ilişkilerin sürdürülmesi
B)-evde yalnız kalmama
C)-bakım veren kişilerin ve toplumun eğitilmesi
D)-hepsi
E)-kurumsal hizmetleri düzenleme
Soru 10- Hangi kurama göre ilişkide güç dengesizliği olması yaşlı istismarını yaratır
A)-feminist kuram
B)-değişim kuramı
C)-biyolojik ve bedensel kuram
D)-sosyal öğrenme kuramı
E)-durumsal kuram
Soru 11- Klinikte tedavi gören ve taburcusu yapılacak olan yaşlı hastanın bakım görevlileri tarafından istismarı şüphesi gözlemlendiğinde aşağıdakilerden hangisi yapılmalıdır? 1- hemen taburcu edilir 2- taburcusu geciktirilir 3- yetkili mercilere haber verilir 4- yaşlı korumaya alınır
A)-1-2-3-4
B)-2-3
C)-yalnız 2
D)-yalnız 4
E)-2-3-4
Soru 12- Aşağıdakilerden hangisi yaşlıya yönelik ihmal ve istismar türleri arasında yer almaz
A)-Ekonomik istismar
B)-Duygusal istismar
C)-Cinsel istismar
D)-Fiziksel istismar
E)-Bilişsel istismar
Soru 13- Aşağıdakilerden hangisi yaşlı istismarını açıklayan kuramlar arasında yer almaz
A)-Durumsal kuram
B)-Süreklilik kuramı
C)-Feminist kuram
D)-Psikopatoloji kuramı
E)-Değişim kuramı
Soru 14- Aşağıdakilerden hangisi yaşlı ihmaline örnek değildir
A)-Aşırı ya da sürekli olarak ilaç verme
B)-Uzun süreli yaşlıyı evde yalnız bırakma
C)-Yeterli düzeyde kıyafet ve barınma sağlamama
D)-Yeterli düzeyde beslenme sağlamama
E)-Vurma, tokat atma, tekmeleme
Soru 15- Klinikte tedavi gören ve taburcu olacak yaşlı hastanın istismar edildiği şüphesi olduğunda ilk olarak ne yapılmalıdır
A)-Taburculuktan önce aile üyeleri ile olan erişimi kısıtlama
B)-Yetkili Sosyal Hizmet Uzmanına durumu bildirme
C)-Hasta taburcu olduğunda yapılacakları hasta yakınları ile kararlaştırma
D)-Şüpheli durumu yetkililere bildirerek taburculuğu geciktirme
E)-Taburculuk esnasında hastaya eşlik ederek evde gözlem yapma
Soru 16- Aşağıdakilerden hangisi yaşlı fiziksel istismarın özelliklerindendir
A)-Ruhsal acı verme
B)-Bağırma
C)-Küçümseme
D)-Bağlama
E)-Hakaret etme

Toplam Soru Miktarı: 16