4   Sınıf Deneme Sınavı

KİŞİLERARASI ŞİDDET VE YÖNETİMİ
KİŞİLERARASI ŞİDDET VE YÖNETİMİ 2 ÜNİTE (a)

Soru 1- Freuda göre agresyonun temel kaynağı nedir
A)-sevgi ihtiyacı
B)-yaşama içgüdüsü
C)-sosyal çevre
D)-ölüm içgüdüsü
E)-
Soru 2- )……………kuram ; agresyonun iç eğilimlerden kaynaklandığı için önlenemeyeceği yönünde pessimistik bir bakış açısı sunmaktadır.açıklaması verilen kuram hangisidir
A)-ikili içgüdü kuramı
B)-psikanalitik kuram
C)-dürtü kuramı
D)-sosyal öğrenme kuramı
E)-
Soru 3- yaşamın ilerleyen dönemlerinde duygusal ve dayranışsal problemlerin yaşanmasına sebep olan kuram hangidir
A)-psikanaliz kuram
B)-güvensiz bağlanma
C)-sosyal kuramlar
D)-dürtü kuramı
E)-
Soru 4- Ebebeyinlerle çocuklar arsındaki bakım ve ilişkilerin neticesini ortaya koyan kuram nedir
A)-bağlanma kuramı
B)-sosyal kuram
C)-dürtü kuramı
D)-psikanaliz kuram
E)-
Soru 5- Özel çevresel durumlar sonucunda agresyonun oluştuğunu öne süren kuram hangisidir
A)-dürtü kuramı
B)-sosyal kuram
C)-psikanalatik kuram
D)-sosyal öğreti kuramı
E)-
Soru 6- insanlar amaçları ve eylemleri engellendiğinde agresif şekilde yanıt verirler.Aşağıdakilerden hangisi bu açıklamayı kapsar
A)-dürtü kuramı
B)-bağlanma kuramı
C)-ikili içgüdü
D)-engelleme –agresyon hipotezi
E)-
Soru 7- agresyonun reaktif bir olgu olduğunun anlaşılmasıyla freudun hangi tezi yıkılmıştır
A)-içgüdüsel dürtü
B)-ikili dürtü
C)-ölüm içgüdüsü
D)-yaşam içgüdüsü
E)-
Soru 8- BOBO DOLL olarak bilinen bu yöntemde; katılımcılar önce agresif modelin eylemine maruz kalarak agresyona teşvik edilirler .Ardından cansız nesnelere vurmaları ,tokat atmaları için fırsat verilir.bu çalışma hangi kurama uygulanmaktadır
A)-sosyal öğrenme kuramı
B)-biyolojik kuramlar
C)-psikolojik kuramlar
D)-zihin kuramı
E)-
Soru 9- Erkeklerin ,kadınlara göre fiziksel olarak daha saldırgan bir yapıda olmalarının sebebi nasıl açıklanır
A)-empati eksikliği
B)-duygularını sert ifade etmeleri
C)-fiziksel olarak daha güçlü olmaları
D)-güç gösterisi olarak kullanmaları
E)-
Soru 10- Agresyonu arttıran fiziksel durumlar aşağıda verimiştir?yanlış olanı işaretleyiniz
A)-açlık,ağır egzersizler,aşırı sıcak
B)-kolesterol düşüklüğü
C)-cinsel uyarılma,provakatif filmler
D)-fizksel ağrı
E)-
Soru 11- agresyonun oluşumunda etkili olan hormonlar hangisidir
A)-steroidler
B)-androjenler
C)-kortikosteroidler
D)-troidler
E)-
Soru 12- Agresyonun organik olarak bilinen dışsal nedenleri verilmiştir.yanlış olanı işaretleyiniz
A)-beyin travmaları
B)-beslenme yetersizlikleri
C)-metabolik hastalıklar
D)-prenatal komplikasyonlar
E)-
Soru 13- Nörotransmitterler açısından değerlendirildiğinde agresyona neden olabileceği tahmin edilen olgular aşağıda verilmiştir.hangisi bunlardan biri değildir
A)-serotonin eksikliği
B)-beslenme eksikliği
C)-triptofen içeren besinlerin alınması
D)-prolaktin eksikliği
E)-
Soru 14- Triptofanın eksikliği özellikle erkeklerde saldırgnlığı arttırıp agresyon davranışlara sebep olmaktadır.aşaıda verilen besinlerden hangisinde triptofan yoktur
A)-kırmızı et,hindi eti,balık
B)-fındık,esmer pirinç,sebzeler vemeyveler
C)-unlu gıdalar
D)-dut,yumurta,peynir
E)-
Soru 15- açlık sonucu agresif davranışlar sergilemesi hangi boyutta etkili bir faktördür
A)-biyolojik
B)-sosyal davranış
C)-fiziksel davranış
D)-psikanalitik davranış
E)-dürtü kuramı
Soru 16- psikanalitik kuram şiddetin oluşumunda hangi güdünün etkili olduğunu ileri sürmüştür
A)-yaşam güdüsü
B)-ölüm güdüsü
C)-dürtü güdüsü
D)-saldırgan davranış
E)-agresif
Soru 17- saldırgan davranışı etkileyen fizik duruma bağlı etkenlerden değildir
A)-fiziksel uyarılma
B)-cinsel uyarıma
C)-fiziksel ağrı
D)-Biyolojik uyarilma
E)-acı verme güdüsü
Soru 18- şiddet davranışı için risk faktörlerinden değildir
A)-serotonin düşüklüğü
B)-yoksun beslenme
C)-yüksek glukoz
D)-noradrenerjik nörotransmisyon
E)-kolesterol düşüklüğü
Soru 19- erkeklerde——— ——— azalma olabileceğinden, kadınlara kıyasla fiziksel olarak daha saldırgan olmalarının bir nedeni olmaktadır. Boşluğu doldurun
A)-yetenek becerisinde
B)-öngörü becerisinde
C)-fedakarlık becerisinde
D)-sosyal becerisinde
E)-empati becerisinde
Soru 20- Kişilerarası şiddete yönelik yaklaşımda hangi kuramlara ihtiyaç duyulur
A)-Psikolojik Kuramlar
B)-Sosyal Kuramlar
C)-Biyolojik kuramlar
D)-Dürtü, Sosyal Öğrenme ve Zihin Kuramı
E)-Hepsi
Soru 21- Agresyonu doğal bir dürtü ya da içgüdü olarak gören hangi kuramlardır
A)-Orijinal Kuram
B)-Kendilik Psikolokları
C)-Psikanalitik Kuram
D)-Yapısal Kuramlar
E)-Dürtü Kuramı
Soru 22- İkili içgüdü kuramını ileri süren kuramcı kimdir
A)-Bandura
B)-Dollard
C)-Bandura – Ross
D)-Freud
E)-Dollard ve arkadaşları
Soru 23- Aşağıdakilerden hangisi saldırganlık içermeyen etkileşimler ve diğer insanı anlama becerimiz yapılarından oluşur
A)-Konnitif süreç
B)-Empati
C)-Emosyonel süreç
D)-Zihin Kuramı
E)-Hepsi
Soru 24- Agresif ve saldırgan davranış ile ilişkili nörobiyolojik mekanizmaları olan beyinde kaç nörol sistem bulunmaktadır
A)-4
B)-3
C)-1
D)-2
E)-5
Soru 25- Aşağıdakilerden hangisi şiddet davranışı için risk faktörüdür
A)-Serotonin yüksekliği
B)-Dengeli ve düzenli beslenme
C)-Madde kullanımı
D)-Alkol kullanılmaması
E)-Glikoz yüksekliği
Soru 26- Kişilerarası şiddet oluşumunda fiziksel duruma bağlı etkenler aşağıdakilerden hangisidir
A)-Açlık
B)-Rekabete dayalı aktivitelere katılım
C)-Ağır egzersizler
D)-Aşırı sıcaklar
E)-Hepsi
Soru 27- Çocukların şiddet öğrenmesinde ve kullanmasında aşağıdakilerden hangisi en büyük etkendir
A)-Yaşadığı ortam
B)-Çevre koşulları
C)-Medya
D)-Tv kanalları
E)-Hepsi
Soru 28- Biyolojik kuramlarda agresyonun dışsal organik nedenleri arasında yer almaz
A)-Cansız nesnelere karşı bireyin saldırısı
B)-Prenatal komplikasyonlar
C)-Beyin hasarı
D)-Beslenme yetersizlikleri
E)-Doğum komplikasyonları
Soru 29- Bobo doll aşağıdakilerden hangi kuramda uygulanan yöntemdir
A)-Zihin kuramı ve empati
B)-Dürtü kuramı
C)-Sosyal öğrenme kuramı
D)-Psikanalitik kuram
E)-Biyolojik kuram

Toplam Soru Miktarı: 29