4   Sınıf Deneme Sınavı

KİŞİLERARASI ŞİDDET VE YÖNETİMİ
KİŞİLERARASI ŞİDDET VE YÖNETİMİ 3 ÜNİTE ÇOCUKLARA KARŞI (a)

Soru 1- ..............Çocuklara karşı şiddet çocuk istismarı ve çocuklara kötü muamele,sorumluluk,güven veya güç ilişkileri bağlamında,çocuğun sağlığı,yaşamı ,gelişmesi veya onuru açısından fiili veya potansiyel zararla sonuçlanan her türlü fiziksel veya duygusal kötü muameleyi,cinsel istismarı,ihmali veya ihmalkar davranışı,ticari veya başka amaçlı sömürüyü kapsar yukarıdaki boşluğa uygun gelen kelimeyi yazınız
A)-ILO
B)-Birleşmiş Milletler
C)-DSÖ
D)-Avrupa Birliği
E)-
Soru 2- Çocuklara karşı şiddet Çocuğun kötüye kullanımı ve istismarı,çocuğun sağlığı üzerinde aktüel yada potansiyel zarara yol açan,fiziksel veya emosyonel kötü davranışları,cinsel istismarı,ihmali veya ticari yada diğer türlü sömürüleri kapsamaktadır Bu tanımlama hangi kurum tarafından yapılmıştır
A)-NANDA
B)-ILO
C)-Türk Hemşireler Derneği
D)-DSÖ
E)-
Soru 3- Çocuğa yönelik bir davranışın duygusal anlamda istismar olarak değerlendirilmesi için temel şart ne olmalıdır
A)-bir yetişkin tarafından yapılmalıdır
B)-okul arkadaşları tarafından yapılmalıdır
C)-kardeşleri tarafından yapılmalıdır
D)-hepsi
E)-
Soru 4- Duygusal anlamda istismara uğrayan çocukların yaşadığı ruhsal durumlar hangisiyle ilişkili değildir
A)-kardeşler arasında paylaşmayı kabul etmeme
B)-reddetme,aşağılama,yalnız bırakma
C)-duygusal anlamda ihtiyaçlarının karşılanmaması
D)-küçük düşürme ,alaylı konuşma e)korkutma,yıldırma,tehdit ve suça yöneltme
E)-
Soru 5- Kardeşler arasında ayırım yapan ve okul başarısı iyi olan çocuğu sık sık ödüllendirerek diğer kardeşlerinde aynı başarıyı yaklaması için bu yol ile teşvik ettiğini düşünen babanın çocuklara yaptığı şiddeti nasıl açıklarsınız
A)-duygusal şiddet
B)-psilolojik şiddet
C)-sosyal şiddet
D)-ekonomik şiddet
E)-
Soru 6- çocuğa yapılan olumsuz bir davranışı ihmal olarak ele alabilmemiz için eylemi yapan kişinin hangi özelliklerinin olması gerekir?yanlış olan hangisidir
A)-unutkanlık
B)-yeterli bilgi sahibi olmaması
C)-hasta olması
D)-ekonomik yetersizlik
E)-
Soru 7- Çocuklara karşı yapılan şiddetin gizli kalmasının sebepleri sıralanmıştır.sizce hangisi bunlardan biri değildir
A)-aile büyükleri tarafından yapılıyor olması
B)-otoriter bir kişi,polis vb tarafından yapılmış olması
C)-cinsel saldırı ve tecavüz durumlarında toplumdan dışlanma korkusu
D)-gözle görünür bir tahribata ve fiziksel zarara yol açmaması
E)-hiçbiri
Soru 8- Çocuklara karşı yapılan şiddeti destekleyen toplumsal risk faktörlerinden olmayan hangisidir
A)-şiddeti destekleyen kültürel normlar
B)-istismarı önlemede yasal boşluk
C)-akraba evlilikleri
D)-ekonomik stres
E)-toplumsal çatışma
Soru 9- Çocuğun aile içinde şiddet görmesinin sebepleri verilmiştir.hangisi bu kapsamda değerlendirilemez
A)-aile içi çatışma ve şiddet
B)-anne baba olmanın gereklerini yerine getireme
C)-geniş ve kalabalık aile
D)-düşük sosyoekonomik statü
E)-kardeşlerin yaş aralıklarının az olması
Soru 10- toplumsal şiddete maruz kalan gruplar hangileridir?yanlış olanı işaretleyiniz
A)-sokaklarda yaşayan çocuklar
B)-cinsel tercihi farklı olan gruplar
C)-etnik azınlıkta olanlar
D)-HIV enfeksiyonu taşıyanlar
E)-metabolik hastalıkları olanlar
Soru 11- Aşağıdakilerden hangisi çocuklara karşı şiddet oluşturan öğeler arasındadır
A)-Bir kişi yada toplum tarafından
B)-Fiili yada potansiyel zarar
C)-Tehdit yada fiili güç
D)-Kasıtlı güç kullanımı
E)-Hepsi
Soru 12- Aş.han. kasıtlı güç kullanımı öğelerinden değildir
A)-Fiziksel
B)-Ekonomik
C)-Siyasî
D)-Duyusal
E)-Kültürel
Soru 13- Aş.han. Fiili ve potansiyel zararlardandır
A)-Ana_baba
B)-Aile üyeleri
C)-Fiziksel
D)-Eğitim verenler
E)-Hayatta kalma
Soru 14- Aş.han. çocuğa uygulanan siddet biçimlerindendir
A)-Fiziksel ve psikolojik şiddet
B)-Fiziksel ve psikolojik istismar
C)-İhmal
D)-Sömürü
E)-Hepsi
Soru 15- Çocuklara karşı uygulanan şiddet biçimlerinden sömürünün içerisinde yer almaz
A)-Pornografi
B)-Kölelik
C)-Seks turizmi
D)-Zorbalık
E)-Hiçbiri
Soru 16- Aş.han.fiziksel ve psikolojik şiddet içerisinde yer almaz
A)-Terk etme
B)-Zorbalık
C)-İnsanlık dışı ve aşağılayıcı muamele
D)-Ölüm cezası
E)-Namus cinayetlerdi
Soru 17- Aş.han. ihmalin içerisinde yer alır
A)-Terk etme
B)-Tehlikeli ve zararlı işlerde çalıştırma
C)-Eğitsel gereksinimlerini göz ardı etme
D)-Temel ihtiyaçlarını ve ruhsal gereksinimlerini göz yumma
E)-Hepsi
Soru 18- AAşhan.çocuklarda hasar diye tabir edilir
A)-Elle veya nesne ile vurma
B)-İtilmek
C)-Sarsılmak
D)-Yakılmak veya ısırılmak
E)-Hepsi
Soru 19- Aş.han.çocuklarda duygusal istismardır
A)-Reddetme ,tehdit etme
B)-Yalnız bırakma, suça yöneltme
C)-Ayırma, olumsuz eleştirme
D)-Korkutma,aşağılama
E)-Hepsi
Soru 20- Aş.han.çocuklarda duygusal istismardan değildir
A)-Ayırım yapma,değer vermeme
B)-Alaylı konuşma, lâkap takma
C)-Aşırı baskı, otoriter kurma
D)-Önemsememe,küçük düşürme
E)-Çocuğa nesne ile vurma

Toplam Soru Miktarı: 20