4   Sınıf Deneme Sınavı

KİŞİLERARASI ŞİDDET VE YÖNETİMİ
KİŞİLERARASI ŞİDDET VE YÖNETİMİ 12 ÜNİTE

Soru 1- Şiddet içeren davranışlara eşlik eden bireysel şiddet yönetiminde önemli olan duygu hangisidir
A)-Nefret duygusu
B)-Şevkat duygusu
C)-Öfke duygusu
D)-Sevgi duygusu
E)-Hiçbiri
Soru 2- İnsanlarda,bölgesel sınırlar,kimlik yada egoyu hangi düşünceler temsil eder
A)-Algı
B)-Değer
C)-İnanç mülkiyeti
D)-Materyal sahip oluşu
E)-Hepsi
Soru 3- Aşağılardakilerden hangisi öfkenin yapıcı kullanımlarından değildir
A)-Vücuda savunmaya karşı enerji verir
B)-Çatışma çözümünü teşfik eder,yapıcıdır
C)-Karşılıklı anlayış ve bağışıklamaya yol açar
D)-Benlik saygısını artırır
E)-Gerginliğe karşı bireyde baş etme yanıtlarını ortadan kaldırır
Soru 4- Aşağıdakilerden hangisi öfkenin yıkıcı kullanımlarından değildir
A)-İmpusif davranışa yol açar
B)-Çatışmaya yol açan problem çözümlenemez
C)-Öfke agresyona neden olabilir
D)-Birey diğerlerini aşağılamak için güç kullanırsa öfke yapıcı olur
E)-Gerçek duygular maskelendiğinde,öz saygıyı düşürür
Soru 5- Öfke ile baş edememe sonucunda kişilerde aşağılardakilerden hangisi görülmektedir
A)-Sigara kullanımı
B)-Madde bağımlılığı
C)-Yeme bozuklukları
D)-Depresyon
E)-Hepsi
Soru 6- Öfke ifadesinde ,etkili katharzis için aşağılardakilerden hangisi olmamalıdır
A)-Öfke ifadesi provakasyon yönünde olmalı
B)-Başka birine yada objeye yöneltilmeli
C)-Öfke, anlaşılır bir dille ifâde edilmeli
D)-Öfke ifadesi intikamı provoke etmemeli
E)-Öfkenin ifadesi,öz kontrolü restore etmeli
Soru 7- Kendini kurban mertebesinde görme eğilimi aşağılardakilerden hangisidir
A)-Kendini cezalandırma
B)-Patlayıcılık
C)-Öfkesini gizleyen
D)-Bedenselleştirme
E)-Hiçbiri
Soru 8- Aşağıdakilerden hangisi başarısız öfke yönetim biçimlerinden biri değildir
A)-Agresifleşme
B)-Öfkesini gizleme
C)-Bedenleşme
D)-Kendini cezalandırma
E)-Patlayıcılar
Soru 9- Öfkenin sağlıklı katharsizinden kendini mahrum bırakmak aşağıdakilerden hangisidir
A)-Kontrolsüz öfke
B)-Dolaylı agresyon
C)-Kendini cezalandırma
D)-Bedenselleştirme
E)-Öfkenin gizlenmesi
Soru 10- Aşağılardan hangisi yaratıcı öfke yönetimi stratejilerinden biri değildir
A)-Öfke kaynaklarını ve reaksiyonlarını bilme
B)-Öfkeyi yatıştırmayı öğrenme
C)-Destek sistemi geliştirme
D)-Bağışlama
E)-Kendine zaman tanımama
Soru 11- Öfke yönetiminde başarılı olmayı hedefleyen kişilerarası ilişkilerde etkin olmayı kolaylaştıran beceri eğitimlerinden biri değildir
A)-Assertif davranışların kazanılması
B)-Sosyal desteklerin kullanımı
C)-Problem çözme becerileri
D)-Sempatik olma
E)-Çatışma çözümleri

Toplam Soru Miktarı: 11