4   Sınıf Deneme Sınavı

KİŞİLERARASI ŞİDDET VE YÖNETİMİ
KİŞİLERARASI ŞİDDET VE YÖNETİMİ 6 ÜNİTE (a) YAŞLILARA VE YAŞAMDA ŞİDET

Soru 1- Aşağıdakilerden hangisi yaşlı istismarını ifade eder
A)-Yaşlı bireyin sağlık ve iyilik halini tehdit eden davranış
B)-Bakıma muhtaç yaşlı bireye psikolojik baskı
C)-Bakıma muhtaç yaşlı bireyin ekonomik özgürlüğünü kısıtlamak yada elinden almak
D)-Belli bir zaman diliminde bir yetişkin tarafından, yaşlı bireyin o kültürde kabul edilmeyen davranışa maruz kalması
E)-Hepsi
Soru 2- Yetişkinlerin toplumdan dışlanmasına odaklanan kuram aşağıdakilerden hangisidir
A)-Psikoloji kuramı
B)-Feminist kuram
C)-Politik_Ekonomik kuram
D)-Sosyal öğrenme kuramı
E)-Değişim kuramı
Soru 3- Aşağıdakilerden hangisi yaşlıya yönelik istismar ve ihmalden değildir
A)-Fiziksel istismar
B)-Duygusal psikolojik istismar
C)-Cinsel istismar
D)-Ekonomik olarak rahatının sağlanması
E)-Yaşlı ihmali
Soru 4- Aşağıdakilerden hangisi istismar ve ihmalin yaşlı üzerindeki etkilerinden değildir
A)-Bakım vericiyle yalnız kalmaktan korkma
B)-Yeterli ve dengeli beslenme
C)-Yemek için yalvarma
D)-Değerli eşyalarının kaybolması
E)-Yatak yarası ve deri lezyonlarının olması
Soru 5- Aşağıdakilerden hangisi yaşlı istismar ve ihmalini değerlendirmedeki engellerdendir
A)-Yaşlı bireyin ihmal ve istismarı bildirme de isteksiz olması
B)-Durumun farkında olmaması
C)-Nereden ve nasıl yardım alacağını bilmemesi
D)-Bu olayı söylediğinde ailesinin ona kötü davranacağını düşünmesi
E)-Hepsi
Soru 6- Aşağıdakilerden hangisi yaşlı istismar ve ihmalini önlemeye yönelik önlemlerden değildir
A)-Yaşlıyı sosyal ilişkilerden soyutlamak
B)-Gönüllülük projelerine katılımlarını sağlamak
C)-Evde yalnız kalmaması
D)-Bakım veren kişilerin eğitilmesi
E)-Sağlık çalışanlarının yaşlı istismarı çekim alı konusunda eğitilmesi duyarlılığın arttırılması
Soru 7- İstismara yatkın birey ve fail arasındaki bağımlılık ilişkisinin yetişkinlik boyunca sürdürülmesi sonucu aile hayatı etkilenmekte ve yaşlı istismarı oluşmaktadır. Bu ifade yaşlı istismarını açıklayan hangi kuramlardandır
A)-Psikopatoloji Kuramı
B)-Sosyal Öğrenme Kuramı
C)-Değişim Kuramı
D)-Durumsal Kuram
E)-Politik-Ekonomik Kuram
Soru 8- ............. yaşlının fiziksel güçsüzlük, mental hastalık, yetersizlik durumunda gereksinim duyduğu hizmet ve bakımı alamaması ya da yetersiz alması olarak da tanımlanmaktadır.Boşluğu doldurunuz
A)-Yaşlı ihmali
B)-Yaşlıya yönelik şiddet
C)-Yaşlı istismarı
D)-Fiziksel istismar
E)-
Soru 9- Yaşlı ihmalinin belirtileri aşağıdakilerden hangileridir
A)-Kilo kaybı ve gözlerde çökme
B)-Ruhsal ya da fiziksel sorunlar
C)-İlacını almama
D)-Aşırı zayıflama, kilo kaybı
E)-Hepsi
Soru 10- Aşağıdakilerden hangisi yaşlıya yönelik duygusal/psikolojik istismar belirtilerinden biridir
A)-Boyun ve kollarda çürük
B)-Şüpheli ve mantıksız korku yaşaması
C)-Kandırarak vekâletname alınması
D)-Yatak ya da elbiselerin kirli olması
E)-Göğüslerdeki çürük ve morluklar
Soru 11- ........ yaşlı bireye kendi evinde veya bir bakıcının evinde ekonomik, fiziksel ya da duygusal şiddet uygulanmasıdır. Boşluğu doldurunuz
A)-Kendi kendini ihmal
B)-Kurumsal istismar
C)-Cinsel istismar
D)-Ailesel istismar
E)-Hiçbiri
Soru 12- Aşağıdakilerden hangisi yaşlıya yönelik şiddette istismarcıya ait özelliklerden biri değildir
A)-Mental yetersizliğin ve engelliliğin olması
B)-Üstlendiği bakım rolünü benimsememesi
C)-Parasal ve tıbbi problemler
D)-Bakım verdiği kişiyle zıt olması
E)-Evlilik çatışması, işsizlik
Soru 13- Aşağıdakilerden hangisi istismar ve ihmalin yaşlı üzerindeki etkilerinden biri değildir
A)-Pasif, geri çekilen veya duygusuz davranışlarının olması
B)-Bakım vericiyle yalnız kalmaktan korkma
C)-Uzun süredir kimsesiz bırakılması
D)-Beslenme eksikliği olmaması
E)-Değerli eşyalarında kayıp olması
Soru 14- Aşağıdakilerden hangileri yaşlı istismar ve ihmaline yönelik önlemler arasındadır
A)-Yasal açıdan kendisini koruyacak destek ve önerileri alması
B)-Evde yalnız kalmaması, bakım veren kişilerin eğitilmesi ve desteklenmesi
C)-Sağlık çalışanlarının yaşlı istismarı ve ihmali konusunda eğitilmesi ve duyarlılığının artırılması
D)-Yaşlının sosyal ilişkilerini sürdürmesi, arkadaş çevresinin genişletilmesi
E)-Hepsi
Soru 15- Yaşlı istismarı (güven beklentisi olan herhangi bir ilişkide yaşlıya zarar veren veya strese sokan tek ya da tekrarlayan uygunsuz davranışlarda bulunulmasıdır).
A)-Doğru
B)-Yanlış
C)-
D)-
E)-
Soru 16- Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde son 25-30 yıl içinde sağlık alanındaki ve sosyal alanlardaki iyileşmeye paralel olarak, yaşam süresi uzamış, bu da tüm dünyada yaşlı nüfusun giderek artmasına neden olmuştur
A)-Doğru
B)-Yanlış
C)-
D)-
E)-
Soru 17- Aşağıdakilerden hangisi yaşlı istismarını açıklayan kuramlardan değildir
A)-feminist kuram
B)-değişim kuramı
C)-psikopatoloji kuramı
D)-yaşlılık kuramı
E)-sosyal öğrenme kuramı
Soru 18- Aşağıdaki hangi kurama göre ilişkide güç dengesizliği olması yaşlı istismarını yaratır
A)-değişim kuramı
B)-sosyal öğrenme kuramı
C)-feminist kuram
D)-politik- ekonomik kuram
E)-durumsal kuram
Soru 19- Aşağıdaki hangi kurama göre istismara yatkın birey ve fail arasındaki bağımlılık ilişkisinin yetişkinlik boyunca sürdürülmesi sonucu aile hayatı etkilenmekte ve yaşlı istismarı oluşmaktadır
A)-değişim kuramı
B)-feminist kuram
C)-sosyal öğrenme kuramı
D)-durumsal kuram
E)-politik-ekonomik kuram
Soru 20- Yaşlı bireyin yakınları ve bakıcıları tarafından temel gereksinimlerinden mahrum edilmesi, bakım verme sırasında sorumlulukları yerine getirmede isteksiz davranarak kişiye duygusal ,fiziksel acı ve sıkıntı vermektir.Yukarıdaki boşluğu doldurunuz
A)-yaşlı istismarı
B)-yaşlı ihmali ye
C)-çocuk ihmali
D)-aile içi şiddet
E)-yaşlıya şiddet

Toplam Soru Miktarı: 20