4   Sınıf Deneme Sınavı

KİŞİLERARASI ŞİDDET VE YÖNETİMİ
KİŞİLERARASI ŞİDDET VE YÖNETİMİ 3 ÜNİTE ÇOCUKLARA KARŞI (b)

Soru 1- Aş.han.Fiziksel ihmal içerisinde yer almaz
A)-Çocuğun sevilmesi
B)-Çocuğun beslenmesi
C)-Çocugun barınması
D)-Çocuğun temizlenmesi
E)-Çocugun sağlığı
Soru 2- Aş.han.duygusal ihlaldir
A)-Çocugun eğitimi
B)-Çocuğun ısınması
C)-Çocugun fiziki ihtiyaçları
D)-Çocugun ihtiyaç duyduğu sevgi,ilgi,yakınlık
E)-Çocugun güvenliği
Soru 3- Aş.han.çocuğa karşı şiddetin gerçekleştiği ortamdır
A)-Evde
B)-Okulda
C)-Bakım kurumlarında
D)-Çalışma ortamı
E)-Hepsi
Soru 4- Çocuk Hakları Sözleşmesi kaç yılında imzalandı
A)-1986
B)-1989
C)-1990
D)-1991
E)-1987
Soru 5- Çocuk Hakları Bildirgesi kaç yılında imzalanmıştır
A)-1951
B)-1950
C)-1959
D)-1955
E)-1958
Soru 6- 2012 yılında yapılan çocukların ev içinde yaşadıkları şiddet araştırmasında ülkemizdeki durumu yansıtan verilerdendir
A)-Yüksek ses ve saldırganca bağırılması
B)-Kulakların çekilmesi
C)-Çocuklarla ilgilenilmemesi
D)-Hepsi
E)-Hiçbiri
Soru 7- Aş.han.çocuklara karşı şiddet bildirim eksikliği nedenlerindendir
A)-Fiziksel ceza,işkence, zorbalık,geleneksel şiddet uygulanmaları
B)-Şiddete uğrayan çok küçük çocuklar bildiremiyor
C)-Bazı şiddet türleri sosyal açıdan kabulü
D)-Şiddeti bildirmeye bağlı stigma korkutucu olabiliyor olması
E)-Hepsi
Soru 8- Çocuklara şiddet ile ilgili risk faktörlerindendir
A)-Toplumsal
B)-Çevresel
C)-İlişkisel
D)-Bireysel
E)-Hepsi
Soru 9- Çocuk istismarı açısından riskli aileler kimlerdir
A)-Sorumluluk duygusu az olanlar
B)-Çok kontrolcü olanlar
C)-Çocuğu disipline etmede fiziksel cezayı onaylayanlar
D)-Hepsi
E)-Hiçbiri
Soru 10- Bazı grup çocukların ,farklı şiddet formlarına özellıkle savunmasız çocuklar kimlerdir
A)-Engelli çocuklar
B)-Öksüz çocuklar
C)-Çocuk mülteciler
D)-Kurumlarda kalanlar ,tutuklu çocuklar
E)-Hepsi
Soru 11- Aş.han.cocukları şiddete karşı koruyucu faktörlerdendir
A)-Ebeveynler ve çocuklar arasında güçlü bağlanma
B)-Stabil aile birimi içinde çocukla aşağılama, şiddet içermeyen, besleyici ilişkiler kurma
C)-Çocugun ilgilenildigini, desteklendiğini hissettirme
D)-Madde kullanımı olmayan yada suç davranışında bulunmayan akranlarla destekleyici ilişkiler kurma
E)-hepsi
Soru 12- Aş.han. çocuklara karşı şiddetin fiziksel sağlık sonuçlarındandir
A)-Yanık izleri
B)-Derin kesik,sıyrıklar,kırıklar
C)-Gözlerde hasar
D)-Çürükler ,kamçı izleri
E)-Hepsi
Soru 13- Çocuklara karşı şiddetin psikolojik sonuçları nelerdir
A)-Alkol ve madde kullanımı
B)-Bilişsel sorunlar
C)-Depresyon,anksiyete
D)-Kötü okul performansı
E)-Hepsi
Soru 14- Cinsel istismarın aile içinde gerçekleşmesine Ensest denir.
A)-Doğru
B)-Yanlış
C)-
D)-
E)-
Soru 15- Aşağıdakilerden hangisi çocukların şiddete uğramasının temelinde yer alan bireysel bir risk faktörü değildir
A)-Aile içi şiddete maruziyet
B)-Ebeveynde psikiyatrik hastalık varlığı
C)-Biyolojik olmayan ebeveynle yaşama
D)-Ebeveynin yetersizliği
E)-Yasal yetersizlikler
Soru 16- Aşağıdakilerden hangisi, çocuklara karşı istismar riskini azaltmada koruyucu bir faktör değildir
A)-Ebeveynin yaşının genç olması
B)-Ebeveynin benlik saygısının yüksek oluşu
C)-Ebeveynin çalışması
D)-Ebeveynin eğitim düzeyinin yüksek oluşu
E)-Ebeveynin dışa dönük olması
Soru 17- Aşağıdakilerden hangisi çocuklarda resiliensi azaltan ebeveyne ait bir faktör değildir
A)-Madde kullanımı olan ebeveyn
B)-Suç işlemiş ebeveyn
C)-İlgisiz ebeveyn
D)-Çalışan ebeveyn
E)-İstismar eden ebeveyn
Soru 18- Babası cezaevinde, annesi ise hastanede tedavi altında olan 10 yaşında bir çocuğun, yanında kaldığı akrabaları tarafından sürekli aşağılanması, durumunun hatırlatılması aşağıdakilerden hangisine girmektedir
A)-Duygusal sömürü
B)-Fiziksel sömürü
C)-Duygusal istismar
D)-Fiziksel istismar
E)-Psikolojik baskı
Soru 19- Ülkede çocuk istismarını önlemede yasal düzenlemenin bulunmaması aşağıdakilerden hangisine girmektedir
A)-Toplumsal boyut
B)-Çevresel boyut
C)-Kurumsal boyut
D)-Hukuksal boyut
E)-Adli boyut

Toplam Soru Miktarı: 19