4   Sınıf Deneme Sınavı

KİŞİLERARASI ŞİDDET VE YÖNETİMİ
KİŞİLERARASI ŞİDDET VE YÖNETİMİ 13 ÜNİTE

Soru 1- Saldırganlık ve şiddetin yönetiminde en önemli adım aşağıdakilerden hangisidir
A)-zarar verme olasılığı en az iken tanımlanması davranışsal ve çevresel değişiklikleri oluşturarak önlenebilmesidir
B)-toplumun şiddetin önlenmesi konusunda duyarlılığının artırılması
C)-toplumsal dayanışmanın artırılarak ayrımcılığın önlenmesi
D)-anne ve babaların eğitilmesi
E)-
Soru 2- Sağlık kurumlarında şiddetin önlenmesinde yapılması gereken toplumsal düzenlemeler aşağıdakilerden hangisi değildir
A)-çalışanı koruyacak güvenlik önlemleri almak
B)-eğitim seminerleri düzenlemek
C)-çalışanın gelişimini desteklemek
D)-durumun resmi kayıtlara geçmesi
E)-
Soru 3- Aşağıdaki hangi kanunda yaşlıya yönelik şiddetin önlenmesi için düzenlemeye yer verilmiştir
A)-Türk Ceza Kanunu
B)-Türk Borçlar Kanunu
C)-Devlet Memurları Kanunu
D)-Başbakanlık Genelgesi
E)-
Soru 4- Aşağıdakilerden hangisi iş yerinde ve sağlık kurumlarında şiddetin önlenmesi için düzenlenmiş kanunlar dan değildir
A)-Türk Ceza Kanunu
B)-Devlet Memurları Kanunu
C)-Türk Borçlar Kanunu
D)-Türk Medeni Kanunu
E)-Başbakanlık Genelgesi
Soru 5- Aşağıdakilerden hangisi şiddetin önlenmesinde toplumsal önlemlerden değildir
A)-annebabaların eğitilmesi çocuklarına iyi örnek olmaları
B)-yaşlının şiddetten korunması konusunda bilgilendirilmesi
C)-şiddetin kimden gelirse gelsin kınanması
D)-medyada şiddetin önlenmesi yönünde çalışmalar yapılması
E)-toplumsal ayrımcılığın önlenmesi
Soru 6- Aşağıdakilerden hangisi kadına yönelik şiddetin önlenmesi için yapılan yasal düzenlemelerden değildir
A)-eknik yöntemlerle takip uygulamasına ilişkin yönetmelik
B)-Türk Ceza Kanunu
C)-6284 sayılı ailenin korunması ve kadına karşı şiddetin önlenmesine dair kanun
D)-kadınlara yönelik şiddet ve aile içi şiddetin önlenmesi ve bunlarla Mücadele ye ilişkin Avrupa Konseyi sözleşmesi
E)-
Soru 7- Aşağıdakilerden hangisi çalışanların psikolojik tacizden korunması için alınan tedbirlerden değildir
A)-bireye saygıyı temel alan bir iletişim kurması
B)-işverenler çalışanların psikolojik tacizden korunmaları için gereken tüm önlemleri alması
C)-psikolojik tacizle mücadele için çalışma ve sosyal güvenlik iletişim merkezi Alo 170 üzerinden Psikologlar vasıtasıyla çalışanlara yardım ve destek sağlanması
D)-denetim elemanları psikolojik taciz şikayetlerini titizlikle inceleyip en kısa zamanda sonuçlandırması
E)-
Soru 8- Aşağıdakilerden hangisi çocuk ve gençlere yönelik şiddetin önlenmesi için düzenlenmiş kanunlardan değildir
A)-çocuk Koruma Kanunu
B)-Türk Medeni Kanunu
C)-Türk Ceza Kanunu
D)-Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi
E)-Başbakanlık Genelgesi
Soru 9- Aşağıdakilerden hangisi kadına yönelik şiddetin önlenmesinde gerekli olan toplumsal düzenlemelerden değildir
A)-toplumun duyarlılığını artırmak
B)-kadınlarında hakları olan bireyler olduğunu kabul etmek
C)-kadınların eğitimine, çalışmasına, toplumda güçlenmesine destek olmak
D)-kadınlarla bireye saygıyı temel alan bir iletişim kurmak
E)-toplumun erkek Egemen yapısını devam ettirmek
Soru 10- Aşağıdakilerden hangisi Türk Medeni kanununda yer almaz
A)-anne ve baba çocuğu istediği gibi para kazanma amaçlı çalıştırabilir
B)-çocuk hak ehliyetini sağ doğmak koşuluyla ana rahmine düştüğü andan başlayarak elde eder
C)-Ergin olmayan çocuk ana babasının velayeti altındadır
D)-çocuk ana ve Babasının sözünü dinlemek ile yükümlüdür
E)-çocuğun adını ana ve babası koyar
Soru 11- Toplumsal düzeyde şiddet yönetiminde zarar verme olasılığı en aza nasıl tamamlanır
A)-Davranışsal ve çevresel değişiklikler
B)-Çevreyi temiz tutmalı
C)-Saldırganlığı tanımlamak
D)-Şiddeti azar azar uygulamak
E)-
Soru 12- Toplumsal düzeyde yeni kuşakları toplumsal şiddetten nasıl korumalı
A)-Cinsiyet eşitliği fikri ile yetişmesi
B)-Anne ve baba ile büyümesi
C)-Okulda arkadaşları ile oynaması
D)-Toplum içinde güvenli ortamda olması
E)-
Soru 13- Irk, renk, cinsiyet, din..... ayırmadan çocukları koruyan sözleşme hangisidir
A)-UNCRC
B)-TMK
C)-CKK
D)-UNISCO
E)-
Soru 14- Türk Ceza Kanununa göre çocuk istismarının cezası ne kadardır
A)-8-15 yıl
B)-5-6 ay
C)-10-11 yıl
D)-4-5 ay
E)-
Soru 15- Toplumsal düzeyde şiddet nasıl önlenir
A)-Yaşlıları korumak
B)-Toplumda sosyal aktiviteleri arttırmak
C)-Toplum duyarlılığının arttırılması
D)-Şiddet vakalarını polise bildirmek
E)-
Soru 16- Kadınlara yönelik şiddet ve aile içi şiddetin önlenmesi ve bunlarla mücadelede Türkiye de sözleşme kabul edilmiştir
A)-Ankara 5 Mart 2012
B)-İstanbul 10 Aralık 1998
C)-İstanbul Sözleşmesi 8 Mart 2012
D)-Samsun 5 Haziran 2007
E)-
Soru 17- Çalışma ve Sosyal Güvenlik İletişim Merkezi hangisidir
A)-Acil 112
B)-Beyaz Kod 1111
C)-Alo 170
D)-153 Polis
E)-
Soru 18- Toplum içinde şiddet kimlere uygulanmaz
A)-Yaşlıya yönelik şiddet
B)-Kadına yönelik şiddet
C)-Amirin işçiye yönelik şiddeti
D)-Toplum içindeki yeni kuşakları kültürlendirmek
E)-
Soru 19- Saldırganlık ve şiddetin yönetiminde en önemli adım zarar verme olasılığı en az iken tanımlanması, davranışsal ve çevresel değişikliklerin oluşturularak önlenebilmesidir
A)-Doğru
B)-yanlış
C)-
D)-
E)-
Soru 20- Hangisi şiddet yönetiminde alınabilecek toplumsal önlemlerdendir
A)-Anne babaların eğitilerek çocuklarına rol model olması
B)-Medyanın şiddetin önlenmesine yönelik çalışmalar yürütmesi
C)-Şiddet kimden gelirse gelsin kınanması ve caydırıcı yaptırımlarla engellenmesi
D)-Şiddetin önlenmesine yönelik yasal düzenlemelerin yapılması ve bunların uygulanması
E)-Hepsi
Soru 21- Çocuk ve gençlere yönelik şiddetin önlenmesinde hangisi değildir
A)-Evlenmek isteyen çiftlerin aile danışma merkezlerinin kurslarına tabi tutulması
B)-Fakir ailelere ve parçalanmış aile çocuklarına sosyal yardım yapılması
C)-Medyanın şiddet içeren yayınlardan kaçınması
D)-Kadına şiddetin önlenmesi konusunda toplumsal baskı oluşturulması
E)-Kentlerde aile çocuk dostu çevre oluşturulması
Soru 22- Birleşmiş milletler çocuk hakları bildirgesine göre, hiçbir çocuk ırk, renk, cinsiyet, dil, din, siyasal inanç nedeniyle ayrı tutulamaz
A)-Doğru
B)-Yanlış
C)-
D)-
E)-
Soru 23- Türk Medeni kanununa göre, kişilik; çocuğun sağ olarak tamamıyla doğduğu anda başlar ve ölümle sona erer. Çocuk hak ehliyetini ana rahmine düştüğü andan itibaren elde eder
A)-Doğru
B)-Yanlış
C)-
D)-
E)-
Soru 24- Aşağıdakilerden hangisi çocuk koruma kanunudur
A)-3595
B)-5395
C)-5593
D)-2585
E)-6300
Soru 25- Çocuğu cinsel yönden istismar eden kişinin alacağı ceza hangisidir
A)-3 yıldan 8 yıla kadar hapis cezası
B)-5 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası
C)-8 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası
D)-3 aydan 1 yıla kadar hapis cezası
E)-Para cezası
Soru 26- Cinsel istismar; 15 yaşını tamamlamamış veya tamamlamış olmakla birlikte fiilin hukuki anlam ve sonuçlarını algılama yeteneği gelişmemiş olan çocuklara karşı gerçekleştirilen her türlü cinsel davranış ve diğer çocuklara karşı sadece cebir, tehdit, hile veya iradeyi etkileyen başka bir nedene dayalı olarak gerçekleştirilen davranışlardır
A)-Yanlış
B)-Doğru
C)-
D)-
E)-
Soru 27- Suçun birden fazla kişi tarafından birlikte işlendiği , toplu yaşanılan ortamlarda ki kolaylıktan faydalanmak suretiyle, 3: derece dahil kan veya kayın hısımlığı ilişkisi içinde bulunan kişiye karşı ya da üvey baba, üvey ana, üvey kardeş veya evlat edinen kişiler tarafından işlenmesi halinde …………… ……hangi ceza verilir. Boşluğu doldurunuz
A)-Verilecek ceza diğer suçlara göre 2 kat artırılır
B)-Verilecek ceza diğer suçlara göre 3 kat artırılır
C)-Verilecek ceza diğer suçlara göre 1 kat artırılır
D)-Verilecek ceza diğer suçlara göre yarı oranında artırılır
E)-Hepsi
Soru 28- Görevini yaptığı sırada bir suçun işlendiği yönünde bir durumla karşılaşmasına rağmen, durumu yetkili makamlara bildirmeyen veya bu konuda gecikme gösteren sağlık mensubunun alacağı ceza ne kadardır
A)-2 yıla kadar hapisle cezalandırılır
B)-1 yıla kadar hapisle cezalandırılır
C)-3 ile 9 ay hapisle cezalandırılır
D)-5 yıla kadar hapisle cezalandırılır
E)-Hiçbiri
Soru 29- Kadınlara yönelik şiddet ve Aile içi şiddetin önlenmesi ve bunlarla mücadeleye ilişkin Avrupa Konseyi sözleşmesi Ülkemizde hangi tarihte yürürlüğe girmiştir
A)-8 mayıs 2002
B)-8 Mart 2005
C)-8 Mart 2012
D)-12 Nisan 2013
E)-20 mayıs 2012
Soru 30- Psikolojik tacizle mücadeleyi güçlendirmek üzere Çalışma ve Sosyal Güvenlik İletişim merkezi nin psikologlar vasıtasıyla çalışanlara yardım ve destek sağlayacakları numara hangisidir
A)-112
B)-183
C)-170
D)-177
E)-156

Toplam Soru Miktarı: 30