4   Sınıf Deneme Sınavı

KİŞİLERARASI ŞİDDET VE YÖNETİMİ
KİŞİLERARASI ŞİDDET VE YÖNETİMİ 6 ÜNİTE (b) YAŞLILARA ŞİDET

Soru 1- Aşağıdakilerden hangisi yaşlı istismar ve ihmaline yönelik önlemlerden değildir
A)-yaşlının sosyal ilişkilerini sürdürmesi
B)-arkadaş çevresinin genişletilmesi
C)-sosyal ve toplumsal etkinliklere katılması
D)-gönüllülük programlarına katılması
E)-sorumluluk almak istememesi
Soru 2- Aşağıdakilerden hangisi yaşlı ihmalinin belirtilerinden değildir
A)-Aşırı zayıflama kilo kaybı ve gözlerde çökme
B)-ruhsal ya da fiziksel sorunlar
C)-ilacını almama
D)-yatak yaraları veya diğer tür yaralar
E)-bakımlı ve düzgün giyinmesi
Soru 3- Aşağıdakilerden hangisi fiziksel istismar değildir
A)-fazla ya da yanlış ilaç vermek
B)-vurmak tokatlamak
C)-bağlamak
D)-bağırmak
E)-yakmak
Soru 4- Aşağıdakilerden hangisi duygusal psikolojik istismar değildir
A)-bağırmak
B)-hakaret etmek
C)-bağlamak
D)-suçlamak
E)-aşağılamak
Soru 5- Aşağıdakilerden hangisi ekonomik istismardır
A)-yaşlının küçümsenmesi
B)-fazla ilaç vermek
C)-yaşlı bireye kötü muamele
D)-yaşlı bireylerin hukuki haklarının ihlal edilmesi
E)-hakaret etmek
Soru 6- Aşağıdakilerden hangisi istismar ve ihmal in yaşlı üzerindeki etkisi değildir
A)-beslenme eksikliği
B)-şiddet ve istismarı çözüm olarak algılama
C)-yemek için yalvarması
D)-Tıbbi bakıma ve diş bakımına ihtiyacı olması
E)-ihmal ve kötüye kullanımı bildirmesi
Soru 7- HANGİSİ YAȘLI İSTİSMARINI AÇIKLAYAN KURAMLARDAN DEĞİL DİR
A)-DURUMSAL KURAM
B)-PSİKOPATOLOJİ KURAMI
C)-DEĞİŞİM KURAMI
D)-EKONOMİK KURAM
E)-MOBİNG KURAMI
Soru 8- YAŞLI BİREYE KENDİ VEYA BAKICININ EVİNDE EKONOMİK,FİZİKSEL,DUYGUSAL ŞİDDET UYGULANMASI ASAGİDAKİLERDEN HANGİSİDİR
A)-AİLESEL İSTİSMAR
B)-KURUMSAL İSTİSMAR
C)-KENDİNİ İHMAL
D)-YAŞLI İHMALİ
E)-CİNSEL İSTİSMAR
Soru 9- AS.HANGİSİ YAŞLIYA YÖNELİK İSTİSMAR VE İHMAL DEĞİLDİR
A)-FİZİKSEL
B)-DUYGUSAL
C)-AİLESEL
D)-EKONOMİK
E)-CİNSEL
Soru 10- HANGİSİ FİZİKSEL İSTİSMAR DEĞİLDİR
A)-VURMAK
B)-YANLIŞ İLAÇ VERMEK
C)-BAĞIRMAK
D)-BAĞLAMAK
E)-YAKMAK
Soru 11- YAŞLI BİREYE AİT ÖZELLİKLERDEN DEĞİLDİR
A)-İŞSİZLİK
B)-BAĞIMLILIK VE YETERSİZLİK
C)-KALABALİK.AİLEDE YAŞAMA
D)-YALNIZ YAŞAMA
E)-GÜÇ KAYBI
Soru 12- Yaşlanma uluslararası eylem planı kaç yılında yapılmıştır
A)-2002
B)-2007
C)-2004
D)-2001
E)-hiçbiri
Soru 13- Aşağıdakilerden hangisi Nüfusun yaşlanması anlamına gelir
A)-çoğunluk yaşlı nüfusun incelenmesi
B)-ortalama yaşam süresinin uzaması
C)-ülke nüfusunun ıslanması
D)-hepsi
E)-ülkedeki yaşlı nüfusun toplamı
Soru 14- Yaşlı nüfusun toplumda yaşadığı en önemli sorun aşağıdakilerden hangisidir
A)-rahat uyuyamaması
B)-yeterli ve dengeli beslenememesi
C)-hijyen sorunları
D)-yaşlıya uygulanan şiddet
E)-hiçbiri
Soru 15- Yaşlı bireyin ........ yada............ halini tehdit eden veya zarar veren davranıştır. Yukarıda noktalı yerlere aşağıdakilerden hangileri gelmelidir
A)-iyilik güzellik
B)-sadakat samimiyet
C)-sağlık iyilik
D)-gelişimini iyilik
E)-hiçbiri
Soru 16- Aşağıdakilerden hangisi yaşlıya yönelik istismar sayılır
A)-bedensel
B)-psikolojik
C)-ekonomik
D)-ihmal
E)-hepsi
Soru 17- Aşağıdakilerden hangisi yaşlı istismarı kuramı sayılmaz
A)-durumsal ve feminist kuram
B)-psikopatoloji kuramı
C)-değişim ve sosyal öğrenme kuramı
D)-siyasal kuramlar
E)-politik ve ekonomik kuramlar
Soru 18- Aşağıdakilerden hangisi yaşlı ihmali kusurlarındandır
A)-günlük gereksinimlerin karşılanmaması
B)-yeterince bakım alamama
C)-fiziksel destek alamama
D)-biyolojik olarak yetersiz destek alma
E)-hepsi
Soru 19- Aşağıdakilerden hangisi yaşlıya yönelik istismar çeşidi değildir
A)-fiziksel istismar
B)-duygusal ve psikolojik istismar
C)-ekonomik istismar
D)-biyolojik istismar
E)-yaşlı ihmali
Soru 20- Aşağıdakilerden hangisi yaşlıya yönelik istismarlardandır
A)-biyolojik istismar
B)-cinsel istismar
C)-ayrımcılık
D)-hepsi
E)-vurdumduymazlık

Toplam Soru Miktarı: 20