4   Sınıf Deneme Sınavı

KİŞİLERARASI ŞİDDET VE YÖNETİMİ
KİŞİLERARASI ŞİDDET VE YÖNETİMİ 4 ÜNİTE (b) YAŞAMDA KİŞİLERARASI ŞİDDET GÖRÜNÜMLERİ

Soru 1- Hangisi gençlere yönelik şiddette psikolojik ve davranışsal risk faktörlerinden değildir
A)-hiperaktivite
B)-impulsivite
C)-dikkat problemleri
D)-düşük zeka seviyesi
E)-hiçbiri
Soru 2- Hangisi gençlere yönelik şiddette biyolojik özelliklerden değildir
A)-hamilelik
B)-yaralanmalara bağlı nörolojik hasarlar
C)-düşük kalp hızı
D)-doğum komplikasyonları
E)-hiçbiri
Soru 3- Hangisi gençlere yönelik şiddetin önlenmesinde esas faktörlerden biri değildir
A)-yaşam becerileri eğitimi
B)-zorbalığın önlenmesi
C)-gençlerin toplumla bütünleşmesine yardımcı olmak
D)-hiçbirİ
E)-
Soru 4- Dünyada ölüm nedenleri içinde gençler arasında şiddet kaçıncı sıradadır
A)-1
B)-2
C)-3
D)-4
E)-5
Soru 5- YAŞAM DÖNEMLERİ İÇİNDE İNSANIN TÜM YÖNLERDEN EN HIZLI DEĞİŞİMLERDEN GEÇTİĞİ DÖNEM HANGİSİDİR
A)-ÇOCUKLUK
B)-GENÇLİK
C)-YAŞLILIK
D)-OLGUNLUK
E)-HEPSİ
Soru 6- GENÇLER ARASINDA KİŞİLER ARASI ŞİDDET AŞAĞIDAKİLERDEN HANGİNDE ENAZ MEYDANA GELİR
A)-OKULDA
B)-İŞTE
C)-EVDE
D)-EĞLENCEDE
E)-TATİLDE
Soru 7- KİŞİLERARASI ŞİDDET D.S.Ö.AVRUPA BÖLGESİNDE 53 ÜLKEDE HANGİ YAŞ GRUBUNDA ÜÇÜNCÜ ÖLÜM NEDENİDİR
A)-10-29
B)-15-30
C)-10-20
D)-15-25
E)-20-30
Soru 8- HERYIL KİŞİLER ARASI ŞİDDETTEN KAÇ GENÇ ÖLMEKTEDİR
A)-10BİN
B)-20BİN
C)-5BİN
D)-15BİN
E)-8BİN
Soru 9- EKOLOJIK MODEL DOĞRULTUSUNDA GENÇ ŞİDDETİNDEKİ RİSK FAKTÖRLERİNDEN BİRİ AŞAĞIDAKİLERDEN HANGİSİ DEĞİLDİR
A)-İLİŞKİSEL
B)-TOPLUMSAL
C)-BİREYSEL
D)-ÇEVRESEL
E)-AİLESEL
Soru 10- AŞ.HANGİSİ İLİŞKİLER RİSK FAKTÖRLERİ AİLENİN ETKİSİ ARASINDA YER ALIR
A)-ANNENİN İLK DOĞUMUNDA YAZI
B)-DOĞUM KOMPLİKASYONLARI
C)-DÜŞÜK KALP HIZI
D)-POLİTİK YAPILAR
E)-DEMOĞRAFİK VE SOSYAL DEĞİŞİMLER
Soru 11- AŞA.HANGİSİ ÇEVRESEL RİSK FAKTÖRLERİNDEN BİRİ DEĞİLDİR
A)-ÇETE
B)-SOSYAL İNTEGRASYON
C)-TEK EBEVEYNLİ AİLE YAPISI
D)-KURALLAR
E)-GÜVEN
Soru 12- AŞ.HANĞİSİ GENÇLERİ ŞİDDETE KARŞI KORUYUCU FAKTÖRLER ARASINDA YER ALMAZ
A)-AKADEMİK BAŞARI
B)-EBE VEYN GÖZETİMİ
C)-OLUMLU AKRAN GRUPLARI
D)-MEDYANIN ETKİSİ İÇİNDE OLMA
E)-EMOSYONEL KONTROL
Soru 13- AŞ.HANGİSİ GENÇLERE KARŞI ŞİDDETİN YIKICI ETKİLERİNDENDİR
A)-POST TRAVMATİK STRES BOZUKLUĞU
B)-MADDE KULLANIMI
C)-KOMPULSİF YALAN SÖYLEME
D)-CEZA SİSTEMİ
E)-HEPSİ
Soru 14- AŞ.HANGİSİ GENÇLERE KARŞI ŞİDDETİN ÖNLENMESİNDEKİ ÖNERİLERDENDİRT
A)-YAŞAM BECERİLERİO
B)-TOPLUMSAL,BİREYSEL,ÇEVRESEL,İLİŞKİSEL DÜZEYDE ELE ALINMALIDIR
C)-HEPSİ
D)-OKUL,İŞYERİ V.B.FARKLI SEKTÖRLERLE İŞBİRLİĞİ İÇİNDEOLUNMALI
E)-GENÇLERE ADOLESAN DÖNEMDE VE ERKEN YETİŞKİNLİKTE KAPSAMLI GİRİŞİM PROGRAMLARI UYGULANMALIDIR
Soru 15- Aşağıdakilerden hangisi gençlerin şiddete uğramasının temelinde yer alan bireysel bir risk faktörü değildir
A)-Aile içi şiddete maruziyet
B)-Ebeveynle yetersiz iletişim
C)-Tek ebeveynle yaşama
D)-Annenin çocuğu doğurma yaşı
E)-Şiddeti sorun çözme aracı olarak görme
Soru 16- Aşağıdakilerden hangisi, gençler arasında şiddet riskini azaltmada koruyucu bir faktör değildir
A)-Kurumda yaşama
B)-Yüksek benlik saygısı
C)-Okulda başarılı olma
D)-Olumlu akran modeli
E)-Öfke yönetimi
Soru 17- Aşağıdakilerden hangisi gençleri şiddete karşı koruyan faktörler arasında yer almaz
A)-Aile üyeleriyle aktivitelerin paylaşımı
B)-Olumlu akran grupları içinde olma
C)-Okulla iyi ilişki-bağlılık içinde olma
D)-Sosyal becerilerin, benlik saygısının gelişmişliği
E)-Zamanının çoğunu yalnız geçirme
Soru 18- Aşağıdaki davranışlardan hangisi gençlerde şiddetin yıkıcı etkileri arasında yer almaz
A)-Okuldan kaçmalar
B)-Madde kullanımı
C)-Kompulsif yalan söyleme
D)-Dikkatsiz araç kullanma
E)-Üretkenlikte artış
Soru 19- Aşağıdakilerden hangisi gençlere yönelik şiddette toplumsal risk faktörleri arasında yer almaz
A)-Toplumda silahlanmanın serbest olması
B)-Ailede fazla çocuk sayısı
C)-Çocuklukta istismara uğrama
D)-Demografik ve sosyal değişimler
E)-Gelir ve sosyal adaletsizlikler

Toplam Soru Miktarı: 19