4   Sınıf Deneme Sınavı

KİŞİLERARASI ŞİDDET VE YÖNETİMİ
KİŞİLERARASI ŞİDDET VE YÖNETİMİ 5 ÜNİTE (a)

Soru 1- Le nore walker(1979) a göre eşler arasındaki şiddet döngüsünün fazları arasında olmayanı hangisidir
A)-İlk faz: Oluşum, gerginlik evresi, sözel tehtit - saldırı
B)-İkinci faz: Akut dayak evresi, ani öfke patlaması
C)-Üçüncü faz: Balayı evresi, sakin dönem
D)-Dördüncü faz: Son faz
E)-
Soru 2- Finkel ve Eckhardt(2013) ın (Icubed theory) modelindeki süreçlerinden olanı hangisidir
A)-Harekete geçirme
B)-Kuluçka dönemi
C)-İhtar dönemi
D)-Seyretme
E)-
Soru 3- Eş şiddetlerinin özelliklerinden olan engellemenin açılımı olmayanı hangisidir
A)-Ailede sevgi saygının varoluşu
B)-Kişilerin dürtülerine sahip olabilme kapasitelerinin olması
C)-Empati sahibi olma
D)-Şiddeti tetikleyecek herhangi bir madde (alkol-uyuşturucu) kullanılması gerektiği
E)-
Soru 4- Eş şiddetinin sınıflamalarından olmayan hangisidir
A)-Fiziksel
B)-Duygusal, cinsel
C)-Sözel, ekonomik
D)-Uluslar arası, kamusal
E)-
Soru 5- Yakın duygusal ilişkilerde kadın partnerine şiddet uygulayan erkekler için en önemli risk faktörleri nelerdir
A)-Çocuklukta şiddete maruz kalma
B)-Düşük eğitim seviyesine sahip yada genç olma gibi sosyo demografik faktörler
C)-Şiddetin çatışmaları çözmede aracı olarak kullanılmasını onaylayan bir kültürde yetişmesi
D)-Hepsi
E)-
Soru 6- Yakın duygusal ilişkilerde erkek partnerinin şiddetine maruz kalan kadınlar için en önemli risk faktörleri nelerdir
A)-Çocuklukta şiddete maruz kalma (cinsel istismar) ve çocukluk travmalarına maruz kalmak, annesine yönelik şiddete tanık olmak
B)-Kadına yönelik şiddete ilişkin kabullenici tutumlar geliştirmek
C)-Düşük sosyal desteğe sahip olmak
D)-Hepsi
E)-
Soru 7- Dünya sağlık örgütüne göre dünya genelinde eşlerinden fiziksel ve cinsel şiddet görenlerin % si nedir
A)--%10
B)--%20
C)--%30
D)--%40
E)-
Soru 8- Şiddet uygulayan ve uygulanan kişilerde şiddet riskini azaltan faktörler nelerdir
A)-Genç olmak
B)-Yüksek eğitimli ve iş sahibi olmak
C)-Ekonomik özgürlüğe sahip olmak
D)-Hepsi
E)-
Soru 9- Şiddet mağdurlarında görülebilen bozukluklardan olmayanı hangisidir
A)-Anksiyete, depresyon
B)-İntihar eğilimi, psikoz
C)-Yeme bozukluğu, stres bozukluğu
D)-Hipotansiyon
E)-
Soru 10- Aşağıdakilerden hangisi aile içinde kadına yönelik şiddetle ilgili mitlerden değildir
A)-Evlilik bir yaşam alanıdır ve bu ilişkide geçenler kimseyi ilgilendirmez
B)-Kadına yönelik aile içi şiddet yalnızca düşük eğitimli, düşük gelirli ailelerde rastlanır
C)-Duygusal yada psikolojik şiddet fiziksel şiddet kadar kötü değildir
D)-Araştırmalara göre aile içi şiddet tüm gelir ve eğitim gruplarında görülen bir olgudur
E)-
Soru 11- Finkel ve Eckhardt ın eş şiddeti ile ilgili olarak geliştirdikleri modelin adı nedir
A)-I3 (I Rubed Theory) kuramı
B)-Partner kuramı
C)-Şiddetti haklı görme kuramı
D)-Yüksek özgüven modeli
E)-
Soru 12- Hangisi şiddet madurunda görülebilecek psikolojik bozukluk değildir
A)-Anksiyete
B)-Depresyon
C)-İntihara eğilim
D)-Göğüs ağrısı
E)-
Soru 13- Hangisi eş şiddetinin sınıflandırılması seçenekleri arasında değildir
A)-Fiziksel şiddet
B)-Duygusal şiddet
C)-Ekonomik şiddet
D)-Toplumsal şiddet
E)-
Soru 14- Eş şiddeti sınıflandırılmasında hangi şiddet türü şiddet gören kişi üzerinde uzun süreli etkiler bırakmaktadır
A)-Duygusal şiddet
B)-Fiziksel şiddet
C)-Ekonomik şiddet
D)-Cinsel şiddet
E)-
Soru 15- Cinsiyete dayalı ve kadına yönelik şiddetin en çok görülen biçimi hangisidir
A)-Anne baba şiddeti
B)-Eş şiddeti
C)-Toplum baskısı
D)-İş veren baskısı
E)-
Soru 16- Hangisi şiddet madurunda görülebilecek fiziksel bozukluk değildir
A)-Hipertansiyon
B)-İdrar yolları enfeksiyonu
C)-Kronik pelvik infeksiyonu
D)-Sürekli neşeli olma hali
E)-
Soru 17- Eş ilişkisi olan bireylerden birinin diğerine şiddet uygulaması ………. dir. Noktalı yere hangisi gelmelidir
A)-Arkadaş şiddeti
B)-Eş şiddeti
C)-Çocuk şiddeti
D)-Anne baba şiddeti
E)-
Soru 18- Gerginlik oluşum evresidir, sözel tehdit ve saldırılar vardır, sonunda dayak başlar. Lenore Wolker a göre eşler arasındaki şiddet döngüsünün hangi fazında görülür
A)-İlk faz
B)-İkinci faz
C)-Üçüncü faz
D)-Sonuncu faz
E)-
Soru 19- Hangisi Finkel ve Eckhard ın I3 modelindeki süreçlerden değildir
A)-Kışkırtma
B)-Harekete geçirme
C)-Engelleme
D)-Öldürme
E)-
Soru 20- Küçük düşürücü adlar takmak, olumsuz olarak eleştirmek ve alay etmek hangi eş şiddeti sınıfına aittir
A)-Fiziksel şiddet
B)-Duygusal şiddet
C)-Sözel şiddet
D)-Cinsel şiddet
E)-
Soru 21- Hangisi cinsiyete dayalı şiddettir
A)-Cinsel saldırı
B)-Başlık parası
C)-Evlilik içi tecavüz, kadın sünneti
D)-Hepsi
E)-
Soru 22- Hangisi eş şiddetinde risk azaltan faktörlerdendir
A)-Genç olmak, iş sahibi olmak
B)-Yüksek eğitimli olmak
C)-Ekonomik özgürlüğe sahip olmak
D)-Hepsi
E)-
Soru 23- Öfke ve gerginliği boşaltmak amacıyla karşı tarafı zorlayarak, aşağılayarak, cezalandırarak ve baskı uygulayarak tutarlı bir şekilde istismar etmek hangi şiddetin tanımıdır
A)-Sözel şiddet
B)-Fiziksel şiddet
C)-Cinsel şiddet
D)-Duygusal şiddet
E)-
Soru 24- Hangisi fiziksel şiddete örnektir
A)-İtmek, tokat atmak, ısırmak
B)-Boğmaya çalışmak, tekmelemek, yumruklamak
C)-Bıçak ve silah gibi aletlerle tehdit etmek
D)-Hepsi
E)-
Soru 25- Eş şiddeti hangi çiftler arasında yaşanabilmektedir
A)-Evli
B)-Nişanlı, sözlü
C)-Birlikte yaşayan
D)-Hepsi
E)-

Toplam Soru Miktarı: 25